ตารางการใช้ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ห้องประชุม : จันทน์ผา | ภูมิภักดี | ภูมินรินทร์

มีนาคม 2562

อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3

4

ประชุม video Confrence พุธเช้า ข่าวสพฐ
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

5

สอบพนักงานพิมพ์ดีด
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

6

ประชุม video Confrence พุธเช้า ข่าวสพฐ
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

7

ประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนนย้ายครู
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

8

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งเเวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
9
10
11
12

13

ประชุม video Confrence พุธเช้า ข่าวสพฐ
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

14

คณะทำงานเชี่ยวชาญ ผอ.
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

15

ประชุมผู้รับผิดชอบตัดชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ KRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

16

คณะทำงานเชี่ยวชาญ ผอ.
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

17

คณะทำงานเชี่ยวชาญ ผอ.
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

18

คณะทำงานเชี่ยวชาญ ผอ.
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

19

สอบคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำวยการ
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

20

ประชุม video Confrence พุธเช้า ข่าวสพฐ
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

21

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
22
23
24
25

26

ประชุมคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การจัดประชุมทางไกล
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

27

ประชุม video Confrence พุธเช้า ข่าวสพฐ
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-