ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
377
เดือนนี้
3,349
เดือนที่แล้ว
10,737
ปีนี้
64,987
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 3.233.224.8
กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) มีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหารกลางวัน [13 ธันวาคม 2562 : อ่าน 2]
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” [12 ธันวาคม 2562 : อ่าน 4]
อิ่มทั้งกายและสุขทั้งใจ [12 ธันวาคม 2562 : อ่าน 39]
กิจกรรมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ ๙ [12 ธันวาคม 2562 : อ่าน 11]
ชาวบ้านร่วมใจสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน [12 ธันวาคม 2562 : อ่าน 8]
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [12 ธันวาคม 2562 : อ่าน 4]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนธันวาคม 2562 [09 ธันวาคม 2562 : อ่าน 21]
ศึกษาดูงาน รร.บ้านผือฮี จ.ยโสธร [08 ธันวาคม 2562 : อ่าน 16]
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 [08 ธันวาคม 2562 : อ่าน 20]
วันพ่อแห่งชาติ 2562 [06 ธันวาคม 2562 : อ่าน 21]
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" [06 ธันวาคม 2562 : อ่าน 19]
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2562 [06 ธันวาคม 2562 : อ่าน 38]
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงร.9 [06 ธันวาคม 2562 : อ่าน 15]
โรงเรียนบ้านหนองผักชี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ [05 ธันวาคม 2562 : อ่าน 15]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำ [05 ธันวาคม 2562 : อ่าน 19]
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [05 ธันวาคม 2562 : อ่าน 51]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการนิเทศ ห้องเรียนประจำชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำเดือนธันวาคม [04 ธันวาคม 2562 : อ่าน 20]
วันพ่อแห่งชาติ 2562 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม [04 ธันวาคม 2562 : อ่าน 23]
จัดพิธีทำบุญตักบาตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ [04 ธันวาคม 2562 : อ่าน 30]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 [03 ธันวาคม 2562 : อ่าน 24]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดสอบธรรมชั้นตรีประจำปี 2562 [02 ธันวาคม 2562 : อ่าน 17]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) รับมอบเงินบริจาค [29 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 150]
"ปะโคตะกอเกมส์ 2562" [28 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 25]
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 [28 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 48]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 [28 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 31]
กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ “เพื่อรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” ของสถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย [28 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 25]
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) [28 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 30]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการวัดและประเมินการอ่าน – การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เดือนพฤศจิกายน 2562 [27 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 24]
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 [27 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 18]
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน [26 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 22]
ทดสอบความสามารถ การอ่านและการเขียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [26 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 30]
25 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านหองผักชี ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันวันมหาธีรราชเจ้า [25 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 33]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับมอบของจากผู้ใหญ่ใจดี [25 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 28]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๒ [25 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 31]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [25 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 24]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน “ห้องเรียนคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน” [22 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 21]
กิจกรรมเกี่ยวข้าว โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บณ [22 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 46]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [22 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 27]
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับการตรวจสอบติดตาม ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [21 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 28]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [21 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 22]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 ออกนิเทศติดตาม ดรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [21 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 40]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [21 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 24]
เสริมสร้างกำลังใจจาก สพป.ชัยภูมิ 3 [20 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 21]
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ปี2562 [18 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 54]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) เตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [15 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 191]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล [14 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 43]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการบริการงานอนามัยโรงเรียนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา [14 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 23]
นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ และคณะผู้บริหารบริษัทสยาม ควอลิตี้สตาร์ชจำกัด เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) [14 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 30]
หนองตานายกพลร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 [14 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 68]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [13 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 34]
กิจกรรมลอยกระทงโรงเรียนบ้านโคกสะอาด บณ ประจำปีการศึกษา 2562 [13 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 44]
กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง [12 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 28]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 [12 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 47]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [11 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 32]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม(ครูผู้ช่วย) และได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง [11 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 29]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [10 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 31]
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ของโรงเรียนบ้านหัวสะหาน [10 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 55]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [09 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 52]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ๒ ล้อให้น้อง เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒ [08 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 145]
Big Cleaning Day โรงเรียนบ้านหัวสะพาน [06 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 50]
Big Cleaning Day โรงเรียนบ้านห้วยทราย [06 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 42]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) [06 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 34]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) [06 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 133]
การจัดหาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) [04 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 47]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [01 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 56]
อบรมเตรียมความพร้อมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่ [01 พฤศจิกายน 2562 : อ่าน 69]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ศึกษาดูงานการเพาะเห็ด [28 ตุลาคม 2562 : อ่าน 56]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562 [24 ตุลาคม 2562 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการลงนามร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาระยะสั้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิศึกษา [15 ตุลาคม 2562 : อ่าน 100]
คว้าา 5 ถ้วยรางวัล สพป.ชัยภูมิ 3 เกมส์ [11 ตุลาคม 2562 : อ่าน 101]
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System) [11 ตุลาคม 2562 : อ่าน 86]
วงโยธวาทิตโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [11 ตุลาคม 2562 : อ่าน 105]
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว [09 ตุลาคม 2562 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562 [07 ตุลาคม 2562 : อ่าน 84]
"โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เครือข่ายบึงชวน" [06 ตุลาคม 2562 : อ่าน 58]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ เครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2562 [06 ตุลาคม 2562 : อ่าน 60]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ เครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2562 [06 ตุลาคม 2562 : อ่าน 71]
สุขใจทั้งผู้มอบและผู้รับ [05 ตุลาคม 2562 : อ่าน 161]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp [04 ตุลาคม 2562 : อ่าน 45]
กีฬานักเรียนเครือข่ายไทรทอง ปีการศึกษา 2562 [30 กันยายน 2562 : อ่าน 86]
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 [27 กันยายน 2562 : อ่าน 174]
LS CO -5 Steps เครือข่ายลุ่มบึงละหาน [27 กันยายน 2562 : อ่าน 82]
การประชุม​คณะกรรมการ​ตัดสิน​การแข่งขัน​ศิลปหัตถกรรม​ ระดับ​เครือข่าย​โรงเรียน​บึง​ชวน​ ประจำปี​ 2562​ [26 กันยายน 2562 : อ่าน 64]
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่ายทุ่งกระเจียว [21 กันยายน 2562 : อ่าน 90]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย "ทุ่งกระเจียวเกมส์" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [20 กันยายน 2562 : อ่าน 83]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว “ทุ่งกระเจียวเกมส์ ครั้งที่ 14” [20 กันยายน 2562 : อ่าน 88]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [19 กันยายน 2562 : อ่าน 57]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "ส้มป่อยบัวบานเกมส์ ๖๒ [19 กันยายน 2562 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมกีฬาสีเครือข่ายหนองบัวระเหว ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ [18 กันยายน 2562 : อ่าน 106]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562 [17 กันยายน 2562 : อ่าน 57]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมงานสนทนากลุ่ม (Focus Group) และพบที่ปรึกษา IQA งานประกันคุณภาพภายใน [15 กันยายน 2562 : อ่าน 67]
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเครือข่ายห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่ 15 [15 กันยายน 2562 : อ่าน 64]
การแข่งขันกีฬาชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปี 2562 "ห้วยทรายเกมส์" [14 กันยายน 2562 : อ่าน 57]
LS CO -5 Steps เครือข่ายลุ่มบึงละหาน [14 กันยายน 2562 : อ่าน 65]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ [12 กันยายน 2562 : อ่าน 61]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล)นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมนำ้ ว่ายนำ้เป็น เล่นนำ้ได้ โตไปไม่จมนำ้ ประจำปีงบประมาณ 2562 [12 กันยายน 2562 : อ่าน 116]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 [11 กันยายน 2562 : อ่าน 48]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร [10 กันยายน 2562 : อ่าน 103]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 สามขุนเขาเกมส์ [06 กันยายน 2562 : อ่าน 93]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [06 กันยายน 2562 : อ่าน 55]
การแข่งขันกีฬาชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปี 2562 [06 กันยายน 2562 : อ่าน 56]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกิจกรร [06 กันยายน 2562 : อ่าน 41]
ประชุมสัมมนาพัฒนาครูปฐมวัยรองรับการประเมินภายนอกรอบ4 เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว [06 กันยายน 2562 : อ่าน 58]
ค่ายคณิตศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [06 กันยายน 2562 : อ่าน 218]
กีฬาเครือข่ายจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ 2562 [06 กันยายน 2562 : อ่าน 65]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ประจำปีการศึกษา 2562" [05 กันยายน 2562 : อ่าน 64]
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ดำเนินการวัดและประเมินผล “วรรณคดีและวรรณกรรม” [04 กันยายน 2562 : อ่าน 81]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมนำเสนอโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค [02 กันยายน 2562 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครื่อข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [02 กันยายน 2562 : อ่าน 92]
เกมวิชาการ ร.ร.บ้านโนนจานฯ สู่สนามการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 14 [02 กันยายน 2562 : อ่าน 83]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [02 กันยายน 2562 : อ่าน 78]
กีฬาประดู่งามเกมส์ ครั้งที่15 เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [02 กันยายน 2562 : อ่าน 109]
โรงเรียนบ้านซับหมีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย [02 กันยายน 2562 : อ่าน 153]
หนองแวงเกมส์ [30 สิงหาคม 2562 : อ่าน 73]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนวิถีพุทธ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) ประจำปีการศึกษา 2562 [29 สิงหาคม 2562 : อ่าน 58]
ประเมินผลการปฏิบัติงาน [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 168]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสมพร พุฒกาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมพิธีเ [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 58]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "โคกโต่งโต้นเกมส์ ๖๒" [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 68]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนวิถีพุทธ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) ประจำปีการศึกษา 2562 [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 55]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 54]
การประเมินผู้เรียนตามโครงการนิเทศภายใน 1/2562 [28 สิงหาคม 2562 : อ่าน 44]
"กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562" [27 สิงหาคม 2562 : อ่าน 66]
กิจกรรมปลูกข้าว โรงเรียนบ้านโคกสะอาด [27 สิงหาคม 2562 : อ่าน 51]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ [26 สิงหาคม 2562 : อ่าน 58]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนบ้านวังคมคาย [26 สิงหาคม 2562 : อ่าน 40]
กีฬาภายใน โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ประจำปีการศึกษา 2562 [26 สิงหาคม 2562 : อ่าน 56]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) จัดโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิคและเล่นกีฬา [26 สิงหาคม 2562 : อ่าน 190]
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน [25 สิงหาคม 2562 : อ่าน 139]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรม [23 สิงหาคม 2562 : อ่าน 65]
กีฬาเกรียงไกร [22 สิงหาคม 2562 : อ่าน 50]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ [22 สิงหาคม 2562 : อ่าน 78]
โรงเรียนยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ [21 สิงหาคม 2562 : อ่าน 75]
คุณปัณณรุจน์นำคณะมอบทุนการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2562 [21 สิงหาคม 2562 : อ่าน 246]
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด [21 สิงหาคม 2562 : อ่าน 75]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) โดย นายทรงพล ก้อนเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [21 สิงหาคม 2562 : อ่าน 58]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ [21 สิงหาคม 2562 : อ่าน 52]
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา [20 สิงหาคม 2562 : อ่าน 58]
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายลุ่มบึงละหาน [19 สิงหาคม 2562 : อ่าน 82]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ [19 สิงหาคม 2562 : อ่าน 53]
พิธีลงนามถวายพระพรและกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฯ [17 สิงหาคม 2562 : อ่าน 73]
พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายใน ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 [17 สิงหาคม 2562 : อ่าน 107]
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [17 สิงหาคม 2562 : อ่าน 91]
กีฬาสีโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 2562 [17 สิงหาคม 2562 : อ่าน 83]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 51]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 95]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ PLC ในโรงเรียน [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 40]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐาน(รอบที่1) ประจำปี 2562 [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 43]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปี2562 [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 33]
เพื่อแม่ [15 สิงหาคม 2562 : อ่าน 81]
ครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศสอนเสริมประสบการณ์การสื่อสารแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง [15 สิงหาคม 2562 : อ่าน 63]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล)จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ [15 สิงหาคม 2562 : อ่าน 159]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน [14 สิงหาคม 2562 : อ่าน 60]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [13 สิงหาคม 2562 : อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2562 [13 สิงหาคม 2562 : อ่าน 116]
วันแม่แห่งชาติ [13 สิงหาคม 2562 : อ่าน 47]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 [12 สิงหาคม 2562 : อ่าน 140]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง [12 สิงหาคม 2562 : อ่าน 75]
วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านใหม่นาดี [12 สิงหาคม 2562 : อ่าน 120]
วันแม่แห่งชาติ [11 สิงหาคม 2562 : อ่าน 88]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [10 สิงหาคม 2562 : อ่าน 53]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด [10 สิงหาคม 2562 : อ่าน 184]
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) [10 สิงหาคม 2562 : อ่าน 57]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 [10 สิงหาคม 2562 : อ่าน 104]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒" [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ จัด "กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ถวายแม่ของแผ่นดิน" [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 34]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 51]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 36]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 92]
ทำบุญตักบาตรวันแม่ [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 105]
กิจกรรมวันแม่ [09 สิงหาคม 2562 : อ่าน 51]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านประดู่งาม ปีการศึกษา 2562 [08 สิงหาคม 2562 : อ่าน 126]
วันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านห้วยทราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [08 สิงหาคม 2562 : อ่าน 101]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ( 6 สิงหาคม 2562) [07 สิงหาคม 2562 : อ่าน 60]
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย ร่วมกิจกรรมการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน [07 สิงหาคม 2562 : อ่าน 62]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ [06 สิงหาคม 2562 : อ่าน 73]
กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ [06 สิงหาคม 2562 : อ่าน 271]
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา [05 สิงหาคม 2562 : อ่าน 55]
กีฬาสีภายใน [05 สิงหาคม 2562 : อ่าน 59]
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [05 สิงหาคม 2562 : อ่าน 59]
ถวายพระพรองค์ราชัน [03 สิงหาคม 2562 : อ่าน 96]
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ “วิถีพุทธ วิถีธรรม นำวินัย” [02 สิงหาคม 2562 : อ่าน 91]
สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1 มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [01 สิงหาคม 2562 : อ่าน 139]
กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงเรียนบ้านห้วยยาง [01 สิงหาคม 2562 : อ่าน 81]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒" [31 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 64]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2562 [31 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 95]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 [31 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 83]
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 [31 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 99]
โรเรียนหินฝนวิทยาคม กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [31 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 74]
ใหม่นาดีรวมใจถวายพระพรชัยมงคล [30 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 85]
กิจกรรม" VIOS แต่งสวยวิ่งทำบุญ" ณ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [30 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 48]
กิจกรรม "จากมือพี่สู่มือน้องปีที่ 10" [30 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 51]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดกิจกรรมถวายพระพร และบำเพ็ญประโยชน์ [30 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 69]
อิ่มสุขทั้งกายใจ [29 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 115]
“ห้วยแย้ แชมป์วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล” [29 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 629]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [28 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 76]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์ [27 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 45]
"กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒" [26 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 42]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต [26 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 72]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [26 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 53]
ิพิธีถวายพระพรชัยมงคล [26 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 61]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 [26 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 62]
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต จาก สพป.ชย.3ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต จาก สพป.ชย.3 [25 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 54]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) จัดโครงการปลูกป่าพยุง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ [25 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 193]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 [25 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 61]
ดอกจานเกมส์ 2562 [25 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 72]
ขอขอบพระคุณ [24 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 113]
โรงเรียนบ้านใหม่นาดีรับการประเมินติดตามโรงเรียนสุจริต ปี 2562 [24 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 58]
"การนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนสุจริต จากคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนสุจริต สพป.ชัยภูมิ เขต 3" [23 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 130]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล [23 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 80]
การประเมิน ติดตามนิเทศการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [23 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 44]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา [23 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 49]
โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องใน [23 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 50]
ติดตามประเมินโรงเรียนต้านทุจริต [22 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 86]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดยนายวสันต์ ตาลทอง คณะครูและนักเรียน ได้นำเทียนไปถวาย เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา [22 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 39]
กิจกรรมอบรมการใช้Robotเบื้องต้นจากTEAM UNLIMITED ROBOTICS [21 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 297]
กิจกรรมวันเข้าพรรษา [21 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 227]
เปลวเทียนงาม ส่องทางธรรม [21 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [20 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 49]
ผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษา [20 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 63]
การจัดกิจกรรมตามโครงการ “อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.น้อย)” [20 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 138]
กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 [20 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 48]
การจัดกิจกรรมตามโครงการ “ฟันดี มีสุข” [20 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 40]
วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา [20 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 44]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 44]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ได้รองรับการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 72]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายได้รับการติดตามการดำเนินโครงการอาหารหกลางวัน [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 42]
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2562 [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 52]
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 46]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 37]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 42]
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันจากสพป.ชย.3 [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 34]
การกำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนหินฝนวิทยาคม [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 31]
โรงเรียนบ้านวังคมคายศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL. ขับเคลื่อนโดย PLC ณ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ [19 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 45]
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด [18 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 51]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562 [18 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 103]
ถวายเทียนพรรษา [18 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 50]
ฝึกฝนจิตสู่การเป็นพลเมืองดี [17 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 141]
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ [16 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 51]
โรงเรียนบ้านซับหมีร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [16 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 129]
"โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ สืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบูรณ์ บ้านปะโค" [15 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 106]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [15 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 37]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [15 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 86]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรมถวายเทียนพรรษา [14 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 51]
โรงเรียนบ้านวังคมคายกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2562 [14 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 46]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการนิเทศ ติตตามผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ [13 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 51]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้ร่วมกับชุมชน จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน [13 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 60]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมว้นสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา [13 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 58]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 [12 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 91]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ทอดผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา [12 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 100]
ประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) [12 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 59]
ถวายเทียนพรรษา [12 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 88]
ปลูกข้าวโพด เพื่อสมทบทุนโครงการอาหารกลางวัน [12 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 48]
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ใจ ใสๆ.. [10 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 105]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษา [10 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 53]
การตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนสุจริต [09 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 125]
ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนหินฝนวิทยาคม [09 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 83]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [09 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 85]
วันสถาปนา สำนักงานการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [08 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 71]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการนิเทศติดตามและประเมินโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [08 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 135]
โรงเรียนบ้านห้วยบง เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562 [08 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 59]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [06 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 87]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [04 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 102]
โรงเรียนบ้านดงลาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 [04 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 181]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 [04 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 102]
กิจกรรม Big Cleaning [04 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 113]
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [04 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 78]
พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี [04 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เข้าร่วมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 102]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 97]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 68]
โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันไหว้ครู" [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 71]
โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันสุนทรภู่" [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 45]
โรงเรียนบ้านห้วยบงจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [03 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 64]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย [02 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 65]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนาม เนื่องใน " วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ " [02 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 72]
"ชุมชนสร้างสุข" ลดเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี [02 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 98]
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [02 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 92]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและพิธีสวนสนาม ประจำปี 2562 [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 60]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการปฐมวัย [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 126]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารี [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 72]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ประจำปี ๒๕๖๒ [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 62]
เครือข่ายลุ่มบึงละหานจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 62]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 52]
โรงเรียนบ้านวังคมคายได้รับบริจาคสิ่งของจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 53]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารี พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารี [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 63]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคมจัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านวังกุงปรับปรุงภูมิทัศน์ [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 70]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 [28 มิถุนายน 2562 : อ่าน 88]
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 [28 มิถุนายน 2562 : อ่าน 124]
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม [28 มิถุนายน 2562 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ ฯ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 123]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ดำเนินการประเมิน ความสามารถการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 49]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 104]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 48]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2562 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 51]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการจัดทำสื่อ Pop-Up เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 55]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 96]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมการวันสุนทรภู่ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 37]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้เข้าร่วมรายการ รวมพลคน [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 51]
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 58]
วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด [27 มิถุนายน 2562 : อ่าน 76]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 50]
26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 79]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 65]
โรงเรียนบ้านซับหมีรับมอบห้องน้ำ [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 91]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 67]
สุนทรโวหาร โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 65]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 84]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 39]
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนหินฝนวิทยาคม [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 56]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 41]
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม [26 มิถุนายน 2562 : อ่าน 35]
24-25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการคัดกรองการอ่านเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปีการศึกษา 2562 [25 มิถุนายน 2562 : อ่าน 353]
ร่วมปลูกป่า [24 มิถุนายน 2562 : อ่าน 53]
ตรวจเยี่ยมประเมินระบบดูแล [24 มิถุนายน 2562 : อ่าน 60]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการทดสอบความสามารถ การอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ [24 มิถุนายน 2562 : อ่าน 39]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำปัญญา สร้างเด็กดีสู่สังคม [22 มิถุนายน 2562 : อ่าน 132]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน [21 มิถุนายน 2562 : อ่าน 70]
วันไหว้ครู [21 มิถุนายน 2562 : อ่าน 55]
Big Cleaning Day โรงเรียนหินฝนวิทยาคม [21 มิถุนายน 2562 : อ่าน 65]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [21 มิถุนายน 2562 : อ่าน 116]
ตรวจนิเทศก์การจัดการขยะมูลฝอยตามแบบแผนปฎิบัติการขยะชมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ 2562 [20 มิถุนายน 2562 : อ่าน 39]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา [19 มิถุนายน 2562 : อ่าน 58]
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ชมรมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย [19 มิถุนายน 2562 : อ่าน 59]
ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [18 มิถุนายน 2562 : อ่าน 102]
ตรวจสุขภาพฟัน [18 มิถุนายน 2562 : อ่าน 127]
อิ่มกายสุขใจ [18 มิถุนายน 2562 : อ่าน 121]
ตัดต้นไม้ เพื่อ...ความร่มรื่นและปลอดภัย [18 มิถุนายน 2562 : อ่าน 146]
กิจกรรมพิธีไหว้ครู [17 มิถุนายน 2562 : อ่าน 67]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการทดสอบการอ่านและการเขียน ครั้งที่ ๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ [17 มิถุนายน 2562 : อ่าน 63]
"กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2562" [16 มิถุนายน 2562 : อ่าน 104]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "กิจกรรมพิธีไหว้ครู ๒๕๖๒" [16 มิถุนายน 2562 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านซับหมี จัดกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2562 [15 มิถุนายน 2562 : อ่าน 159]
กิจกรรมใหว้ครูปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) [15 มิถุนายน 2562 : อ่าน 138]
พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 103]
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยทราย [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 106]
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 106]
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านห้วยทราย [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 64]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) โดย นายทรงพล ก้อนเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100% ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 10-13 เดือน มิถุน [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 101]
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 69]
พิธีไหวครู 2562 [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 129]
นักเรียนหนองตานา ร่วมแสดง มุฑิตา บูชาครู ปีการศึกษา 2562 [14 มิถุนายน 2562 : อ่าน 82]
13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [13 มิถุนายน 2562 : อ่าน 128]
พิธีไห้วครู โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [13 มิถุนายน 2562 : อ่าน 79]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคม ปีการศึกษา2562 [13 มิถุนายน 2562 : อ่าน 45]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 [13 มิถุนายน 2562 : อ่าน 64]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดพิธีไหว้ครู อันเป็นประเพณีอันงดงามของไทย ที่ศิษย์จะได้แสดงตน ว่าขอเป็นศิษย์ของครู ทุกคนเข้าร่วมพิธี ด้วยความพร้อมเพียง [13 มิถุนายน 2562 : อ่าน 89]
ประเพณีอันงดงามของไทย [12 มิถุนายน 2562 : อ่าน 135]
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน และกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน [12 มิถุนายน 2562 : อ่าน 399]
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก [12 มิถุนายน 2562 : อ่าน 130]
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน [11 มิถุนายน 2562 : อ่าน 38]
โครงการรักษ์ภาษาไทย เครือข่ายลุ่มบึงละหาน [10 มิถุนายน 2562 : อ่าน 164]
หนองตานาคึกคัก ร่วมฟังนโยบายปีการศึกษาใหม่ [08 มิถุนายน 2562 : อ่าน 366]
หนองตานารวมภักดิ์ กิจกรรม [08 มิถุนายน 2562 : อ่าน 389]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2562 [08 มิถุนายน 2562 : อ่าน 113]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [08 มิถุนายน 2562 : อ่าน 118]
กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [08 มิถุนายน 2562 : อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน [07 มิถุนายน 2562 : อ่าน 94]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดให้มีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 [07 มิถุนายน 2562 : อ่าน 90]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย [06 มิถุนายน 2562 : อ่าน 53]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 [06 มิถุนายน 2562 : อ่าน 135]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วจัดประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังคมคาย [06 มิถุนายน 2562 : อ่าน 82]
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [04 มิถุนายน 2562 : อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปี 2562 [04 มิถุนายน 2562 : อ่าน 56]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปีการศึกษา 2562 [04 มิถุนายน 2562 : อ่าน 64]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 80 ปีวันก่อตั้งโรงเรียน [02 มิถุนายน 2562 : อ่าน 135]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา​ ข้าราชการครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ อำเภอ​บำเหน็จณรงค์​ ประจำปี​การศึกษา​ ๒๕๖๒ [01 มิถุนายน 2562 : อ่าน 77]
กิจกรรมสัปดาห์ประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปีการศึกษา 2562 [31 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [31 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 110]
วัน ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน Classr [31 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 65]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ประจำปีพุทธศักราช 2562 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 [31 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 76]
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปีการศึกษา 2562 [31 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 60]
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ยืนสงบนิ่งหน้าเสาธงหลังทำการเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษ [30 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 43]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการตรวจรับครุภันฑ์ห้องสมุด [30 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 36]
กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย [30 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 57]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้าร่วมสมัครตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” [27 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 80]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า [27 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 55]
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) [26 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดชัยภูมิ [25 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 111]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” [24 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 106]
คณะกรรมการเครือข่ายลุ่มบึงละหานตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน [24 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 58]
สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 103]
การประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียน เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 55]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 78]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านวังคมคาย [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 83]
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับการนิเทศตรวจเยี่ยมการ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [23 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 62]
ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 [22 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 113]
21 พฤษภาคม 2562 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [21 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 88]
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา [20 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 101]
กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านสะพานยาว ปีการศึกษา 2562 [19 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 127]
กิจกรรมวันวิสาขบูชา [18 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 85]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) รับการนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 [18 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 62]
“เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562” [18 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 60]
“กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562” [18 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 93]
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากเครือข่ายเพชรเริงรมย์ [17 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 44]
รงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษาที่ 1/2562 [16 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 54]
การประชุมยกระดับคุณภาพผู้เรียน เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน [16 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 78]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [15 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 55]
รำถวายสักการะเจ้าพ่อพญาแล ในงานประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 [14 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 73]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [14 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 110]
รงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ได้จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) [13 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดยนายวสันต์ ตาลทอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยืนต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ [13 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 80]
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวังใหม่พัฒนา [12 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 84]
การแสดงกิจกรรมของโรงเรียน [11 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 129]
10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [11 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 123]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน [08 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 105]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมพิธีเฉลิมฉลอง และถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [08 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 90]
7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้าน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [08 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 102]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ได้ร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [06 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 110]
อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย [28 เมษายน 2562 : อ่าน 114]
สรุป ทบทวน และผ่อนคลาย [27 เมษายน 2562 : อ่าน 149]
เรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าและนักเรียน ร่วมทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [27 เมษายน 2562 : อ่าน 134]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 80 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าห้วยแย้ [15 เมษายน 2562 : อ่าน 153]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ได้จัดงานทอดผ้าป่าการกุศล พัฒนาคนด้วยการศึกษา [15 เมษายน 2562 : อ่าน 104]
ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ณ วัดทรงธรรมและกิจกรรมรดน้ำสืบสานประเพณีสงกรานต์ [11 เมษายน 2562 : อ่าน 140]
เรียนรู้ด้วยการท่องเที่ยว [10 เมษายน 2562 : อ่าน 165]
ทัศนศึกษา นำพาความรู้ ก้าวสู่โลกกว้าง [09 เมษายน 2562 : อ่าน 81]
กิจกรรมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล รายงานตัวนักเรียนม.1 [09 เมษายน 2562 : อ่าน 91]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านห้วยยาง [04 เมษายน 2562 : อ่าน 101]
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [03 เมษายน 2562 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียน [02 เมษายน 2562 : อ่าน 140]
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 [02 เมษายน 2562 : อ่าน 68]
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์) ทำบุญเลี้ยงเพลพระและจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 [02 เมษายน 2562 : อ่าน 75]
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัดบ้านไร่(หลวงพ่อคูณ) จังหวัดนครราชสีมา [02 เมษายน 2562 : อ่าน 71]
ฝึกจิตใจ ใกล้ธรรมชาติ [01 เมษายน 2562 : อ่าน 112]
การผลิตสื่อทำมือ/สื่อสามมิติ [29 มีนาคม 2562 : อ่าน 199]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย รับการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษา [29 มีนาคม 2562 : อ่าน 80]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.บำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ และ Open House [28 มีนาคม 2562 : อ่าน 90]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 [26 มีนาคม 2562 : อ่าน 84]
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ [26 มีนาคม 2562 : อ่าน 84]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยชั้นอนุบาล 3 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 [25 มีนาคม 2562 : อ่าน 114]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัด "กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561" [24 มีนาคม 2562 : อ่าน 87]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียน [24 มีนาคม 2562 : อ่าน 68]
กิจกรรม​Open​ House และปัจฉิมนิเทศ [23 มีนาคม 2562 : อ่าน 71]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561 [23 มีนาคม 2562 : อ่าน 69]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 [23 มีนาคม 2562 : อ่าน 486]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย ได้จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านทางการศึกษา และ กิจกรรมมอบใบประดาศและปัจฉิมนิเทศก์แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 [22 มีนาคม 2562 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านห้วยยางกับชุมชนร่วมบุญเทศน์มหาชาติ [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 379]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 142]
การอบรมจัดประสบการณ์การประกอบอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 99]
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 103]
รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 153]
กิจกรรมทัศนศึกษา [21 มีนาคม 2562 : อ่าน 425]
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) [20 มีนาคม 2562 : อ่าน 109]
ฝึกจิตสู่การเป็นพลเมืองดี [19 มีนาคม 2562 : อ่าน 129]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง [18 มีนาคม 2562 : อ่าน 85]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา [16 มีนาคม 2562 : อ่าน 86]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง 62 [14 มีนาคม 2562 : อ่าน 96]
โรงเรียนบ้านหนองตอ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. [14 มีนาคม 2562 : อ่าน 108]
โรงเรียนบ้านดงลานจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ในกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย [14 มีนาคม 2562 : อ่าน 179]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายดำเนินการสอบเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 78]
การประเมินคุณภาพการศึกษาโยใช้ข้อสอบกลาง (LAS) ระดับชั้นประถมศึกษา 2,4,5 โรงเรียนวังกะอาม [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 122]
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 164]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 100]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย [12 มีนาคม 2562 : อ่าน 90]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง [11 มีนาคม 2562 : อ่าน 102]
โรงเรียนบ้านซับหมีจัดกิจกรรมทัศนศึกษา [10 มีนาคม 2562 : อ่าน 149]
ประสบการณ์ที่แสนสนุก [09 มีนาคม 2562 : อ่าน 122]
รณรงค์ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย [08 มีนาคม 2562 : อ่าน 124]
วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) [08 มีนาคม 2562 : อ่าน 74]
สนามสอบโรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National – Test : NT) [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 86]
"โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ จัดกิจกรรมทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะของลูกเสือสำรอง 2561" [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 78]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม จัดพิธีทำบุญตักบาตรโรงเรียน ประจำปี2562 [04 มีนาคม 2562 : อ่าน 124]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำโดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสการปฏิบัติธรรมของทางวัดวังตะเฆ่ [04 มีนาคม 2562 : อ่าน 88]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 [04 มีนาคม 2562 : อ่าน 89]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมกิจกรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [03 มีนาคม 2562 : อ่าน 89]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.4-6 [02 มีนาคม 2562 : อ่าน 125]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดประชุมร่วมหาแนวทางช่วยกัน แก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเขียนให้สูงขึ้น [27 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 90]
" กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 " [25 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 155]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้นำนักเรียนทำกิจกรรม Big Cleaning Day [25 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมทัศนศึกษา [25 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 128]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562 [22 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 122]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมต้น [22 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมปลาย [21 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 81]
" กิจกรรม Big Cleaning Day " [21 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี [21 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 117]
ฺBig Cleaning Day [20 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 113]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมวันมาฆะบูชา [19 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 88]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา [19 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 154]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดทรายเงิน [18 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 146]
การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายลุ่มบึงละหาน [18 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 226]
เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [18 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 108]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 [16 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 221]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง [15 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 111]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ [15 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 109]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง [15 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 88]
"สนามสอบโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) ดำเนินการสอบ ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) " [13 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 113]
"เดินรณรงค์การลดใช้กล่องโฟม และถุงพลาสติกช่วยลดภาวะโลกร้อน" [13 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 112]
โรงเรียนบ้านวังคมคายต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ [12 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 125]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 [12 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 121]
อิ่มกาย อิ่มใจ [11 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 125]
มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกซ้อมวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดชัยภูมิ [11 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 130]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ส่งนักกีฬา วอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "ภูดินมิตรผลมินิวอลเลย์บอลคัพ" ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทนักเรียนหญิง [10 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 104]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ส่งนักกีฬา วอลเลย์บอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 [10 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 118]
กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายแรมคืน ของเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2561 [08 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 110]
8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) [08 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 99]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีเข้าร่วม งาน สมโภช 235 ปี วัดนิคม [07 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 148]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2561 [05 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 106]
วันที่แสนสนุกของเด็ก ๆ [31 มกราคม 2562 : อ่าน 157]
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชย.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.บ้านวังคมคาย [30 มกราคม 2562 : อ่าน 127]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก [30 มกราคม 2562 : อ่าน 136]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาด้วยความอบอุ่น [30 มกราคม 2562 : อ่าน 114]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้ดำเนินการจัดติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT/O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [29 มกราคม 2562 : อ่าน 101]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ [29 มกราคม 2562 : อ่าน 113]
คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิได้แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [29 มกราคม 2562 : อ่าน 96]
โครงการพัฒนาเด็กเยาวขนใช้ปัญญาสู่คุณธรรมพึ่งพาตนเอง [29 มกราคม 2562 : อ่าน 65]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกนำนักเรียนร่วมบรรพชาสามเณรหมู่เพื่อทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศล [29 มกราคม 2562 : อ่าน 77]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเปิดห้องสุขาสุขสันต์ [27 มกราคม 2562 : อ่าน 121]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนอย่างเข้ม ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ [26 มกราคม 2562 : อ่าน 76]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สอบวัดความสามารถ ในการอ่าน (PISA) ครั้งที่ 4 [24 มกราคม 2562 : อ่าน 91]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE “เป็น 1 ไม่พึ่งยา” [24 มกราคม 2562 : อ่าน 132]
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 [22 มกราคม 2562 : อ่าน 159]
เวลาแห่งความสุข [22 มกราคม 2562 : อ่าน 191]
ต้อนรับผูู้อำนวยการคนใหม่ [22 มกราคม 2562 : อ่าน 155]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และจัดการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน [22 มกราคม 2562 : อ่าน 143]
งานวันเด็กโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [21 มกราคม 2562 : อ่าน 332]
โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมวันครู อำเภอหนองบัวระเหว [19 มกราคม 2562 : อ่าน 107]
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [18 มกราคม 2562 : อ่าน 156]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมกิจกรรมวันครู [18 มกราคม 2562 : อ่าน 156]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดอบรมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ กิจกรรมปฏิบัติธรรมเสริมบารมีรับปีใหม่ [18 มกราคม 2562 : อ่าน 139]
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปี 2561 [18 มกราคม 2562 : อ่าน 94]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ร่วมงานวันครูปี2562 [18 มกราคม 2562 : อ่าน 98]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๓ ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว [17 มกราคม 2562 : อ่าน 155]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 [17 มกราคม 2562 : อ่าน 87]
ควันหลง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โรงเรียนบ้านละหานค่าย [17 มกราคม 2562 : อ่าน 135]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๓ อำเภอบำเหน็จณรงค์ [17 มกราคม 2562 : อ่าน 83]
กิจกรรมวันครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [17 มกราคม 2562 : อ่าน 126]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี2562 ครั้งที่63 [16 มกราคม 2562 : อ่าน 135]
16 มกราคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 อำเภอเทพสถิต “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” [16 มกราคม 2562 : อ่าน 92]
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 [15 มกราคม 2562 : อ่าน 88]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [14 มกราคม 2562 : อ่าน 89]
วันเด็กแห่งชาติ [14 มกราคม 2562 : อ่าน 91]
"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 " [13 มกราคม 2562 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ๒๕๖๒ [12 มกราคม 2562 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านวังคมคายได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [11 มกราคม 2562 : อ่าน 130]
OPEN HOUSE งานเปิดรั้วโรงเรียนบ้านห้วยทราย [11 มกราคม 2562 : อ่าน 161]
11 มกราคม 2562 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [11 มกราคม 2562 : อ่าน 191]
กิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ.2562 [11 มกราคม 2562 : อ่าน 95]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [11 มกราคม 2562 : อ่าน 139]
นายทินกร ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล นำคณะผู้บริหารโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ขอพรปีใหม่จาก นายนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสพป.ชัยภูมิ เขต [10 มกราคม 2562 : อ่าน 128]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเดินทางไกลและพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด [10 มกราคม 2562 : อ่าน 106]
เสริมสร้างพลานามัยที่ดีส่งผลทั้งใจกาย [08 มกราคม 2562 : อ่าน 173]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2) [07 มกราคม 2562 : อ่าน 129]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรม Merry Christmas 2018 & happy New Year 2019 [07 มกราคม 2562 : อ่าน 159]
โรงเรียนบ้านวังคมคายฉลองเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ [07 มกราคม 2562 : อ่าน 119]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ดำเนินการสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 [07 มกราคม 2562 : อ่าน 88]
"กิจกรรม Christmas Day and Happy New Year" [02 มกราคม 2562 : อ่าน 98]
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561 [02 มกราคม 2562 : อ่าน 100]
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า​ ต้อนรับปีใหม่ [31 ธันวาคม 2561 : อ่าน 117]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2561 [30 ธันวาคม 2561 : อ่าน 141]
กำลังใจสู้ภัยหนาว [27 ธันวาคม 2561 : อ่าน 226]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ทัศนศึกษาที่เชียงคาน [21 ธันวาคม 2561 : อ่าน 506]
19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [21 ธันวาคม 2561 : อ่าน 284]
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน [20 ธันวาคม 2561 : อ่าน 124]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ณ จ.บุรีรัมย์ [15 ธันวาคม 2561 : อ่าน 121]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 [13 ธันวาคม 2561 : อ่าน 268]
โรงเรียนบ้านสะพานหิน รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้ง 68 [12 ธันวาคม 2561 : อ่าน 271]
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 68 [12 ธันวาคม 2561 : อ่าน 135]
CCF โครงการยุวเกษตรในโรงเรียน [11 ธันวาคม 2561 : อ่าน 162]
การเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ [11 ธันวาคม 2561 : อ่าน 242]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ปีการศึกษา 2561 [11 ธันวาคม 2561 : อ่าน 128]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 68 [10 ธันวาคม 2561 : อ่าน 126]
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [07 ธันวาคม 2561 : อ่าน 384]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 [05 ธันวาคม 2561 : อ่าน 140]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 228]
การตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 108]
สนามสอบธรรมศึกษา [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 113]
3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดำเนินการตรวจนับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน [03 ธันวาคม 2561 : อ่าน 161]
หนองตานาเปิดบ้าน นับจำนวนนักเรียน [03 ธันวาคม 2561 : อ่าน 596]
29 พฤศจิกายน 2561 กองลูกเสือโรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 [29 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 121]
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า2561 [28 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 175]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี [28 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 95]
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ประจำปี 2561 [27 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 132]
ชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการเป็นตัวแทนการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ [25 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 226]
โรงเรียนบ้านวังคมคายขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งงานวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 147]
ร่วมแสดงวงโปงลาง สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 110]
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 สพป.ชย.3 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 287]
ประชุมผู้ปกครองสายชั้นอนุบาล [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 88]
การประชุมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 [24 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 89]
ลอยกระทงบึงละหาน สืบสานประเพณี [23 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 474]
กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ [23 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 455]
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง [22 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 463]
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2561 [22 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 1098]
21 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน และจัดการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ P [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 260]
โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 98]
โรงเรียนบ้านยางเครือ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 102]
โรงเรียนบ้านหนองโดน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)เจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขันทักษะงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต3 [18 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 254]
การแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [15 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 270]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับ สพป.ชย.3 ประจำปี 2561 [15 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 175]
12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสมลักษณ์ วิจบ และนายรังสรรค์ งูทิพย์ เข้านิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 184]
พิธีเปิดงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2561 [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 151]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [08 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 127]
นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยเกตุ [07 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 149]
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายหนองฉิม – รังงาม ปี 2561 [03 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 159]
กิจกรรม Big Cleaning day ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ [02 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 367]
ปฐมนิเทศนักรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [01 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 208]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [01 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 142]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ต้อนรับครูใหม่ [01 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 238]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ปูนปั้นสร้างสรรค์วิถีพอเพียง [31 ตุลาคม 2561 : อ่าน 90]
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 [24 ตุลาคม 2561 : อ่าน 213]
พิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช [23 ตุลาคม 2561 : อ่าน 159]
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชการที่ 9 [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 91]
การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์“ ประจำปี 2561 [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 116]
ค่ายวิชาการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 99]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 124]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ ฯ ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 [21 ตุลาคม 2561 : อ่าน 114]
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชการที่ 9 [13 ตุลาคม 2561 : อ่าน 145]
8-12 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดโครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง “การปลูกเมล่อน” [13 ตุลาคม 2561 : อ่าน 139]
วงโยธวาทิตโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [10 ตุลาคม 2561 : อ่าน 183]
5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างสำนึกพลเมือง [05 ตุลาคม 2561 : อ่าน 114]
อบรมการนำหลักสูตรปฐมวัยสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน [04 ตุลาคม 2561 : อ่าน 131]
4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 [04 ตุลาคม 2561 : อ่าน 128]
การประกันคุณภาพภายในเครือข่ายลุ่มบึงละหาน [03 ตุลาคม 2561 : อ่าน 121]
งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ [03 ตุลาคม 2561 : อ่าน 211]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเครือข่ายไทรทอง ปีการศึกษา 2561 [02 ตุลาคม 2561 : อ่าน 125]
โรงเรียนบ้านเสลาได้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีมอบของเล่นและอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน [02 ตุลาคม 2561 : อ่าน 82]
เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 28 กันยายน พ.ศ. 2561 [01 ตุลาคม 2561 : อ่าน 170]
กีฬาเครือข่ายไทรทอง ปีการศึกาา2561 [01 ตุลาคม 2561 : อ่าน 95]
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ [29 กันยายน 2561 : อ่าน 116]
28 กันยายน 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมครบ 101 ปี ธงชาติไทย วันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2561 : อ่าน 250]
เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2561 [25 กันยายน 2561 : อ่าน 166]
อบรมโครงการเยาวชนรักษาศีล ขจัดสิ้นยาเสพติด [24 กันยายน 2561 : อ่าน 158]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประจำปี 2561 [22 กันยายน 2561 : อ่าน 115]
ตลาดนัดพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ประจำเดือนกันยายน 2561 [21 กันยายน 2561 : อ่าน 167]
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการภาคสนาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด [21 กันยายน 2561 : อ่าน 208]
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต [21 กันยายน 2561 : อ่าน 109]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [20 กันยายน 2561 : อ่าน 165]
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐจัดโครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก" [19 กันยายน 2561 : อ่าน 257]
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน [18 กันยายน 2561 : อ่าน 119]
ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง [17 กันยายน 2561 : อ่าน 117]
17 กันยายน 2561 เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียวจัดสัมมนา-สนทนากลุ่มโครงการพัฒนาระบบปฏิรูปการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา และบูรณาการความร่วมมือด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา ปีงบ [17 กันยายน 2561 : อ่าน 108]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วจัดโครงการรวมพลังเยาวชนรักษาศีลขจัดสิ้นยาเสพติด [15 กันยายน 2561 : อ่าน 519]
ศึกษาดูงานการเรียนรู้ครู D.A.R.E ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา [14 กันยายน 2561 : อ่าน 81]
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังคมคาย [14 กันยายน 2561 : อ่าน 706]
ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษา [13 กันยายน 2561 : อ่าน 91]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเป็นตัวแทนเขตเข้าแข่งขันโครงการโรงเรียนคุณธรรม [13 กันยายน 2561 : อ่าน 96]
13 กันยายน 2561 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมขยายผลการจัดการศึกษาสู่อาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [13 กันยายน 2561 : อ่าน 85]
กีฬาภายในโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ปีการศึกษา2561 [13 กันยายน 2561 : อ่าน 110]
กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย “ ขามเกมส์ 2561 ” [12 กันยายน 2561 : อ่าน 135]
11-12 กันยายน 2561 เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว จัดกิจกรรมสัมมนาการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน [11 กันยายน 2561 : อ่าน 118]
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย"บึงชวนเกมส์" [11 กันยายน 2561 : อ่าน 154]
หมออนามัย ห่วงใยประชาชน [11 กันยายน 2561 : อ่าน 131]
นิเทศภายในโรงเรียน2561เทอม1 [08 กันยายน 2561 : อ่าน 194]
อบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในโรงเรียน 2561 [08 กันยายน 2561 : อ่าน 240]
ค่าย student stem education [08 กันยายน 2561 : อ่าน 106]
พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียน “ลุ่มบึงละหานเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 [08 กันยายน 2561 : อ่าน 274]
กีฬาเครือข่ายโรงเรียน “ลุ่มบึงละหานเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 [07 กันยายน 2561 : อ่าน 325]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาปรับปรุงและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [07 กันยายน 2561 : อ่าน 71]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการลูกเสือร่วมใจต้านภัยยาเสพติด [07 กันยายน 2561 : อ่าน 78]
บ้านโนนจาน แข่งขันครอสเวิร์ดเกมและคำคม รายการ "แม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล" [07 กันยายน 2561 : อ่าน 205]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 [06 กันยายน 2561 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เข้าร่วมการแข่งขัน ส้มป่อย บัวบาน เกมส์ ครั้งที่ 11 [05 กันยายน 2561 : อ่าน 141]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน [04 กันยายน 2561 : อ่าน 170]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ [03 กันยายน 2561 : อ่าน 118]
การแข่งขันกีฬาบึงชวนเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [03 กันยายน 2561 : อ่าน 125]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วจัดประชุมสัมมนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๒-๓ [03 กันยายน 2561 : อ่าน 171]
การแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ปี 2561 [02 กันยายน 2561 : อ่าน 116]
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย "บึงชวน เกมส์ 2561" [02 กันยายน 2561 : อ่าน 107]
วิทย์ละหานสื่อสารวิทย์โลก [02 กันยายน 2561 : อ่าน 106]
ต้อนรับจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [02 กันยายน 2561 : อ่าน 89]
กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ปีการศึกษา2561 [02 กันยายน 2561 : อ่าน 83]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่าย "บึงชวน เกมส์ 2561" [01 กันยายน 2561 : อ่าน 91]
โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน วังกะทะ เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 148]
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 231]
โรงเรียนบ้านหนองดง นำนักเรียนแข่งขันกีฬาเครือข่าย บ้านตาล-หัวทะเล [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 137]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ม่วง- เหลือง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 [31 สิงหาคม 2561 : อ่าน 215]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “วังตะเฆ่เกมส์” [30 สิงหาคม 2561 : อ่าน 121]
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [30 สิงหาคม 2561 : อ่าน 96]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าประกอบจังหวะเพลงภาษาอังกฤษ [29 สิงหาคม 2561 : อ่าน 207]
กีฬาสี โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ปี่ 2561 [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 169]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 106]
การแข่งขันกีฬา “เขียว-ขาวเกมส์ ๖๑” [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 98]
สำนักควบคุมไฟป่าให้ความรู้ลูกบัวบาน [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 99]
ลูกบัวบานคว้า “แชมป์” วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลปี๒๕๖๑ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัดชัยภูมิ [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 93]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [28 สิงหาคม 2561 : อ่าน 89]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกรูด สพป.นครราชสีมา เขต 2 [24 สิงหาคม 2561 : อ่าน 91]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาดำเนินการประเมินการอ่าน-เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 [23 สิงหาคม 2561 : อ่าน 186]
ครูและนักเรียน โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมกันปลูกป่าโครงการตามแนวพระราชดำริ [21 สิงหาคม 2561 : อ่าน 111]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [19 สิงหาคม 2561 : อ่าน 138]
“ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 ” [18 สิงหาคม 2561 : อ่าน 134]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 [17 สิงหาคม 2561 : อ่าน 250]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข [17 สิงหาคม 2561 : อ่าน 133]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรม [16 สิงหาคม 2561 : อ่าน 96]
เพื่อแม่ [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 177]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 122]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.สมุทรสงคราม [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 139]
วันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๑ [15 สิงหาคม 2561 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 และพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ของโรงเรียน [14 สิงหาคม 2561 : อ่าน 190]
ผ้าป่าวันแม่ โรงเรียนบ้านโนนจานฯ ทะลุ หลักล้าน !!! [14 สิงหาคม 2561 : อ่าน 185]
“กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑” [13 สิงหาคม 2561 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ "โคกโต่งโต้นเกมส์" [13 สิงหาคม 2561 : อ่าน 115]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [12 สิงหาคม 2561 : อ่าน 114]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี [11 สิงหาคม 2561 : อ่าน 111]
รงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ [11 สิงหาคม 2561 : อ่าน 108]
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “โสกปลาดุกเกมส์” ปีการศึกษา 2561 [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 147]
นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก นำคณะข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 117]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนวังใหม่พัฒนา [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 100]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 89]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 165]
วันแม่แห่งชาติ [10 สิงหาคม 2561 : อ่าน 86]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [09 สิงหาคม 2561 : อ่าน 101]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมวันอาเซียน [08 สิงหาคม 2561 : อ่าน 114]
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ​ เข้าเยี่ยมขม​โรงเรือนปลูกเมล่อน​ตามรอยพ่อ​พอเพียง โรงเรียนวังใหม่พัฒนา [07 สิงหาคม 2561 : อ่าน 130]
“ ปะโคตะกอเกมส์ ” ปีการศึกษา 2561 [04 สิงหาคม 2561 : อ่าน 106]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 [03 สิงหาคม 2561 : อ่าน 123]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 [03 สิงหาคม 2561 : อ่าน 503]
ถวายพระพรองค์ราชัน [03 สิงหาคม 2561 : อ่าน 221]
แห่เทียนเข้าพรรษา ร.ร.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง [01 สิงหาคม 2561 : อ่าน 207]
สืบสานประเพณีไทย [31 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 110]
พิธีลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี [28 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 121]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 [27 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 184]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดขบวนแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 171]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 141]
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 140]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 แด่วัดในบริเวณชุมชนใกล้เคียง จำนวน 5 วัด [26 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 108]
ความงดงาม ณ ทุ่งดอกกระเจียว [24 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 149]
กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ [24 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 121]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา [20 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 157]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมโครงการปลูกกล้วย ๑ ฝน ๑ คน ๑ ต้น ถวายองค์ราชามหาวชิราลงกรณ [19 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 116]
โครงการสนามจราจรฯ [19 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 117]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดกิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10 [17 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 157]
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา [17 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 134]
ชมละครหุ่นมือ [17 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 159]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมค่ายวิชาการศิลปะ [16 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 184]
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งเข้ารับการอบรมโครงการค่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคชุมชน ครั้งที่ 8 [14 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 117]
อบต.ละหาน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักภาพเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันการจมน้ำ [13 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 225]
“กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อสม.จิ๋ว)” [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 203]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 131]
คนเก่งของเรา [10 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 170]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมโครงการปลูกป่าประชะรัฐและสร้างฝายมีชีวิต ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง [06 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 90]
“วังกุง นิวส์” วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน [04 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 899]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. [03 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 155]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) นำเสนอกิจกรรมสภานักเรียน [03 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 799]
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม + รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2561 [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 140]
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 127]
เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 114]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ได้จัดพิธีเดินสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 [01 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 135]
เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม -หนองโดน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ -เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561 [01 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 260]
สวนสนามลูกเสือ – เนตรนารี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [30 มิถุนายน 2561 : อ่าน 267]
เติมความสุข ด้วยกำลังกายและพลานามัยที่แข็งแรง [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 180]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 141]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิภาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561 [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 103]
โครงการประชาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 102]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิภาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 85]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดงานวันสุนทรภู่ควบคู่วันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๑ [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 85]
กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล [28 มิถุนายน 2561 : อ่าน 161]
มอบทุน มอบโอกาส [28 มิถุนายน 2561 : อ่าน 186]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 [27 มิถุนายน 2561 : อ่าน 343]
“กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561” [26 มิถุนายน 2561 : อ่าน 374]
รณรงค์ วันสิ่งแวดล้อมโลก วันต่อต้านสิ่งเสพติด วันงดสูบบุหรี่ [26 มิถุนายน 2561 : อ่าน 204]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 [26 มิถุนายน 2561 : อ่าน 87]
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [22 มิถุนายน 2561 : อ่าน 90]
“กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ ๑๐๐% ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” [20 มิถุนายน 2561 : อ่าน 117]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดอบรมโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.๕) ผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ และ ชี้แจงหลักเกณฑ์และประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) การใช้งาน Logbook Teacher [18 มิถุนายน 2561 : อ่าน 157]
กิจกรรมปลูกไม้ผลเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน [15 มิถุนายน 2561 : อ่าน 88]
กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561 [15 มิถุนายน 2561 : อ่าน 98]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน [14 มิถุนายน 2561 : อ่าน 142]
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิถีพุทธ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [14 มิถุนายน 2561 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตำบลวังตะเฆ่ [12 มิถุนายน 2561 : อ่าน 134]
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 182]
วังตาลาดสมบูรณ์เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 318]
น้อมบูชาพระคุณครู-วังตาลาดสมบูรณ์จัดพิธีไหว้ครู [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 238]
วังตาลาดสมบูรณ์ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 525]
กิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประจำปีการศึกษา 2561 [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 210]
ประเพณีอันงดงามของไทย [10 มิถุนายน 2561 : อ่าน 131]
ไหว้ครู ร.ร.บ้านหนองฉิมฯ ปี 2561 [10 มิถุนายน 2561 : อ่าน 122]
เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๖๑ [09 มิถุนายน 2561 : อ่าน 116]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [09 มิถุนายน 2561 : อ่าน 89]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันระดับเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง การแข่งทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 109]
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 136]
“ไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึก นึกถึงพระคุณครู” ปีการศึกษา 2561 [08 มิถุนายน 2561 : อ่าน 129]
“น้อมรำลึก นึกถึงพระคุณครู” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 124]
เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 119]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 139]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561 [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 182]
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา2561 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [07 มิถุนายน 2561 : อ่าน 94]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. ชย.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน ประสบเหตุอัคคีภัย [05 มิถุนายน 2561 : อ่าน 144]
เครือข่ายลุ่มบึงละหานจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย [05 มิถุนายน 2561 : อ่าน 107]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ได้รับการสนับสนุนสัปรดจาก สพป.ชย.เขต3 [04 มิถุนายน 2561 : อ่าน 110]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [01 มิถุนายน 2561 : อ่าน 198]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 280]
กิจกรรมไหว้ครู [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 233]
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 187]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 118]
กิจกรรมวันวิสาขบุชา และวันปลุกต้นไม้แห่งชาติ [31 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 104]
อบรมเชิงปฏิบัติการ (PLC) เพื่อพัฒนาครู อำเภอเนินสง่า [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 193]
กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561 [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 204]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 147]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 [28 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 176]
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุขดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [26 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 334]
โรงเรียนบ้านงิ้ว จัดค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp (ค่ายกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2561 [25 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 497]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [25 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [25 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 157]
ประเมินครูครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านงิ้ว [25 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 666]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [24 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 170]
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ประจำปีการศึกษา 2561 [24 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 196]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)จัดทำระบบPLCในโรงเรียน [24 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 229]
พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารใหม่ อาคารเรียน 216ล./57-ก [23 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 182]
การสร้างฝายชะลอน้ำประชารัฐ ในโครงการ “ความสุขจากพ่อคืนสู่แผ่นดิน“ [23 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 211]
กิจกรรมวันมาฆบูชา [23 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 121]
“กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน” [22 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 87]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [22 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 87]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 [22 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 99]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดศิริพงษาวาส [22 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคคลากรครูด้านทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสาร (English for Living and Communication Skill Development) [18 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการอ่านของนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 [17 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 145]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว จัดประชุมวางแผนการจัดการศึกษา [13 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 198]
ประชุมจัดทำหลักสูตรและวางแผนจัดการเรียนรู้ [13 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 116]
ศักยภาพของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2560 [09 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 201]
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อรองรับการปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) [01 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 296]
เรียนรู้ด้วยการท่องเที่ยว [30 เมษายน 2561 : อ่าน 478]
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี2561 [30 เมษายน 2561 : อ่าน 188]
ทบทวนอย่างผ่อนคลาย [18 เมษายน 2561 : อ่าน 346]
มอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน [18 เมษายน 2561 : อ่าน 383]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 [05 เมษายน 2561 : อ่าน 227]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารและและการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [05 เมษายน 2561 : อ่าน 194]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล (วงโยธวาฑิต) [05 เมษายน 2561 : อ่าน 229]
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 [05 เมษายน 2561 : อ่าน 268]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560 [05 เมษายน 2561 : อ่าน 344]
“เที่ยวละไม...ไปอ่าวมะนาว” [02 เมษายน 2561 : อ่าน 266]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เครือข่ายโรงเรียนบึงชวน [31 มีนาคม 2561 : อ่าน 298]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 และกิจกรรมบัณฑิตน้อย [29 มีนาคม 2561 : อ่าน 286]
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน OPEN HOUSE และพิธีผูกข้อมือรับขวัญนักเรียนสานสายใยน้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2560 [28 มีนาคม 2561 : อ่าน 290]
”เมืองสี่มุมชวนปั่น ชมนก กินปลา พาตะลึง บึงละหาน” [26 มีนาคม 2561 : อ่าน 380]
ปัจฉิมนิเทศ [25 มีนาคม 2561 : อ่าน 195]
“กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยของชั้นอนุบาล ๓ และพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖” [22 มีนาคม 2561 : อ่าน 282]
“วันแห่งความภาคภูมิใจ” โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [18 มีนาคม 2561 : อ่าน 257]
ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 และเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 [14 มีนาคม 2561 : อ่าน 216]
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ [14 มีนาคม 2561 : อ่าน 238]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) [13 มีนาคม 2561 : อ่าน 280]
รร.บ้านห้วยยางร่วมกับ รร.กันกงบ้านลี่สามัคคี จัดกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง เนตรนารี และลูกเสือสามัญ เนตรนารี ประจำปี 2560 [11 มีนาคม 2561 : อ่าน 396]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรมนำชีีวิต [11 มีนาคม 2561 : อ่าน 238]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมอาเซียนยุค 4.0 [09 มีนาคม 2561 : อ่าน 210]
ตรวจราชการและเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) [07 มีนาคม 2561 : อ่าน 274]
สพป.ชย.3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เนื่องจากเหตุการณ์นักเรียนประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ชนกัน [07 มีนาคม 2561 : อ่าน 309]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง [06 มีนาคม 2561 : อ่าน 192]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการ " ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน " จังหวัดชัยภูมิ [05 มีนาคม 2561 : อ่าน 196]
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ ธรรมดีได้ดี จังหวัดชัยภูมิ [02 มีนาคม 2561 : อ่าน 300]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยกล้าแสดงออก [02 มีนาคม 2561 : อ่าน 204]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการทดสอบการอ่านและเขียน ระดับชั้น ป.1 และจัดการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 [01 มีนาคม 2561 : อ่าน 166]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [28 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 191]
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 [27 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 202]
เด็กวังกุงปลื้มได้เรียนคอมพิวเตอร์ 1 คน 1 เครื่อง [27 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 624]
ธรรมชาติฝึกจิตใจ งามสมวัยเยาวชนของชาติ [26 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 218]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว จัดพิธีลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว [26 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 172]
โรงเรียนบ้านหนองจะบก จัดกิจกรรมเดินทางไกลสำรวจธรรมชาติของลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560 [26 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 355]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [25 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 160]
วังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมเดินทางไกลสำรวจธรรมชาติลูกเสือสำรอง [24 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 500]
กีฬานักเรียนตำบลบ้านขาม "ขามเกมส์" [23 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 130]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้าร่วมกิจกรรม Open House [23 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 231]
ทัศนศึกษาอยุธยา [22 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 162]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีร่วมเยี่ยมค่ายและชมกิจกรรรมรอบกองไฟลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2560 [21 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 207]
กิจกรรมเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง [21 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 226]
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ [21 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 434]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน [20 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 509]
ฝึกจิตสู่การเป็นพลเมืองดี [19 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 239]
ตระการตา "กีฬานักเรียนเครือข่ายหนองบัวระเหว" [19 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 140]
อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [19 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 338]
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [19 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 159]
นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ชาววัง สุดเจ๋ง สอบเข้าเรียนต่อวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ได้ลำดับที่ 1 [16 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 395]
สานความฝัน"นาฏศิลป์บ้านโนนจาน" สู่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา [15 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 276]
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง [15 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 208]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ [15 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 519]
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดตกแต่งซุ้มประตูวัดและผูกผ้าประดับในงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 582]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561 [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 166]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันงาานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 137]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 184]
แข่งขันจัดสวนถาดชื้น โรงเรียนบ้านโนนจาน คว้าเหรียญทอง ระดับชาติ [13 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 1660]
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และทัศนศึกษา [13 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2560 [12 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 250]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา [12 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 136]
“กิจกรรม ทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะของลูกเสือสำรอง” [12 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 230]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนของภาคอีสาน เข้าร่วมแข่งขันแกะสลัก ผักและผลไม้ ม.1-3 ระดับชาติ ครั้งที่ 67 [12 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 474]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560 [09 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 770]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560 [08 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 134]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดงานเปิดรั้วโรงเรียน(Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 [08 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 408]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีมอบรางวัลแก่นักเรียนโครงการ “ลูกชุมชนบัวบานสามัคคีรักความสะอาด สุขภาพดี” [06 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 284]
วิทยาลัยสารพัดช่างสอนนักเรียน [05 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 200]
ทดสอบo-net สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) [03 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 162]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [03 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 122]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดการประเมินตำแหน่งครูเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [01 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 189]
ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล โครงการอาหารกลางวัน [31 มกราคม 2561 : อ่าน 235]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้ารับการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [30 มกราคม 2561 : อ่าน 253]
โรงเรียนบ้านวังคมคายได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาสาพาทำดี [29 มกราคม 2561 : อ่าน 195]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [27 มกราคม 2561 : อ่าน 214]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 [26 มกราคม 2561 : อ่าน 189]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาหารชาวค่าย [26 มกราคม 2561 : อ่าน 213]
การประชุมสร้างความเข้าใจ “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ” [26 มกราคม 2561 : อ่าน 249]
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี [25 มกราคม 2561 : อ่าน 186]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) โดยสถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ [24 มกราคม 2561 : อ่าน 315]
เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัสหนองบัวใหญ่เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ป.6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET [23 มกราคม 2561 : อ่าน 120]
วังตาลาดสมบูรณ์ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ [22 มกราคม 2561 : อ่าน 170]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน เตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET [22 มกราคม 2561 : อ่าน 252]
วังตาลาดสมบูรณ์เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ [22 มกราคม 2561 : อ่าน 194]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา [19 มกราคม 2561 : อ่าน 173]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ [19 มกราคม 2561 : อ่าน 149]
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน [19 มกราคม 2561 : อ่าน 162]
วันที่แสนสนุก [19 มกราคม 2561 : อ่าน 231]
วันครูประจำปี 2561 [19 มกราคม 2561 : อ่าน 139]
ขอเชิญชาวชัยภูมิ ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ระดับภาคอีสาน TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ณ เดอะมอลล์ โคราช [19 มกราคม 2561 : อ่าน 494]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [19 มกราคม 2561 : อ่าน 118]
วันครู "อำเภอหนองบัวระเหว"ประจำปี ๒๕๖๑ [18 มกราคม 2561 : อ่าน 123]
วันครู ประจำปี 2561“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” [18 มกราคม 2561 : อ่าน 289]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีร่วมกับสพป. ชัยภูมิเขต ๓ จัดการทดสอบเตรียมความพร้อม PRE NT ป. ๓ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [18 มกราคม 2561 : อ่าน 143]
วิทยากรพิเศษเสริมความรู้สู่การพิชิตข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.๖ [18 มกราคม 2561 : อ่าน 98]
เครือข่ายลุ่มบึงละหานติวเข้มคณิตศาสตร์ กับ ติวเตอร์ ครูพี่วัฒน์ [17 มกราคม 2561 : อ่าน 674]
ฮัญกุรนารีศรีเทพสถิต [17 มกราคม 2561 : อ่าน 177]
เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว เตรียมความพร้อมสอนเสริม O-NET แบบเข้มข้น [17 มกราคม 2561 : อ่าน 142]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ [17 มกราคม 2561 : อ่าน 155]
กิจกรรมวันเด็ก [15 มกราคม 2561 : อ่าน 130]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง [15 มกราคม 2561 : อ่าน 235]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 [15 มกราคม 2561 : อ่าน 445]
ตัวแทนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol 2018 จ.ชัยภูมิ [14 มกราคม 2561 : อ่าน 362]
“กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ธีมเทพนิยาย” [13 มกราคม 2561 : อ่าน 312]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” [13 มกราคม 2561 : อ่าน 138]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [13 มกราคม 2561 : อ่าน 150]
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้ปกครองสู่การพัฒนาโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี [10 มกราคม 2561 : อ่าน 121]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีมอบรางวัลแก่นักเรียนโครงการ “ลูกชุมชนบัวบานสามัคคีรักความสะอาด สุขภาพดี” [10 มกราคม 2561 : อ่าน 181]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 [08 มกราคม 2561 : อ่าน 621]
คนเห็นผี...ที่โรงเรียน [07 มกราคม 2561 : อ่าน 334]
“กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ” [06 มกราคม 2561 : อ่าน 573]
โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Bantapong’s Chirstmas Day 2017 [04 มกราคม 2561 : อ่าน 363]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [03 มกราคม 2561 : อ่าน 253]
โครงการหนูน้อยคอยอยู่สู้ภัยหนาว โรงเรียนโป่งขุนเพชร อ.หนองบัวระเหว [03 มกราคม 2561 : อ่าน 127]
“กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” [31 ธันวาคม 2560 : อ่าน 216]
ร.ร.บ้านหัวทะเลฯจัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือเนตรนารี 27-28 ธ.ค.60 [29 ธันวาคม 2560 : อ่าน 160]
กิจกรรมวัน คริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ ของโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [29 ธันวาคม 2560 : อ่าน 281]
อิ่มทั้งกายใจ [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 246]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 222]
วังตาลาดสมบูรณ์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาจังหวัดชัยภูมิ [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 245]
วังตาลาดสมบูรณ์ขอบพระคุณ "โครงการหนูน้อยคอยอยู่ สู้ภัยหนาว" มอบความอบอุ่นสู่นักเรียน [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 130]
โครงการ "หนูน้อยคอยอยู่...สู้ภัยหนาว" ณ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ [26 ธันวาคม 2560 : อ่าน 223]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 [25 ธันวาคม 2560 : อ่าน 216]
สรุปผลการประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย [22 ธันวาคม 2560 : อ่าน 310]
สร้างทางเดินเชื่ออาคารเรียน [19 ธันวาคม 2560 : อ่าน 187]
สอบ Pre-Onet ครั้งทืี่2 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง [19 ธันวาคม 2560 : อ่าน 187]
เครือข่ายลุ่มบึงละหานสอบPre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 180]
“กิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ” [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 186]
คณะครูเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ศึกษาดูงาน [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 326]
WMP NEWS สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายนของ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [07 ธันวาคม 2560 : อ่าน 214]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ [05 ธันวาคม 2560 : อ่าน 175]
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ [05 ธันวาคม 2560 : อ่าน 464]
กีฬาสัมพันธ์เครือข่ายบึงชวน [04 ธันวาคม 2560 : อ่าน 147]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำเสนอผลงาน ในงานการคัดเลือก "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับประเทศ" [01 ธันวาคม 2560 : อ่าน 182]
โครงการค่ายวัยใสใฝ่คุณธรรม [30 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 265]
ต้อนรับสโมสรไลออนส์กาญจนาภิเษก กรุงเทพ [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 428]
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีจากสิงคโปร์ [26 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 151]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ชนะเลิศการแข่งขันวิชาการ สพป.ชย.3 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค 3 รายการ [25 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 152]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับการนิเทศจาก นายสุวัตน์ ซื่อสัตย์ ท่านรอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 [25 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 106]
“ปะโคตะกอเกมส์” ปีการศึกษา 2560 [16 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 180]
“ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓ ” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครราชสีมา [14 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 218]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการครู 5 นาที โดยรับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ [10 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 233]
WMP NEWS : 2-3 พ.ย.2560 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงสวยงาม EP1 : 2/2560 [09 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 204]
ประชุมผู้ปกครอง [07 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 150]
คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ร่วมจัดทำกะทง ณ วัดวังใหม่พัฒนา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ [02 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 208]
ร่วมทอดกฐินโจรวัดวังกุง [02 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 273]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ตัวแทนจังหวัดชัภูมิ นำทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 [01 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 167]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนารับการนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 [01 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 169]
งานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ-การเส็งกลอง [01 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 315]
บุคลากรโรงเรียนวังใหม่พัฒนาร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 [31 ตุลาคม 2560 : อ่าน 293]
พิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ [29 ตุลาคม 2560 : อ่าน 166]
การจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค (อำเภอเทพสถิต ณ วัดวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ) [24 ตุลาคม 2560 : อ่าน 349]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาได้เข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพสถานที่ ในการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบชมรมวิทยาการ(ชมรมสังคมศึกษา) [11 ตุลาคม 2560 : อ่าน 186]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สพม.30 มีผลการแข่งขันชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับภาคอีสาน จำนวน 10 รายการ [11 ตุลาคม 2560 : อ่าน 731]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายไทรทอง [11 ตุลาคม 2560 : อ่าน 344]
เยี่ยมบ้านนักเรียนน้ำท่วมบ้านละหาน [10 ตุลาคม 2560 : อ่าน 434]
คณะกฐินสามัคคีจาก จังหวัดชลบุรี นำโดยคุณสมพงษ์ เข็มนาค มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา [09 ตุลาคม 2560 : อ่าน 280]
"ทุ่งกระเจียวเกมส์ ครั้งที่ 13" [05 ตุลาคม 2560 : อ่าน 188]
ดาวเรืองสร้างรายได้ให้โรงเรียน [04 ตุลาคม 2560 : อ่าน 213]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ปลูกต้นดาวเรือง [04 ตุลาคม 2560 : อ่าน 156]
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการ D.A.R.E โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [04 ตุลาคม 2560 : อ่าน 132]
วงโปงลางหอมแดง รับรางวัลวัฒนคุณาธร ปี ๒๕๖๐ [04 ตุลาคม 2560 : อ่าน 176]
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและประดับธงชาติไทยในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี [02 ตุลาคม 2560 : อ่าน 119]
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุขจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการ(D.A.R.E.) [02 ตุลาคม 2560 : อ่าน 117]
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและประดับธงชาติไทยในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี [29 กันยายน 2560 : อ่าน 137]
“กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี” [28 กันยายน 2560 : อ่าน 151]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จัดกิจกกรรมวันครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2560 : อ่าน 717]
เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 [28 กันยายน 2560 : อ่าน 182]
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [28 กันยายน 2560 : อ่าน 115]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมอัญเชิญธงชาติหรือธงไตรรงค์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย [28 กันยายน 2560 : อ่าน 428]
โรงเรียนบ้านวังคมคายรับการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต [26 กันยายน 2560 : อ่าน 128]
ประเมินครูผู้ช่วยและครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี [26 กันยายน 2560 : อ่าน 128]
ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายทุ่งกระเจียว [26 กันยายน 2560 : อ่าน 134]
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [25 กันยายน 2560 : อ่าน 165]
พิธีส่งมอบ"ระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง" [25 กันยายน 2560 : อ่าน 102]
ครูระเหวร้อยดวงใจ สานสายใย มุทิตา [21 กันยายน 2560 : อ่าน 247]
กีฬาภายใน "โป่งขุนเพชรเกมส์ 2560" [21 กันยายน 2560 : อ่าน 183]
รับการประเมินโรงเรียนสุจริต [21 กันยายน 2560 : อ่าน 149]
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายไทรทอง ระหว่างวันที่ 10 -15 กันยายน 2560 [21 กันยายน 2560 : อ่าน 333]
"ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ" วันเยาวชนแห่งชาติ ปี60 [21 กันยายน 2560 : อ่าน 222]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดอบรมสัมมนาให้กับคณะครูโรงเรียนวัดปากพระ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [19 กันยายน 2560 : อ่าน 230]
VTR แนะนำโรงเรียนวังใหม่พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [19 กันยายน 2560 : อ่าน 158]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯ รับการประเมินโรงเรียนสุจริต [18 กันยายน 2560 : อ่าน 135]
ประมวลภาพกิจกรรมตามรอยพ่อชีวิตพอเพียงโรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [18 กันยายน 2560 : อ่าน 145]
คลิป VTR การนำเสนอผลงานการประกวดโรงเรียนสุจริตพระราชทาน (ร.ร.วังใหม่พัฒนา) [16 กันยายน 2560 : อ่าน 212]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดกิจกรรม "แบ่งปันสรรค์สร้างคนดีสู่วิถีสังคมไทย" [16 กันยายน 2560 : อ่าน 161]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงาน บริษัทสร้างการดี ระดับประเทศ (โครงการโรงเรียนสุจริต) [15 กันยายน 2560 : อ่าน 219]
นักเรียนโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ตามรอยพ่อปลูกเมล่อนแปลงเกษตรพอเพียงสร้างรายได้ [15 กันยายน 2560 : อ่าน 129]
ตามรอยพ่อ ร.9 สร้างรายได้ต้นแบบรั้วโรงเรียนตามรอยพ่อเกษตรพอเพียงได้อย่างยั่งยืน [15 กันยายน 2560 : อ่าน 163]
กิจกรรมตามรอยพ่อ ร.9 สู่ความพอเพียง โรงเรียนวังใหม่พัฒนา [15 กันยายน 2560 : อ่าน 120]
"ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 11" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าโป่ง และสนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด [15 กันยายน 2560 : อ่าน 107]
ภาพกิจกรรมการประกวดบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนวังใหม่พัฒนา (ระดับภูมิภาคอีสานตอนล่าง) [15 กันยายน 2560 : อ่าน 232]
การประกวด บริษัทสร้างการดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (โรงเรียนวังใหม่พัฒนา) [15 กันยายน 2560 : อ่าน 108]
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม [14 กันยายน 2560 : อ่าน 173]
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนในอำเภอหนองบัวระเหว ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้จันทน์ [13 กันยายน 2560 : อ่าน 148]
กีฬาเครือข่ายส้มป่อย บัวบาน “เขียว-เหลืองเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [09 กันยายน 2560 : อ่าน 643]
ค่ายต้นกล้าศิลปะ [07 กันยายน 2560 : อ่าน 129]
ร.ร.บ้านโนนจานฯ แข่งขันครอสเวิร์ด รายการ "ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ชิงโล่พระราชทานฯ" [06 กันยายน 2560 : อ่าน 295]
กีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน ปี 2560 [06 กันยายน 2560 : อ่าน 268]
กีฬาเครือค่าย หนองฉิม - รังงาม ประจำปีการศึกษา 2560 [05 กันยายน 2560 : อ่าน 204]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [04 กันยายน 2560 : อ่าน 159]
กิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อสม.จิ๋ว) [01 กันยายน 2560 : อ่าน 442]
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ [01 กันยายน 2560 : อ่าน 367]
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [31 สิงหาคม 2560 : อ่าน 397]
ฝึกอบรมการเสริมสร้างทักษะการป้องกันภัยเด็กจมน้ำ [30 สิงหาคม 2560 : อ่าน 152]
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 [30 สิงหาคม 2560 : อ่าน 213]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 [28 สิงหาคม 2560 : อ่าน 192]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดมหาสารคาม [25 สิงหาคม 2560 : อ่าน 180]
ผ้าป่าการศึกษาและฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ [24 สิงหาคม 2560 : อ่าน 189]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียน [23 สิงหาคม 2560 : อ่าน 203]
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [20 สิงหาคม 2560 : อ่าน 136]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 [20 สิงหาคม 2560 : อ่าน 163]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ [18 สิงหาคม 2560 : อ่าน 274]
เพื่อแม่ ทั้งดวงใจ [18 สิงหาคม 2560 : อ่าน 179]
กิจกรรมวันแม่ 2560 [16 สิงหาคม 2560 : อ่าน 181]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 [16 สิงหาคม 2560 : อ่าน 102]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [15 สิงหาคม 2560 : อ่าน 190]
กิจกรรมวันแม่ [15 สิงหาคม 2560 : อ่าน 142]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 [15 สิงหาคม 2560 : อ่าน 191]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 [13 สิงหาคม 2560 : อ่าน 120]
โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 [12 สิงหาคม 2560 : อ่าน 360]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ศึกษาดูงานสระว่ายน้ำ [11 สิงหาคม 2560 : อ่าน 712]
พลานามัยที่ดีส่งผลทั้งใจกาย [10 สิงหาคม 2560 : อ่าน 210]
โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว นำนักเรียน คณะครู เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม [10 สิงหาคม 2560 : อ่าน 280]
คณะผู้บริหาร และครูจากจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [04 สิงหาคม 2560 : อ่าน 232]
กิจกรรมทำบุญถวายเพลพระ เปิดป้ายห้องสมุด(KTT ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด) [03 สิงหาคม 2560 : อ่าน 201]
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา [03 สิงหาคม 2560 : อ่าน 111]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) ในระบบ Online/Offline และการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 [01 สิงหาคม 2560 : อ่าน 230]
ธรรมชาติงดงาม ณ ทุ่งดอกกระเจียว [31 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 265]
โครงการพัฒนาครู บุคลากร [31 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 151]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ม่วง-เหลือง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 [28 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 204]
กิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 137]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้พานักเรียนทำกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ๖๕ พรรษา [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 138]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 181]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 119]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - อนุบาลปีที่ ๒ [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 105]
มอบทุนการศึกษา จำนวน 48 ทุน [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 374]
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ๖๕ พรรษา [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 128]
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ได้จัดพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560. [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 122]
โรงเรียนบ้านหนองจะบก (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา [27 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 100]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ( Smart School ) [24 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 122]
ร่วมลงนามต้านภัยยาเสพติด [14 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 297]
หนองแวงเกมส์ [14 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 270]
พิธีลงนาม MOU และการอบรมนักเรียนแกนนำ [14 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 747]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายในหลวง [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 217]
ดวงเทียนงาม ตามทางธรรม [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 171]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 144]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 153]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) จัดกิจกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 238]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 392]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา แด่วัดต่าง ๆ จำนวน 5 วัด [11 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 112]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๐ [10 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 183]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)อบรมขยายผลDLITและSmart School [08 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 186]
ประเพณีถวายเทียนพรรษา [08 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 132]
แห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [08 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 357]
โรงเรียนบ้านงิ้ว สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 [07 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 247]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 [07 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 205]
โรงเรียนบ้านดอนกอก แห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ [07 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 151]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สืบสานประเพณีไทยโดยนำนักเรียนเทียนไปถวายวัดต่างๆในบ้านวังตะเฆ่ [07 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 135]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 [06 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 193]
คณะครูนักเรียนโรงเรียนตาเนิราษฎร์วิทยาคารร่วมกับองค์การบิหารส่วนตำบลตาเนิน แห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา(9 ก.ค.) ประจำปี 2560 [05 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 121]
"ด้วยเกียรติของข้าฯ.." [03 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 166]
นิเทศครูบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกสอน [03 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 232]
โครงการขยายผล DLIT เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัสหนองบัวใหญ่ [02 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 209]
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [30 มิถุนายน 2560 : อ่าน 148]
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [30 มิถุนายน 2560 : อ่าน 215]
กองลูกเสือโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและบำเพ็ญประโยชน์ [30 มิถุนายน 2560 : อ่าน 171]
กองลูกเสือโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ได้จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [30 มิถุนายน 2560 : อ่าน 261]
กองลูกเสือโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ได้จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [29 มิถุนายน 2560 : อ่าน 271]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 [29 มิถุนายน 2560 : อ่าน 149]
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [29 มิถุนายน 2560 : อ่าน 247]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จัดกิจกรรมสืบสานครูกวีสุนทรภู่ ปราชญ์ผู้รักษ์ภาษาไทย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด [29 มิถุนายน 2560 : อ่าน 130]
ทำดีเพื่อ พ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด [28 มิถุนายน 2560 : อ่าน 260]
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ [28 มิถุนายน 2560 : อ่าน 241]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2560 [28 มิถุนายน 2560 : อ่าน 214]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560 [28 มิถุนายน 2560 : อ่าน 177]
กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประจำปีการศึกษา 2560 [27 มิถุนายน 2560 : อ่าน 243]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [27 มิถุนายน 2560 : อ่าน 106]
โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมบวงสรวง เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 [27 มิถุนายน 2560 : อ่าน 107]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [27 มิถุนายน 2560 : อ่าน 206]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 165]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 165]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 121]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 123]
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 208]
วังตาลาดสมบูรณ์เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม [25 มิถุนายน 2560 : อ่าน 317]
โรงเรียนบ้านงิ้ว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม "คนดี วิถีพุทธ" ปีการศึกษา 2560 [24 มิถุนายน 2560 : อ่าน 507]
วันยาเสพติด โรงเรียนรังงามวิทยา [23 มิถุนายน 2560 : อ่าน 190]
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและรองเท้าแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนกอก [23 มิถุนายน 2560 : อ่าน 198]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน [22 มิถุนายน 2560 : อ่าน 300]
การวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียน [21 มิถุนายน 2560 : อ่าน 486]
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน [21 มิถุนายน 2560 : อ่าน 160]
พระธรรมทูต ให้ความรู้แก่นักเรียน [21 มิถุนายน 2560 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดการรับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [20 มิถุนายน 2560 : อ่าน 315]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ร่วมแสดงพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว [20 มิถุนายน 2560 : อ่าน 207]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดพิธีไหว้ครู นำโดยนายดิเรก ขอพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [20 มิถุนายน 2560 : อ่าน 186]
ผอ.สพป.ชย3 ประเมิน ผู้อำนวยการโรงเรียน [16 มิถุนายน 2560 : อ่าน 1038]
"หนองโจด" ร้อยหัวใจร่วมกัน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกกระเจียว ถวายพ่อหลวง [16 มิถุนายน 2560 : อ่าน 193]
พระธรรมทูตออกปฏิบัติการให้ความรู้แก่เยาวชนนักเรียน [16 มิถุนายน 2560 : อ่าน 150]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านงิ้ว [16 มิถุนายน 2560 : อ่าน 125]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อบรมจัดทำดอกไม้จันทร์ [15 มิถุนายน 2560 : อ่าน 105]
สร้างความเข้าใจอันดี [15 มิถุนายน 2560 : อ่าน 122]
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประจำปีการศึกษา 2560 [12 มิถุนายน 2560 : อ่าน 155]
ปาเจราฯบูชาครู "ห น อ ง โ จ ด" [12 มิถุนายน 2560 : อ่าน 246]
พิธีไหว้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ [12 มิถุนายน 2560 : อ่าน 235]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯ [10 มิถุนายน 2560 : อ่าน 137]
พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 209]
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 369]
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 235]
โครงการอบรมคุณธรรม "คนดี วิถีพุทธ" [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 234]
กิจกรรมไหว้ครู - โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 157]
โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง จัดพิธีไหว้ครู ปี 2560 [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 348]
กิจจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 100]
วังตาลาดสมบูรณ์ส่งเสริมหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 129]
น้อมบูชาพระคุณครู-วังตาลาดสมบูรณ์จัดพิธีไหว้ครู [09 มิถุนายน 2560 : อ่าน 133]
กิจกรรมไหว้ครู [08 มิถุนายน 2560 : อ่าน 122]
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โครงการสร้างคนให้เป็นมนุษย์) [08 มิถุนายน 2560 : อ่าน 220]
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 [08 มิถุนายน 2560 : อ่าน 90]
กิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน [08 มิถุนายน 2560 : อ่าน 205]
วังตาลาดสมบูรณ์ร่วมปลูกป่าเพิ่มพืื้นที่สีเขียวให้โรงเรียน [08 มิถุนายน 2560 : อ่าน 76]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)อบรมนักเรียนเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ [07 มิถุนายน 2560 : อ่าน 117]
วังกุงเลือกตั้ง "ผู้นำนักเรียน" ปีการศึกษาใหม่ [06 มิถุนายน 2560 : อ่าน 618]
การจัดอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน (ขยายผลกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม) [06 มิถุนายน 2560 : อ่าน 875]
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ปีการศึกษา 2560 [06 มิถุนายน 2560 : อ่าน 138]
เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประจำปีการศึกษา 2560 [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 115]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประจำปีการศึกษา 2560 [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 123]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 139]
แนวทางแห่งประชาธิปไตย [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 157]
พิธีไหว้ครู [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 227]
ตรวจเยี่ยม ความพร้อมโรงเรียนบ้านโนนสำราญ [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 176]
การเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโนนจานฯ ปีการศึกษา 2560 [05 มิถุนายน 2560 : อ่าน 183]
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน [03 มิถุนายน 2560 : อ่าน 102]
นักเรียนวังกุง น้อมรำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2560 [02 มิถุนายน 2560 : อ่าน 187]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประจำปีการศึกษา 2560 [02 มิถุนายน 2560 : อ่าน 358]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 [02 มิถุนายน 2560 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่รับมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน จากบริษัท ACT NOW [01 มิถุนายน 2560 : อ่าน 182]
เปิดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านดอนกอก [30 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 130]
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ปีการศึกษา 2560 [30 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 121]
ประชาธิปไตยในโรงเรียน [29 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 113]
กิจกรรมค่ายอาสา [28 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 174]
โรงเรียนบ้านดอนกอกได้รับมอบชุดกีฬา จากศิษย์เก่า คุณทวีศักดิ์ ศรีกุฏและคณะ [27 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 181]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 [27 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 162]
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี จากบริษัท แอคท์ นาว ชิลเดรน คอนซัลติ้ง จํากัด [25 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 200]
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ปีการศึกษา 2560 [25 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 175]
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ปีการศึกษา 2560 [25 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 124]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 [22 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 177]
มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน "หนองโจดจัดประชุมผู้ปกครอง" [22 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 163]
ประขุมผู้ปกครอง [19 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 140]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 [17 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 149]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง [16 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 110]
คณะครูโรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ [04 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 189]
วงโปงลางหอมแดง ร่วมงานบุญ ประเพณี บุญเดือนหก [02 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 248]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมการเปิดเทอม [30 เมษายน 2560 : อ่าน 216]
ค่ายพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [16 เมษายน 2560 : อ่าน 792]
ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [13 เมษายน 2560 : อ่าน 280]
"หนองโจด ปัจฉิม ร่วมร้อยยิ้ม โอเน็ตสูงกว่าระดับเทศ " [03 เมษายน 2560 : อ่าน 405]
พิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนโป่งขุนเพชร [31 มีนาคม 2560 : อ่าน 143]
“วันแห่งความสำเร็จของบัณฑิตน้อยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖” [26 มีนาคม 2560 : อ่าน 223]
วังตาลาดสมบูรณ์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และเปิดเฮือนเยือนชาววัง [26 มีนาคม 2560 : อ่าน 194]
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน [25 มีนาคม 2560 : อ่าน 119]
ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา [25 มีนาคม 2560 : อ่าน 145]
พิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง แก่นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 [24 มีนาคม 2560 : อ่าน 336]
โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและประชมผู้ปกครอง [23 มีนาคม 2560 : อ่าน 242]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 [21 มีนาคม 2560 : อ่าน 158]
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ [20 มีนาคม 2560 : อ่าน 312]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อตะลุยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ [19 มีนาคม 2560 : อ่าน 184]
"กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน" [19 มีนาคม 2560 : อ่าน 96]
ด้วยจิตระลึกถึง [13 มีนาคม 2560 : อ่าน 118]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โรงเรียนวังกะอาม [12 มีนาคม 2560 : อ่าน 263]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร D.A.R.E. โดยสถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ มอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง [10 มีนาคม 2560 : อ่าน 92]
เข้าค่ายลูกเสือ-เดินทางไกล ปี 59 [07 มีนาคม 2560 : อ่าน 328]
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม [05 มีนาคม 2560 : อ่าน 138]
ศึกษาดูงานเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง [27 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 234]
คณะครูเครือข่ายลุ่มบึงละหานทัศนศึกษาที่ระยอง [27 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 185]
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมกับโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [27 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 209]
ประเมินการอ่าน และ เขียน โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 [23 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 109]
ประเมินการอ่าน และ เขียน โรงเรียนบ้านหนองจะบกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [23 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 174]
ทดสอบ Pre - nt ป.3 สนามสอบโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [21 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 195]
กีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน [21 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 347]
ฝึกกาย ฝึกใจ [21 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 123]
นักเรียนโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) รับทุนการศึกษา [20 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 154]
การประเมินปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 100 % ปีการศึกษา 2559 [20 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 120]
วังตาลาดสมบูรณ์จัดกิจกรรมเดินทางไกลสำรวจธรรมชาติของลูกเสือสำรอง [18 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 249]
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ;สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่เหล็ก [16 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 196]
เตรียมพร้อมเป็นพลเมืองดีของชาติ [15 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 125]
นาฏศิลป์ชาววังรำเปิดงาน สานสัมพันธ์กับชุมชน [15 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 851]
สวนผักพอเพียง ปลอดสารพิษ 100% ผลผลิตตลอดปี [14 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 186]
ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ [13 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 121]
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา [12 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 284]
“กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันมาฆบูชา” [11 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 207]
กิจกรรมการเดินทางไกล-เข้าค่ายลูกเสือสำรอง และกิจกรรมการเดินทางไกล - อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ [11 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 337]
จิตที่แจ่มใส ในร่างกายที่แข็งแรง [08 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 117]
ทัศนศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ [07 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 210]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดำเนินการเป็นสนามสอบการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 [04 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 113]
“ได้อิ่ม...ได้บุญ...จากผู้ใหญ่ใจดี” [03 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 98]
โรงเรียนบ้านโนนเชือกคว้า 2 เหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ [01 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 329]
วังตาลาดสมบูรณ์คว้าชัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ [31 มกราคม 2560 : อ่าน 237]
ผอ.รร. โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี “ลั่นติวเข้ม o – net นักเรียนชั้น ป.6” ต้องเพิ่มสูงขึ้น [29 มกราคม 2560 : อ่าน 198]
นักเรียนชั้น ม.4 จิตอาสา มุ่งติวภาษาอังกฤษรุ่นน้อง เตรียมพร้อมก่อนสอบ o-net [29 มกราคม 2560 : อ่าน 117]
เครือข่ายลุ่มบึงละหานจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิื o-net [23 มกราคม 2560 : อ่าน 146]
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [17 มกราคม 2560 : อ่าน 164]
กิจกรรมวันครูอำเภอหนองบัวระเหว ประจำปี 2560 [17 มกราคม 2560 : อ่าน 252]
งานวันเด็ก ร.ร.กันกงบ้านลี่สามัคคี คึกคักนักร้องดังร่วมสร้างสีสันและรอยยิ้ม [16 มกราคม 2560 : อ่าน 227]
เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง วันเด็กที่ดอนกอก [16 มกราคม 2560 : อ่าน 141]
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [15 มกราคม 2560 : อ่าน 144]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [15 มกราคม 2560 : อ่าน 133]
งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ [14 มกราคม 2560 : อ่าน 94]
วันเด็กที่โรงเรียนปากดง [14 มกราคม 2560 : อ่าน 103]
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 โรงเรียนบ้านวังพง [13 มกราคม 2560 : อ่าน 92]
สุขใจในวันเด็ก [13 มกราคม 2560 : อ่าน 107]
chaiyaphum project ( ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ) Phase 2 โดยกลุ่ม USAF Thailand [13 มกราคม 2560 : อ่าน 268]
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ และงานวันเด็กแห่งชาติ [10 มกราคม 2560 : อ่าน 100]
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตัดผมชาย [09 มกราคม 2560 : อ่าน 1026]
กิจกรรมปีใหม่ 2560 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [09 มกราคม 2560 : อ่าน 214]
คณะกรรมการเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ประชุมจัดคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายใหม่ [09 มกราคม 2560 : อ่าน 139]
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เน้นนักเรียนผู้ปกครองร่วมสวดมนต์ข้าม [02 มกราคม 2560 : อ่าน 121]
เครือข่ายลุ่มบึงละหาน ได้ดำเนินการจัดสอบ Pre O - Net ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 [31 ธันวาคม 2559 : อ่าน 109]
รร.กันกงบ้านลี่สามัคคี ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ [31 ธันวาคม 2559 : อ่าน 136]
กิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอน นักเรียนชั้น ป.6/1 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [30 ธันวาคม 2559 : อ่าน 146]
โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรม Bantapong 's Christmas & Happy New Year Day [30 ธันวาคม 2559 : อ่าน 148]
ขอเชิญร่วมทำบุญปูพื้นกระเบื้องใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังกุง [30 ธันวาคม 2559 : อ่าน 180]
ร้านเซ่งล่งเชียง มอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [29 ธันวาคม 2559 : อ่าน 102]
การจัดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ข้อสอบจาก สทศ.สพฐ.) สนามสอบโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [28 ธันวาคม 2559 : อ่าน 158]
ยินดีต้อนรับด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง [27 ธันวาคม 2559 : อ่าน 181]
สิ่งนี้เพื่อน้อง [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 175]
ชุมนุมนาฏศิลป์ชาววัง นำนักเรียนเข้าปรับกระบวนท่ารำ [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 127]
วังตาลาดสมบูรณ์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 166]
วังตาลาดสมบูรณ์เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 313]
คุณปัณณรุจน์นำคณะมอบทุนการศึกษานักเรียน [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 279]
ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 114]
มอบทุนการศึกษา และรางวัลเรียนดี [26 ธันวาคม 2559 : อ่าน 96]
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู [24 ธันวาคม 2559 : อ่าน 98]
โครงการค่ายอาสาทำดีตามรอยพ่อ [22 ธันวาคม 2559 : อ่าน 132]
ศูนย์มารีย์สงเคราะห์ หนองบัวโคก จ.นครราชสีมาจัดกิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกไค [20 ธันวาคม 2559 : อ่าน 291]
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบนโยบายการจัดการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา [20 ธันวาคม 2559 : อ่าน 212]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)รับโล่ห์รางวัลเกียรติคุณการประกวดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [19 ธันวาคม 2559 : อ่าน 204]
รวมใจภักดิ์ชาว ชบพ. #โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) [17 ธันวาคม 2559 : อ่าน 245]
โรงเรียนบ้านโคกไค สพป.ชย.3 สร้างความประทับใจในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 หนองคาย-บึงกาฬ [14 ธันวาคม 2559 : อ่าน 210]
โรงเรียนบ้านโนนจานฯ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 [13 ธันวาคม 2559 : อ่าน 343]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ให้คณะครูไปร่วมทำบุญตักบาตรหรือไปทำบุญที่วัดอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [05 ธันวาคม 2559 : อ่าน 229]
รวมพลังแห่งความภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบง [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านวังคมคายร่วมโครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 275]
โรงเรียนบ้านวังคมคายจัดกิจกรรมบวงสรวงถวายพวงมาลาเนื่องในวันธีรราชเจ้า [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 146]
กิจกรรมการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 341]
หนองโจดรวมพลังแห่งความภักดี [29 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ทำพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องใน “ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 125]
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายนายางกลัก ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 87]
พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 102]
โรงเรียนบ้านดอนกอก จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ประกาศความจงรักภักดี และ ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 174]
โรงเรียนบ้านดอนกอก จัดทำพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 100]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ทำพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องใน “ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 124]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 146]
โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 88]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ประกาศความจงรักภักดี และ ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 95]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ถวายราชสดุดี เป็นพระราชกุศล [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 86]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯ ถวายราชสดุดี เป็นพระราชกุศล [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 78]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี ประจำปี ๒๕๕๙ [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 96]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว จัดกิจกรรม “แปรอักษรรวมพลังแห่งความภักดี” [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 122]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 143]
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดี [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 121]
ทดสอบการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ครั้งที่ 3 [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 78]
"กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี" [23 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 94]
รวมพลังแห่งความภักดี [23 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 94]
โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี ร่วมจัดกิจกรรมแห่งความภักดี [23 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 78]
รวมพลังแห่งความภักดี [23 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 80]
รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช [23 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 62]
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [23 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 68]
F โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 133]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 197]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 119]
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 90]
มหัศจรรย์ท้องฟ้าดวงใจพ่อ [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 90]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อ.เทพสถิต จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 73]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 86]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยากิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 82]
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 74]
โรงเรียนบ้านโนนจานฯ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 76]
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 18-19 พ.ย. 2559 [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 59]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 90]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ศูนย์สอบที่2 Pre o-net ป.6 [17 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 98]
“พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ” [16 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 70]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง และ อบต.วังตะเฆ่ น้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการแปรอักษรเป็นเลข ๙ อยู่ภายรูปหัวใจ [16 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 202]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เทพสถิต)รวมพลังแปลอักษรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ [14 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 117]
วังกุงประสานใจถวายอาลัยแด่รัชกาลที่9 [07 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 190]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 [06 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 250]
พิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย [04 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 159]
โรงเรียนชุมชวนชวนวิทยาร่วมใจทำโบว์ดำแจกเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [02 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 107]
พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย [01 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 150]
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จัดโครงการแว่นตาผู้สูงอายุ2559 แจกฟรี [31 ตุลาคม 2559 : อ่าน 122]
ห้วยยายจิ๋วร่วมใจ ทำโบว์ดำแจกชุมชน [31 ตุลาคม 2559 : อ่าน 139]
สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [20 ตุลาคม 2559 : อ่าน 145]
การแข่งขันกีฬาสีภายใน หนองโจดเกมส์ [17 ตุลาคม 2559 : อ่าน 167]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัดประดับ ผูกผ้าพระบรมฉายาลักษณ์จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมโกศ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ [15 ตุลาคม 2559 : อ่าน 939]
ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมควมพร้อมควบรวมโรงเรียน [12 ตุลาคม 2559 : อ่าน 225]
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโรงเรียนโป่งขุนเพชร [11 ตุลาคม 2559 : อ่าน 130]
เครือข่ายโรงเรียนหัวยยายจิ๋ว จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน "ชาววังเกมส์" [10 ตุลาคม 2559 : อ่าน 372]
โรงเรียนบ้านวังคมคายเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายห้วยยายจิ๋ว [09 ตุลาคม 2559 : อ่าน 244]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.30 ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคอีสาน จำนวน 10 กิจกรรม [09 ตุลาคม 2559 : อ่าน 1416]
กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 [08 ตุลาคม 2559 : อ่าน 181]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบรางวัลอ่าน-เขียน ดีเยี่ยม ชั้น ป.1 [07 ตุลาคม 2559 : อ่าน 87]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ทดสอบดวงดาวที่ 1-3 กองลูกเสือสำรอง [07 ตุลาคม 2559 : อ่าน 102]
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลุกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครือข่ายลุ่มบึงละหาน [07 ตุลาคม 2559 : อ่าน 196]
๖๐ปีที่พากเพียร...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ งานแสดงมุฑิตาจิต โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา [06 ตุลาคม 2559 : อ่าน 99]
เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 [05 ตุลาคม 2559 : อ่าน 157]
เครือข่ายบ้านขาม - หนองโดน จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 [05 ตุลาคม 2559 : อ่าน 123]
น้ำท่วมที่โรงเรียนบ้านหนองจะบก [04 ตุลาคม 2559 : อ่าน 218]
วันเกียรติยศครูผู้ให้ สู่เส้นชัยในวันเกษียณ [28 กันยายน 2559 : อ่าน 192]
น้ำท่วมหมู่บ้านละหานและถนนหลังโรงเรียน [27 กันยายน 2559 : อ่าน 153]
น้ำท่วมที่โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) [27 กันยา