สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ปีภาษี 2560
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตัวอย่าง : 0-0000-00000-00-0
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตัวอย่าง : 0-0000-00000-00-0
ผู้รับบำนาญ
กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตัวอย่าง : 0-0000-00000-00-0
ปีภาษี 2559
กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตัวอย่าง : 0000000000000
ปีภาษี 2558
กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตัวอย่าง : 0000000000000
ปีภาษี 2557
กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตัวอย่าง : 0000000000000
กลับเว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
พัฒนาระบบโดย : นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ โทร 0878693434