ตารางการใช้ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ห้องประชุม : จันทน์ผา | ภูมิภักดี | ภูมินรินทร์

กรกฏาคม 2562

อา
พฤ
-

1

รับตรวจติดตามแผนพัฒนาระยะสั้น 2562
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

2

รับตรวจติดตามแผนพัฒนาระยะสั้น 2562
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

3

สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง นายภูริช ผ่องแผ้ว
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
4
5
6
7
8
9

10

ประชุม video Confrence พุธเช้า ข่าวสพฐ
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
11

12

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูและซ่อมแซมบ้านพักครู
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
13
14

15

เพื่อรับรายงานตัวครูบรรจุใหม่
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
16
17

18

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ
[ห้องประชุมจันทน์ผา]

19

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
20
21
22
23

24

ประชุม video Confrence พุธเช้า ข่าวสพฐ
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
25
26
27
28
29
30

31

ประชุม video Confrence พุธเช้า ข่าวสพฐ
[ห้องประชุมจันทน์ผา]
-
-
-