สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ตัวอย่าง : 0000000000000
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่ายเงิน ประจำ
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 1,923 ครั้ง
พิมพ์สลิปย้อนหลัง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36130 โทร. 0 4405 6385-6 โทรสาร 0 4405 6387-8
Version 2019.1 by : DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3
credit : DL-ICT สพป.เลย เขต 1