สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ปีภาษี 2561
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตัวอย่าง : 0-0000-00000-00-0
ลูกจ้างประจำ
กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตัวอย่าง : 0-0000-00000-00-0
พนักงานราชการ
กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตัวอย่าง : 0-0000-00000-00-0
ผู้รับบำนาญ
กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตัวอย่าง : 0-0000-00000-00-0
กลับเว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
พัฒนาระบบโดย : นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ โทร 0878693434