ตารางการใช้ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ห้องประชุม : จันทน์ผา | ภูมิภักดี | ภูมินรินทร์

พฤษภาคม 2562

อา
พฤ
-
-
-
1

2

ประชุม Conference ระบบ ITA จาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
3
4
5
6
7

8

ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
9

10

สอบสัมภาษณ์ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
11
12

13

คัดเลือกข้าราชการผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหลังเกษียณอายุราชการ
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

14

ประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

15

ประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
16

17

เพื่อประชุมคณะกรรมการตรวจรับโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
18
19
20

21

ประชุมจัดทำข้อมูลบำเหน็จ บำนาญ ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

22

ประชุมจัดทำข้อมูลบำเหน็จ บำนาญ ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2562
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
23
24
25
26

27

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
28
29
30
31
-