ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
291
เดือนนี้
4,484
เดือนที่แล้ว
6,946
ปีนี้
40,699
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 18.206.16.123
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 [11 กันยายน 2562 : อ่าน 23]
ประชาสัมพันธ์ร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย [10 กันยายน 2562 : อ่าน 15]
ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ [10 กันยายน 2562 : อ่าน 20]
ประชาสัมพันธ์โครงการ"Young Leader Camp" [10 กันยายน 2562 : อ่าน 17]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 [10 กันยายน 2562 : อ่าน 17]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [05 กันยายน 2562 : อ่าน 42]
ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดทำการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2562 [22 สิงหาคม 2562 : อ่าน 37]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 55]
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562 [15 สิงหาคม 2562 : อ่าน 27]
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 [30 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 47]
รายงานผลการเบิกจ่ายต่อผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 [11 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 65]
รายงานผลการเบิกจ่ายต่อผู้บังคับบัญชาไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 [11 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 43]
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [11 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 84]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังมน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา [10 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 64]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร Our Ocean Youth Leadership Summit [01 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 77]
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [24 มิถุนายน 2562 : อ่าน 107]
การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม [19 มิถุนายน 2562 : อ่าน 68]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาในการรับสมัครการส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 [19 มิถุนายน 2562 : อ่าน 75]
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต [18 มิถุนายน 2562 : อ่าน 56]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [17 มิถุนายน 2562 : อ่าน 71]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ [28 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 64]
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปี 2562 [28 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 192]
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดิน-วิ่งพิชิตชัย ส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020 [28 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 128]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานประกวดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 [16 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 79]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 [16 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 76]
ประกาศผลสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [15 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 120]
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทย" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [14 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 74]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านศิลาทอง [12 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 82]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [11 เมษายน 2562 : อ่าน 115]
ประสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา(KSP School) [09 เมษายน 2562 : อ่าน 112]
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [09 เมษายน 2562 : อ่าน 316]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเ่ด่น เพื่อเข้ารับรางวัล [09 เมษายน 2562 : อ่าน 76]
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Everyone Can Create" [29 มีนาคม 2562 : อ่าน 103]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [18 มีนาคม 2562 : อ่าน 108]
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 103]
ปชส.โครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 101]
ปชส.โครงการ"ประชาสัมพันธ์และแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2561 นอกสถานที่ [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 93]
สื่อประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 82]
ปชส.เชิญชวนสถานศึกษาส่งนักเรียนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 89]
ปชส.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 123]
ประชาสัมพันธ์การประกวด"บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2562 [21 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 126]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [21 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 87]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี(อีสานใต้) [21 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 102]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 [18 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 121]
ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา [12 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 92]
แจ้งการจัดสรรโควตา แผนการจัดสรรสถานศึกษา และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 [12 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 82]
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่อง บุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562 [12 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 78]
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการ วินมิลล์มินิมาราธอน#1:WINDMILLS MINIMARATHON#1 [12 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 91]
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 [31 มกราคม 2562 : อ่าน 140]
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019” [31 มกราคม 2562 : อ่าน 109]
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 [25 มกราคม 2562 : อ่าน 80]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [25 มกราคม 2562 : อ่าน 69]
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา [25 มกราคม 2562 : อ่าน 121]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 [17 มกราคม 2562 : อ่าน 81]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนหัวสระวิทยา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [12 มกราคม 2562 : อ่าน 163]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปีงบประมาณ 2562 [08 มกราคม 2562 : อ่าน 160]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนหัวสระวิทยา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [08 มกราคม 2562 : อ่าน 156]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 [07 มกราคม 2562 : อ่าน 255]
แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 [27 ธันวาคม 2561 : อ่าน 76]
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก [27 ธันวาคม 2561 : อ่าน 101]
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเทศกาลรณรงค์ซื้อสินค้า OTOP เป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 [18 ธันวาคม 2561 : อ่าน 86]
แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ [17 ธันวาคม 2561 : อ่าน 93]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 [11 ธันวาคม 2561 : อ่าน 124]
ร่างขอบเขตของงาน [11 ธันวาคม 2561 : อ่าน 114]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ package ให้บริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน [29 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 149]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยยางดี [27 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 145]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี [27 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 128]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนบ้านศิลาทอง [27 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 155]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนบ้านศิลาทอง [27 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 76]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านศิลาทอง [23 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 118]
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี [22 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 129]
โรงเรียนบ้านห้วยยางดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยยางดี [22 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 121]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง [21 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 150]
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [20 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 182]
ประมูลขายอาคารเรียนอาคารประกอบเพื่อการรื้อถอน [20 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 109]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย [20 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 130]
โรงเรียนบ้านศิลาทอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [20 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 174]
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสะพานหิน [19 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 128]
ประกาศโรงเรียนบ้านโกรกกุลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [19 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 88]
ประกาศโรงเรียนจอมแก้ววิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [19 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 93]
ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. [18 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 63]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [18 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 64]
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.2562 [18 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 97]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [18 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 59]
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [18 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 57]
รับสมัครบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [18 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 107]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [18 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 113]
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สมัครสอบบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [17 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 86]
แก้ไขแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [17 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 64]
ประกาศโรงเรียนจอมแก้ววิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [16 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 81]
โรงเรียนบ้านไทรงามประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [16 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 115]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [16 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 74]
โรงเรียนบ้านหนองแขมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [15 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 90]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน [15 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 95]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [15 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 53]
โรงเรียนบ้านไทรงาม ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [14 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 90]
โรงเรียนบ้านวังคมคายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [11 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 111]
ประกาศผลสอบธุรการโรงเรียนบ้านเดื่อ [10 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 183]
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา [09 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 207]
โรงเรียนบ้านวังคมคายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [09 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านห้วยยางดี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [08 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 180]
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [08 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 172]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [08 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านไทรงาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [08 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 105]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ [08 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 160]
โรงเรียนบ้านสะพานหิน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [05 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 231]
โรงเรียนบ้านวังคมคายประกาศจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [02 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 194]
เทศบาลเมืองบัวใหญ่จัดการประกวดแอโรบิกด๊านซ์ ประจำปี 2561 [01 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 72]
ประกาศโรงเรียนบ้านเดื่อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [31 ตุลาคม 2561 : อ่าน 321]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน @บุรีรัมย์" [25 ตุลาคม 2561 : อ่าน 115]
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 20 [18 ตุลาคม 2561 : อ่าน 71]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [18 ตุลาคม 2561 : อ่าน 73]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 [18 ตุลาคม 2561 : อ่าน 80]
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [25 กันยายน 2561 : อ่าน 170]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 [24 กันยายน 2561 : อ่าน 140]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [18 กันยายน 2561 : อ่าน 108]
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [13 กันยายน 2561 : อ่าน 144]
ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน เชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา [20 สิงหาคม 2561 : อ่าน 174]
ประชาสัมพันธ์โครงการ “THAILAND SUPER CAMP” (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) [17 สิงหาคม 2561 : อ่าน 185]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [17 สิงหาคม 2561 : อ่าน 174]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [05 สิงหาคม 2561 : อ่าน 86]
ส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [05 สิงหาคม 2561 : อ่าน 76]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลโครงการ"ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 14" [05 สิงหาคม 2561 : อ่าน 88]
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 [05 สิงหาคม 2561 : อ่าน 71]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [17 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 111]
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 750]
ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สังกัดส่วนราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) [02 กรกฎาคม 2561 : อ่าน 1424]
โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมมสุขภาพ [29 มิถุนายน 2561 : อ่าน 142]
การติดตามและประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [20 มิถุนายน 2561 : อ่าน 185]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล [19 มิถุนายน 2561 : อ่าน 110]
ประชาสัมพันธ์โครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 6" [19 มิถุนายน 2561 : อ่าน 148]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพ.ค.2561 [15 มิถุนายน 2561 : อ่าน 90]
ประชาสัมพันธ์การประกวดบทความวิชาการ แอลกอฮอล์กับการสาธารณสุข” [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 74]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องใน งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 หัวข้อ”พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 116]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 92]
ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2561(กิจกรรม Play&Learn) [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 71]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [11 มิถุนายน 2561 : อ่าน 70]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เม.ย.2561 [15 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 142]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ปี 2560 (เพิ่มเติม) [01 พฤษภาคม 2561 : อ่าน 384]
โรงพยาบาลชัยภูมิ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิ [20 เมษายน 2561 : อ่าน 262]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มี.ค.2561 [10 เมษายน 2561 : อ่าน 236]
รายงานทางการเงิน งบทดลอง เดือน ก.พ.2561 [23 มีนาคม 2561 : อ่าน 291]
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) [22 มีนาคม 2561 : อ่าน 351]
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [22 มีนาคม 2561 : อ่าน 224]
ประกาศโรงเรียนบ้านงิ้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง [19 มีนาคม 2561 : อ่าน 237]
ประชาสัมพันธ์ระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [13 มีนาคม 2561 : อ่าน 244]
ประกาศผลการคัดเลือกการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) [15 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 495]
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยทราย [12 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 235]
สพป.ชย.3 ขอประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 [08 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 210]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) [23 มกราคม 2561 : อ่าน 359]
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) [18 มกราคม 2561 : อ่าน 506]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [17 มกราคม 2561 : อ่าน 198]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง [15 มกราคม 2561 : อ่าน 222]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง [12 มกราคม 2561 : อ่าน 160]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [11 มกราคม 2561 : อ่าน 464]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษา ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) [10 มกราคม 2561 : อ่าน 196]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2561 [08 มกราคม 2561 : อ่าน 506]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง [03 มกราคม 2561 : อ่าน 167]
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 2560 [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 140]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 104]
ประชาสัมพันธ์ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 149]
ประชาสัมพันธ์การสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 415]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 120]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 203]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง [14 ธันวาคม 2560 : อ่าน 172]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [13 ธันวาคม 2560 : อ่าน 151]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [13 ธันวาคม 2560 : อ่าน 109]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง [07 ธันวาคม 2560 : อ่าน 176]
ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก [29 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 381]
ประมูลขายอาคารเรียนอาคารประกอบเพื่อการรื้อถอน [13 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 176]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2560 [25 ตุลาคม 2560 : อ่าน 205]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 [02 ตุลาคม 2560 : อ่าน 165]
ประกาศผลการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 [27 กันยายน 2560 : อ่าน 690]
การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์ ปีการศึกษา 2560 [12 กันยายน 2560 : อ่าน 802]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [05 กันยายน 2560 : อ่าน 187]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งหน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ [05 กันยายน 2560 : อ่าน 151]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ [04 กันยายน 2560 : อ่าน 224]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [31 สิงหาคม 2560 : อ่าน 128]
ประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก [28 สิงหาคม 2560 : อ่าน 636]
การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี [22 สิงหาคม 2560 : อ่าน 279]
เชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ [22 สิงหาคม 2560 : อ่าน 111]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด [22 สิงหาคม 2560 : อ่าน 794]
เชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเข้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [07 สิงหาคม 2560 : อ่าน 176]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [02 สิงหาคม 2560 : อ่าน 133]
จากใจถึงใจ..มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม [31 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 107]
ประมูลขายอาคารเรียนอาคารประกอบเพื่อการรื้อถอน [19 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 188]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาและฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ [19 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 440]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [18 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 156]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [13 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 419]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [26 มิถุนายน 2560 : อ่าน 199]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [22 มิถุนายน 2560 : อ่าน 174]
การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่ คัพ 2017" [15 มิถุนายน 2560 : อ่าน 498]
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 [23 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 652]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2560 [19 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 180]
รายงานทางการเงิน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [09 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 254]
การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษาแห่งชาติ IYRC THAILAND 2017 [09 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 204]
การประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" [09 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 180]
การประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [09 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 234]
ประกาศ สพฐ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [03 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 194]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ [28 เมษายน 2560 : อ่าน 231]
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งว่าง [28 เมษายน 2560 : อ่าน 386]
ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 [27 เมษายน 2560 : อ่าน 734]
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [20 เมษายน 2560 : อ่าน 325]
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior) [28 มีนาคม 2560 : อ่าน 539]
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ [24 มีนาคม 2560 : อ่าน 530]
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่องปิดทำการพิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 [21 มีนาคม 2560 : อ่าน 192]
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 [10 มีนาคม 2560 : อ่าน 1961]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [09 มีนาคม 2560 : อ่าน 148]
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา [07 มีนาคม 2560 : อ่าน 199]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [31 มกราคม 2560 : อ่าน 460]
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560 [23 มกราคม 2560 : อ่าน 806]
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [19 มกราคม 2560 : อ่าน 540]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท [17 มกราคม 2560 : อ่าน 508]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม ปีงบประมาณ 2560 [06 มกราคม 2560 : อ่าน 569]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งว่าง [04 มกราคม 2560 : อ่าน 1106]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล [25 ธันวาคม 2559 : อ่าน 330]
การจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [17 ธันวาคม 2559 : อ่าน 267]
ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี [17 ธันวาคม 2559 : อ่าน 1022]
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559 [07 ธันวาคม 2559 : อ่าน 249]
เชิญชวนร่วมบริจาคตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 153]
กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก รอบ 2 [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 259]
โครงการส่ง SMS กด ๙ แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแนวทางปฏิบัติกรณีพบข้อความ หรือเนื้อหาไม่บังควรทางสื่อสังคมต่างๆ [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 132]
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 180]
การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถโรงเรียน [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 150]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรองค์การทางการศึกษาไทยก้าวไกลสู่องค์การนวัตกรรม [17 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 786]
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง [17 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 670]
ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [16 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 475]
โครงการ "บวชใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [14 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 156]
กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก [11 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 1199]
โครงการปันน้ำใจให้ไออุ่นเจือจุนน้องเลย 2 ก๋อ [09 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 175]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [07 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 163]
โครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว [07 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 128]
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมกิจกรรม การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง รุ่นที่ 2 [28 ตุลาคม 2559 : อ่าน 204]
การประกวดวาดภาพ หัวข้อ มรดกศิลป์ ดินแดนอีสาน ครั้งที่ 1 [12 ตุลาคม 2559 : อ่าน 723]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง [11 ตุลาคม 2559 : อ่าน 578]
การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง [05 ตุลาคม 2559 : อ่าน 527]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [13 กันยายน 2559 : อ่าน 141]
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ [13 กันยายน 2559 : อ่าน 123]
แจ้งประกาศหยุดทำการ ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ [08 กันยายน 2559 : อ่าน 160]
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” [07 กันยายน 2559 : อ่าน 169]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก [29 สิงหาคม 2559 : อ่าน 136]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” [26 สิงหาคม 2559 : อ่าน 136]
การประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel [26 สิงหาคม 2559 : อ่าน 127]
ขอความร่วมร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง ปี 2560” และ “องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2560” [26 สิงหาคม 2559 : อ่าน 145]
ขอความร่วมมือในการจัด “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2559 [26 สิงหาคม 2559 : อ่าน 791]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มิวสิควีดีโอเพลง “ดีใจได้เรียนฟรี (ลุงตู่จัดให้) [25 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 264]
การประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2559 [15 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 160]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม [15 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 440]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [13 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 329]
ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท [08 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 180]
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [06 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 354]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 [05 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 169]
ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [05 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 149]
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) [05 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 150]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมสังคมดีเด่น ประจำปี 2559 [01 กรกฎาคม 2559 : อ่าน 156]
การดาวน์โหลดแอปพิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ [02 มิถุนายน 2559 : อ่าน 384]
ส่งประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 [01 มิถุนายน 2559 : อ่าน 289]
โรงเรียนหนองประดู่วิทยาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง [31 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 448]
เชิญชวนส่งโครงการเข้าร่วมประกวด "โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 [31 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 931]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา [26 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 235]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความสามัคคีซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 [16 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 317]
การสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559 [10 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 337]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้ง 6 ประจำปี 2559 [10 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 391]
แจ้งตอบแบบสอบถามการพัฒนาตนเองด้วยระบบ TEPE Online [02 พฤษภาคม 2559 : อ่าน 2115]
แจ้งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปี 2559 [29 เมษายน 2559 : อ่าน 258]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี [16 เมษายน 2559 : อ่าน 742]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน [04 เมษายน 2559 : อ่าน 1529]
ส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ระบบสอบกลาง (Admission) [28 มีนาคม 2559 : อ่าน 430]
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยานเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 [24 มีนาคม 2559 : อ่าน 185]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดสมัครเป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา [24 มีนาคม 2559 : อ่าน 591]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่งเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก พลศึกษา [18 มีนาคม 2559 : อ่าน 767]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม [14 มีนาคม 2559 : อ่าน 1025]
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายึ ปี 2559 [09 มีนาคม 2559 : อ่าน 422]
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559 [09 มีนาคม 2559 : อ่าน 307]
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าโป่งเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สาขาวิชาพลศึกษ [07 มีนาคม 2559 : อ่าน 364]
แจ้งการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ID Plan [07 มีนาคม 2559 : อ่าน 718]
แจ้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปี 2559 [03 มีนาคม 2559 : อ่าน 1407]
แนวทางแนวทางการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ID Plan ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ [02 มีนาคม 2559 : อ่าน 261]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท [29 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 615]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ “ประชาสัมพันธ์และแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90,91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2558 [24 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 216]
เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559 [24 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 365]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ [24 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 885]
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 [18 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 329]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” [17 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 897]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 4 [17 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 154]
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 [17 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 140]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 [17 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 311]
อบรมโครงการ ศิลป์น้อยสู่อาชีพ(สานสัมพันธ์ดนตรี ศรีศิลป์ จากพี่สู่น้อง) [17 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 266]
มช.ประชาสัมพันธ์การพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ [10 กุมภาพันธ์ 2559 : อ่าน 149]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 จังหวัดชัยภูมิ [28 มกราคม 2559 : อ่าน 168]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานยื่นแบบ ภ.ด.ง.91 ปีภาษี 2559 [28 มกราคม 2559 : อ่าน 187]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. [27 มกราคม 2559 : อ่าน 137]
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐาน การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1 [27 มกราคม 2559 : อ่าน 343]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง” รุ่นที่ 1 [27 มกราคม 2559 : อ่าน 506]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส [26 มกราคม 2559 : อ่าน 191]
ประกาศโรงเรียนบ้านงิ้ว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [20 มกราคม 2559 : อ่าน 320]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [19 มกราคม 2559 : อ่าน 486]
ประกาศโรงเรียนบ้านงิ้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรและเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านคณิตศาสตร์ [18 มกราคม 2559 : อ่าน 224]
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา [16 มกราคม 2559 : อ่าน 676]
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE Online [12 มกราคม 2559 : อ่าน 229]
กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ของสถานพยาบาล สกสค. [11 มกราคม 2559 : อ่าน 967]
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [11 มกราคม 2559 : อ่าน 212]
ประกาศโรงเรียนบ้านงิ้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [08 มกราคม 2559 : อ่าน 440]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 [08 มกราคม 2559 : อ่าน 133]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว [08 มกราคม 2559 : อ่าน 344]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว [06 มกราคม 2559 : อ่าน 371]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [06 มกราคม 2559 : อ่าน 204]
ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ [05 มกราคม 2559 : อ่าน 379]
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๙ [05 มกราคม 2559 : อ่าน 451]
ประกาศโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา [04 มกราคม 2559 : อ่าน 1326]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยทราย [27 ธันวาคม 2558 : อ่าน 598]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยทราย [23 ธันวาคม 2558 : อ่าน 613]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ” รุ่นที่ 3 [22 ธันวาคม 2558 : อ่าน 146]
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [22 ธันวาคม 2558 : อ่าน 178]
สารผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ [22 ธันวาคม 2558 : อ่าน 201]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 13 [22 ธันวาคม 2558 : อ่าน 327]
ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู ด้านการวัดผลในโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [22 ธันวาคม 2558 : อ่าน 244]
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยยาง [21 ธันวาคม 2558 : อ่าน 356]
(แจ้งใหม่) กำหนดการพัฒนาครูศิลปะ (ทัศนศิลป์ดนตรี และนาฏศิลป์)ตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [20 ธันวาคม 2558 : อ่าน 365]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [18 ธันวาคม 2558 : อ่าน 340]
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน [17 ธันวาคม 2558 : อ่าน 661]
ขอเชิญสมัครรางวัลประจำปี พ.ศ.2559 [16 ธันวาคม 2558 : อ่าน 294]
ขอความอนุเคราะห์ ให้ครูศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) ตอบแบบตอบรับเข้ารับการอบรม [15 ธันวาคม 2558 : อ่าน 278]
แจ้งกำหนดการเข้าพักการอบรมเชิงปฏิบัติการครูพลศึกษา ณ โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท รุ่น 2 [15 ธันวาคม 2558 : อ่าน 175]
ประกาศรับสมัคร (ฉบับแก้ไข) [14 ธันวาคม 2558 : อ่าน 398]
โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา [11 ธันวาคม 2558 : อ่าน 529]
แจ้งเร่งรัดครูที่มีรายชื่อการเข้าระบบ โดยด่วนภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 [09 ธันวาคม 2558 : อ่าน 283]
ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป [09 ธันวาคม 2558 : อ่าน 598]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ [09 ธันวาคม 2558 : อ่าน 266]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สอบการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว [04 ธันวาคม 2558 : อ่าน 356]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ [04 ธันวาคม 2558 : อ่าน 266]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป [03 ธันวาคม 2558 : อ่าน 582]
แจ้งกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 [03 ธันวาคม 2558 : อ่าน 664]
กำหนดเข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาการพิเศษ/เชี่ยวชาญ เดือนธันวาคม 2558 [02 ธันวาคม 2558 : อ่าน 145]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน (๓๐.๒๒.๒๓.๐๔ )แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [01 ธันวาคม 2558 : อ่าน 440]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ [27 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 658]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา หลักสูตร “การจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนหลังเลิกเรียน” โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [24 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 629]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สารคดีเชิงข่าวชุด “ชัยภูมิ พร้อมใจก้าวไกลสู่อาเซียน” [24 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 310]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล(OBEC AWARDS) [23 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 120]
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนเซ็นทรัล [23 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 109]
ปิดประกาศการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชย3 [19 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 819]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา [16 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 162]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ [16 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 628]
ขอความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์โครงการ “ช่วยน้องเมืองเลยด้านลมหนาว” [16 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 125]
โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ [16 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 127]
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [13 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 223]
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง [12 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 257]
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [11 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 361]
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ [10 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 158]
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก [09 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 365]
ขอเรียนเชิญร่วมชมกิจกรรมใน “งานเกษตรสุรนารี’59” [06 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 918]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 [02 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 461]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยว [02 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 104]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ชุดสื่อรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ [02 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 162]
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง [30 ตุลาคม 2558 : อ่าน 569]
โรงเรียนบ้านวังกะทะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน (๓๐.๒๒.๒๓.๐๔ ) แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30 ตุลาคม 2558 : อ่าน 401]
เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม [27 ตุลาคม 2558 : อ่าน 669]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2558 [16 ตุลาคม 2558 : อ่าน 299]
โครงการประกวดภาพถ่าย [16 ตุลาคม 2558 : อ่าน 182]
การจัดประกวดออกแบบปกไดอารี่ สกสค.ประจำปี 2559 [16 ตุลาคม 2558 : อ่าน 193]
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [16 ตุลาคม 2558 : อ่าน 457]
ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS [13 ตุลาคม 2558 : อ่าน 214]
ห้องสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 [09 ตุลาคม 2558 : อ่าน 927]
แจ้งกำชับการเสนอชื่อขอเข้าพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ [06 ตุลาคม 2558 : อ่าน 212]
โรงเรียนบ้านห้วยทราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง [05 ตุลาคม 2558 : อ่าน 369]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 เพิ่มเติม [05 ตุลาคม 2558 : อ่าน 508]
แจ้งกำชับการพัฒนาก่อนการแต่งแต่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ [05 ตุลาคม 2558 : อ่าน 165]
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เรื่อง เลื่อนวันสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด [02 ตุลาคม 2558 : อ่าน 212]
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2016 กิจกรรม "Thailand innovative Teachers Leadership Awards 2016" [02 ตุลาคม 2558 : อ่าน 1141]
ประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [01 ตุลาคม 2558 : อ่าน 630]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 [01 ตุลาคม 2558 : อ่าน 127]
ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ [01 ตุลาคม 2558 : อ่าน 186]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนฯ [01 ตุลาคม 2558 : อ่าน 143]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 [23 กันยายน 2558 : อ่าน 1146]
แจ้งกำหนดการติดตามนิเทศภายใต้โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู วันที่ 26 กันยายน 2558 [23 กันยายน 2558 : อ่าน 144]
ขอสั่งจองรูปหล่อเจ้าพ่อพญาแล [22 กันยายน 2558 : อ่าน 1963]
เข้ารับการนิเทศติดตามและประเมินผลการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [22 กันยายน 2558 : อ่าน 452]
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สาขาการศึกษา [17 กันยายน 2558 : อ่าน 167]
การเตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู [16 กันยายน 2558 : อ่าน 135]
มาตรการป้องกันการทุจริต สอบครูผู้ช่วย [16 กันยายน 2558 : อ่าน 167]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558 [14 กันยายน 2558 : อ่าน 166]
แจ้งเพิ่มเติม โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู [14 กันยายน 2558 : อ่าน 121]
แจ้งด่วน โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดผล สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก [14 กันยายน 2558 : อ่าน 734]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย [08 กันยายน 2558 : อ่าน 662]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [08 กันยายน 2558 : อ่าน 1373]
แจ้งกำหนดการพัฒนาครูตามโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู [08 กันยายน 2558 : อ่าน 178]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 [31 สิงหาคม 2558 : อ่าน 161]
แจ้งขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2558 [31 สิงหาคม 2558 : อ่าน 141]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [31 สิงหาคม 2558 : อ่าน 177]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [27 สิงหาคม 2558 : อ่าน 213]
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 127]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 297]
แจ้งความสำนักพระราชวัง [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 177]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 119]
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 141]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อประกาศผลการสอบราคา [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 166]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนเชือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้านวิทยาศาสตร์ [21 สิงหาคม 2558 : อ่าน 246]
การประชุมเชิงวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาเปรียบเทียบของผู้บริหารสถานศึกษา องค์บุคคลสู่อาเซียน [19 สิงหาคม 2558 : อ่าน 132]
ปรับแก้เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015" [19 สิงหาคม 2558 : อ่าน 110]
ขยายเวลาการปิดรับคลิปวีดีโอการประกวดท่าเต้นประกอบเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 168]
ประกอบการประพันธ์เพลงท้าชิงรางวัล [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 134]
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 168]
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 138]
โรงเรียนบ้านหนองตานา ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 158]
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 [11 สิงหาคม 2558 : อ่าน 268]
ขอเชิญเข้าร่วมชมภาพยนตร์ เรื่องละติจูดที่ 6 แบบหมู่คณะ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 144]
การจัดกิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 137]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 125]
โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 108]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 235]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ2556และ2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 158]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ2556และ2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 155]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)ประกาศสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 189]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาประกาศ สอบราคาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม ปีงบประมาณ2556และปีงบประมาณ2557ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 132]
โรงเรียนบ้านวังกะทะ ยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 3/2558 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 144]
โรงเรียนบ้านวังกะทะ ยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 2/2558 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อประกาศสอบราคา [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 111]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประกาศยกเลิกสอบราคาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 181]
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 127]
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 139]
ร.ร.บ้านมะเกลือโนนทอง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 139]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 169]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บาท [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 163]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อได้รับการจัดสรรจากสพฐ.รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ2556 [08 สิงหาคม 2558 : อ่าน 129]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนายกเลิกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [08 สิงหาคม 2558 : อ่าน 121]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อยกเลิกประกาศสอบราคา [08 สิงหาคม 2558 : อ่าน 174]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [04 สิงหาคม 2558 : อ่าน 138]
โครงการฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศ พ.ศ.2558 [03 สิงหาคม 2558 : อ่าน 147]
SEAMEO 50x3 Schools' Network and SEAMEO Song Angalung Contest [03 สิงหาคม 2558 : อ่าน 148]
การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2015 [29 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 114]
โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดชัยภูมิ [29 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 127]
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 [29 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 243]
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 110]
ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 174]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 199]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบ ปี ๒๕๕๖ [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 155]
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ประกาศสอบราคาระบบคอมพิวเตร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 177]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ประกาศสอบราคา ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 131]
ประกาศโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 131]
ประกาศโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารสอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 139]
แจ้งรายชื่อโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านหนองตานา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 120]
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [25 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 141]
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559 [22 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 212]
ขอความร่วมมือโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งรายชื่อครูวิชาการ โดยด่วนที่สุด [21 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 134]
การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก [20 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 108]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา [17 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 173]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา [17 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 97]
ขออนุญาตในการประชาสัมพันธ์ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [17 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 118]
ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ [17 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 198]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษา [17 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 109]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา [14 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 366]
จังหวัดชัยภูมิ เชิญผู้บริหารระดับเขต/สถานศึกษา เข้าประชุม "หมู่บ้านรักษาศีล๕" จังหวัดชัยภูมิ [10 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 130]
การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ในการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [09 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 113]
แจ้งจัดสรรงบประมาณการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี.๒๕๕๘ [08 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 174]
ด่วน !!!! พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มีไฟล์แนบ [03 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 158]
ขอเชิญร่วมโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา [30 มิถุนายน 2558 : อ่าน 127]
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส [30 มิถุนายน 2558 : อ่าน 96]
งดรับชำระเงิน กรณีคืนเงิน UNDO 1 วัน [30 มิถุนายน 2558 : อ่าน 257]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [26 มิถุนายน 2558 : อ่าน 337]
แจ้งการประชุมเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 [25 มิถุนายน 2558 : อ่าน 132]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 [23 มิถุนายน 2558 : อ่าน 142]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 [23 มิถุนายน 2558 : อ่าน 160]
การมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล (OBEC AWARDS) [23 มิถุนายน 2558 : อ่าน 148]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒ [23 มิถุนายน 2558 : อ่าน 117]
ขอเชิญร่วมโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 5 [23 มิถุนายน 2558 : อ่าน 115]
สพฐ. แจ้งรายชื่อเข้ารับการพัฒนาฯก่อนการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผอ.ร.ร. (เพิ่มเติม รอบ 2 ) [22 มิถุนายน 2558 : อ่าน 174]
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการดำเนินติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ [22 มิถุนายน 2558 : อ่าน 104]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาให้กับนักเรียน [17 มิถุนายน 2558 : อ่าน 374]
สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นในด้านผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2557 [17 มิถุนายน 2558 : อ่าน 177]
การให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด [16 มิถุนายน 2558 : อ่าน 104]
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [15 มิถุนายน 2558 : อ่าน 122]
การสัมมนาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้อันเกิดจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของครู [15 มิถุนายน 2558 : อ่าน 497]
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2558 [15 มิถุนายน 2558 : อ่าน 203]
กรมบัญชีกลางเปลี่ยนแปลงสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย (เพิ่มเติมฉบับใหม่) [11 มิถุนายน 2558 : อ่าน 134]
ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund [10 มิถุนายน 2558 : อ่าน 679]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [09 มิถุนายน 2558 : อ่าน 181]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน สาขาวิทยาศาสตร์ [07 มิถุนายน 2558 : อ่าน 235]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน สาขาวิทยาศาสตร์ [05 มิถุนายน 2558 : อ่าน 172]
ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง [03 มิถุนายน 2558 : อ่าน 745]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิกฤต [02 มิถุนายน 2558 : อ่าน 2447]
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [28 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 154]
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ชย 3 [28 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 414]
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [27 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 470]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง วิชาคอมพิวเตอร์ [27 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 274]
เผยแพร่ผลงานการประเมินโครงการ [27 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 197]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [27 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 164]
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559 [26 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 264]
โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ "สพฐ. ดีเด่น" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 [26 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 218]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ชย 3 [26 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 343]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธียกเสาเอกการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 88 พรรษา [25 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 209]
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [25 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 241]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงวิชาคอมพิวเตอร์ [25 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 246]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ [25 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 174]
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [22 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 419]
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2558 [21 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 123]
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2558 [21 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 120]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา [20 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 570]
โรงเรียนบ้านศิลาทอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [18 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 1103]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ [18 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 314]
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด พบสมาชิก ปีทางบัญชี 2558 [16 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 249]
ประกาศผลการสอบคัดเลือก อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน [15 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 255]
ขอความร่วมมือประชาสัมมพันธ์หนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค. [13 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 103]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว [13 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 263]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานราชการ [12 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 166]
ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรให้เป็นพนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว [12 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 142]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักชี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน [08 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 625]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา [07 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 335]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [06 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 625]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่งครุอัตราจ้าง (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [05 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 274]
ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี [01 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 265]
ผลการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ในตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ [01 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 257]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ [29 เมษายน 2558 : อ่าน 230]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี [29 เมษายน 2558 : อ่าน 179]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย [29 เมษายน 2558 : อ่าน 134]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย [29 เมษายน 2558 : อ่าน 114]
การขายทอดตลาดอาคารเรียน [29 เมษายน 2558 : อ่าน 906]
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [28 เมษายน 2558 : อ่าน 417]
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา [24 เมษายน 2558 : อ่าน 846]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ [22 เมษายน 2558 : อ่าน 332]
แนววิธีปฏิบัติจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัย (ฉบับใหม่) [22 เมษายน 2558 : อ่าน 105]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [21 เมษายน 2558 : อ่าน 159]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ตาแหน่ง ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา สาขากลุ่มวิชาดนตรี [17 เมษายน 2558 : อ่าน 449]
แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับลูกจ้างและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ปี 2558 [16 เมษายน 2558 : อ่าน 171]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ [10 เมษายน 2558 : อ่าน 143]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ” ครั้งที่ 2 [10 เมษายน 2558 : อ่าน 224]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [10 เมษายน 2558 : อ่าน 114]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [10 เมษายน 2558 : อ่าน 235]
ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 12 เมษายน นี้ [07 เมษายน 2558 : อ่าน 1464]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน [07 เมษายน 2558 : อ่าน 118]
โรงเรียนบ้านหนองโจดประกาศผลการสอบแข่งขันการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [06 เมษายน 2558 : อ่าน 216]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองโจด [05 เมษายน 2558 : อ่าน 193]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็ก ครั้งที่ 24 [02 เมษายน 2558 : อ่าน 412]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560) [02 เมษายน 2558 : อ่าน 115]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558 ประจำปีการศึกษา 2558 [01 เมษายน 2558 : อ่าน 178]
ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างและพนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง [01 เมษายน 2558 : อ่าน 231]
แจ้งการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [31 มีนาคม 2558 : อ่าน 170]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [31 มีนาคม 2558 : อ่าน 222]
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ [29 มีนาคม 2558 : อ่าน 350]
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ประกาศผลการสอบแข่งขันการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มวิชาสังคมศึกษา [29 มีนาคม 2558 : อ่าน 229]
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ [28 มีนาคม 2558 : อ่าน 184]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [28 มีนาคม 2558 : อ่าน 247]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ [27 มีนาคม 2558 : อ่าน 341]
โรงเรียนบ้านซับใหม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ [27 มีนาคม 2558 : อ่าน 216]
ขอเชิญสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา [26 มีนาคม 2558 : อ่าน 106]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโจด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [26 มีนาคม 2558 : อ่าน 374]
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [25 มีนาคม 2558 : อ่าน 172]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย [25 มีนาคม 2558 : อ่าน 216]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่พุทธธรรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [25 มีนาคม 2558 : อ่าน 281]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [23 มีนาคม 2558 : อ่าน 338]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ [23 มีนาคม 2558 : อ่าน 139]
โรงเรียนบ้านซับใหม่เปิดรับสมัครพนักงานราชการ [23 มีนาคม 2558 : อ่าน 242]
ผลการสอบโอเน็ตปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านสำโรงโคก [22 มีนาคม 2558 : อ่าน 723]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ [20 มีนาคม 2558 : อ่าน 555]
ขอเชิญประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาชิกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ [19 มีนาคม 2558 : อ่าน 1068]
จัดส่งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” [19 มีนาคม 2558 : อ่าน 990]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประกาศรับสมัครพนักงานราชการ [18 มีนาคม 2558 : อ่าน 334]
การประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ “ครูดีมีทุกวัน” [17 มีนาคม 2558 : อ่าน 123]
ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [17 มีนาคม 2558 : อ่าน 214]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย [16 มีนาคม 2558 : อ่าน 236]
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลงานทางวิชาการ [16 มีนาคม 2558 : อ่าน 116]
แจ้งการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา [16 มีนาคม 2558 : อ่าน 213]
ประกาศผลการสอบราคาปรับปรุงส้วม ซ่อมแซมโรงอาหารชั่วคราวโครงไม้และโรงอาหารชั่วคราวโครงเหล็ก ของโรงเรียนบ้านหนองม่วง [16 มีนาคม 2558 : อ่าน 127]
ตามประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [13 มีนาคม 2558 : อ่าน 342]
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [13 มีนาคม 2558 : อ่าน 302]
โรงเรียนบ้านหนองโจด นำโดยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปกครองนักเรียนบ้านประสบเหตุอัคคีภัย [13 มีนาคม 2558 : อ่าน 149]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย [13 มีนาคม 2558 : อ่าน 142]
ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [13 มีนาคม 2558 : อ่าน 228]
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร ปวส. สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ฯ ระบบคัดตรง [12 มีนาคม 2558 : อ่าน 279]
โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์และรถจักรยานเพื่อสุขภาพ [12 มีนาคม 2558 : อ่าน 651]
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2558 [11 มีนาคม 2558 : อ่าน 149]
มดส. ประชาสัมพันธ์การพัฒนาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ [11 มีนาคม 2558 : อ่าน 100]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง [06 มีนาคม 2558 : อ่าน 161]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาส่งนักเรียนชายเข้าร่วมบรรพชาสามเณร [03 มีนาคม 2558 : อ่าน 111]
ขอเชิญชมรายการพิเศษ “รวมน้ำใจอุปถัมภ์บำรุงโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ เพื่อพระภิกษุ สามเณร [03 มีนาคม 2558 : อ่าน 155]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาเรียน อาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม(โรงเรียนในฝัน) [03 มีนาคม 2558 : อ่าน 173]
สพฐ. ให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ด่วนที่สุด [03 มีนาคม 2558 : อ่าน 393]
โรงเรียนบ้านส้มป่อย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ [02 มีนาคม 2558 : อ่าน 291]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ [01 มีนาคม 2558 : อ่าน 359]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา (สำหรับโรงเรียนในฝัน) [27 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 245]
สอบราคาจ้างปรับปรุงส้วม ซ่อมแซมโรงอาหารชั่วคราวโครงไม้และโรงอาหารชั่วคราวโครงเหล็ก [26 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 119]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปีงบประมาณ 2558 [26 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 154]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผูไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปีงบประมาณ 2558 [26 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 146]
ประกาศโรงเรียนบุงหวายโกรกตาแปนสามัคคี เรื่อง สอบราคาจางปูพื้นกระเบื้อง อาคารอเนกประสงค สปช.201/26 ประจําปงบประมาณ 2558 [26 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 176]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างอาคารประกอบ แบบ ป1ฉ(ใต้ถุนสูง) [26 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 116]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกรมสามัญ ชั้นเดียว [25 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 136]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ประกาศสอบราคาจ้างปูกระเบื้อง อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ปีงบประมาณ 2558 [25 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 173]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ประกาศยกเลิก สอบราคาจ้างปูกระเบื้อง [25 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 164]
การทำสัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์สู่สากล มัธยมศึกษา [25 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 339]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบกรมสามัญ ชั้นเดียว [24 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 125]
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [24 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 141]
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [23 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 447]
โรงเรียนบ้านสะพานยาวประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ (๗ ห้องเรียน) [23 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 127]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [20 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 115]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 [20 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 161]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 [20 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 152]
ร.ร. บ้านมะเกลือโนนทองแจ้งรายชื่อ ผู้ชนะ การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยม [19 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 261]
การจัดส่งหนังสือ “สยามินทร์ สยามใหม่ โทรคมนาคมใต้ร่มพระบารมี” [19 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 138]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม [19 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 104]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 จังหวัดชัยภูมิ [19 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 270]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม [19 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 90]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างส้วม นร.ชาย 6 ที่/49 [18 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 153]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการก่อสร้างส้วม นร.ชายฯ [18 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 157]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [17 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 122]
โรงเรียนบ้านหนองตานาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 จำนวน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [17 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 587]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [13 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 178]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [12 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 170]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [12 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 165]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105-29 [12 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 174]
ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและ ประกาศเกียรติคุณบัตร [12 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 1297]
การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [12 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 144]
โรคคอตีบ [11 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 102]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) [11 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 121]
การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนกำพร้ายากจนให้เรียนและฝึกอาชีพ [11 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 109]
ขอความร่วมมือส่งบุคคลกรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวอบรม ประจำปี 2558 [11 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 99]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 3 [11 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 98]
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” [11 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 104]
ประชาสัมพันธ์นิทรรศการงานบริหารการจัดการระบบธุรการโรงเรียน [11 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 97]
ขอนำเสนอการให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (TOT e-Auction) [11 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 220]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา (สำหรับโรงเรียนในฝัน) [11 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 150]
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 [10 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 129]
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ [10 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 196]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ [10 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 186]
แบบคำขอเข้ารับการพัฒนาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ [10 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 224]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปีงบประมาณ 2558 [09 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 179]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างอาคารประกอบ แบบ ป๑ฉ(ใต้ถุนสูง) [09 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 143]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 [09 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 274]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 [09 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 162]
ประกาศสอบราคาจ้างปูกระเบีื้อง อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ โรงเรียนบ้านบุฉนวน ปีงบประมาณ 2558 [09 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 798]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ขอแจ้งประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปีงบประมาณ 2558 [09 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 155]
เสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและพัฒนาการศึกษาไทย "โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่" [05 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 1209]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ปีงบประมาณ 2558 [05 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 241]
โรงเรียนบ้านหนองตานา จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) [05 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 213]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม (โรงเรียนในฝัน) [04 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 173]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ [04 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 [04 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 351]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 [04 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 298]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน [04 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 248]
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [03 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 114]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [02 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 165]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 [02 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 139]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [02 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 1039]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [02 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 180]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 [02 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 124]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างประกอบ [30 มกราคม 2558 : อ่าน 177]
โรงเรียนบ้านศิลาทอง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 [30 มกราคม 2558 : อ่าน 460]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศเปิดเผยราคากลางการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานฯ [29 มกราคม 2558 : อ่าน 116]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานฯ [29 มกราคม 2558 : อ่าน 132]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ประกาศสอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 New [29 มกราคม 2558 : อ่าน 156]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [29 มกราคม 2558 : อ่าน 140]
โรงเรียนบ้านหนองโจดประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [28 มกราคม 2558 : อ่าน 151]
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา 2558 [27 มกราคม 2558 : อ่าน 143]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙(ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง [27 มกราคม 2558 : อ่าน 161]
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย [26 มกราคม 2558 : อ่าน 221]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 [22 มกราคม 2558 : อ่าน 619]
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ยกเลิกผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๕๒๖ [22 มกราคม 2558 : อ่าน 142]
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๕๒๖ [22 มกราคม 2558 : อ่าน 122]
หลักสูตรระยะสั้น [21 มกราคม 2558 : อ่าน 1254]
นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมหมาย สุขประสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน [21 มกราคม 2558 : อ่าน 360]
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์สี LED [19 มกราคม 2558 : อ่าน 170]
ขอความร่วมมือโปรดตรวจสอบ จำนวนผู้บริหาร- ครู ที่เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ e- Training หรือ UTQ [19 มกราคม 2558 : อ่าน 174]
ประกาศสอบราคาจ้าง [16 มกราคม 2558 : อ่าน 164]
สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน [16 มกราคม 2558 : อ่าน 202]
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๕๒๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [15 มกราคม 2558 : อ่าน 157]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [15 มกราคม 2558 : อ่าน 206]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างอาคารประกอบ ครั้งที่ 2 [15 มกราคม 2558 : อ่าน 286]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศสอบราคาซื้อรายการครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้วิชาชีพ [14 มกราคม 2558 : อ่าน 174]
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษา และสิ่งก่อสร้างอาคารประกอบ [14 มกราคม 2558 : อ่าน 146]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [13 มกราคม 2558 : อ่าน 132]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [13 มกราคม 2558 : อ่าน 116]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [13 มกราคม 2558 : อ่าน 99]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [13 มกราคม 2558 : อ่าน 97]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชาชน ในการปฏิรูป [13 มกราคม 2558 : อ่าน 118]
การอบรมหลักสูตร “พัฒนา ผอ.ร.ร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ” ให้กับ ผอ.ร.ร. (รอบ ๒) [13 มกราคม 2558 : อ่าน 301]
การอบรมหลักสูตร “พัฒนาครูแกนนำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ” ให้กับครูแกนนำ (รอบ ๒) [13 มกราคม 2558 : อ่าน 114]
โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)ประกาศสอบราคาจ้างรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย [12 มกราคม 2558 : อ่าน 206]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [12 มกราคม 2558 : อ่าน 177]
กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [09 มกราคม 2558 : อ่าน 209]
โรงเรียนบ้านหนองโจด ประกาศสอบราคาจ้างรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ [09 มกราคม 2558 : อ่าน 144]
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ [08 มกราคม 2558 : อ่าน 124]
ประกาศ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓ [08 มกราคม 2558 : อ่าน 153]
โรงเรียนซับมงคลวิทยาสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ [08 มกราคม 2558 : อ่าน 141]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบื้อง และงานทาสี (727,000 บาท) [07 มกราคม 2558 : อ่าน 432]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 105/26 ปี 2534 (150,000 บาท) [07 มกราคม 2558 : อ่าน 240]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ [06 มกราคม 2558 : อ่าน 292]
โรงเรียนบ้านประดู่งาม สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง [29 ธันวาคม 2557 : อ่าน 1067]
การประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม [28 ธันวาคม 2557 : อ่าน 182]
รับสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2558 [28 ธันวาคม 2557 : อ่าน 138]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [28 ธันวาคม 2557 : อ่าน 195]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง [26 ธันวาคม 2557 : อ่าน 178]
ประกาศคุรุสภา [26 ธันวาคม 2557 : อ่าน 365]
ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [26 ธันวาคม 2557 : อ่าน 218]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [25 ธันวาคม 2557 : อ่าน 191]
โรงเรียนบ้านโนนสำราญประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๕๒๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [25 ธันวาคม 2557 : อ่าน 171]
แบบแจังรายการคำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย [24 ธันวาคม 2557 : อ่าน 479]
สสวท.ขอเชิญครูผู้ช่วยวิทฯ คณิตฯ และครูผู้สนใจ สมัครเข้าเรียนทางระบบออนไลน์ [22 ธันวาคม 2557 : อ่าน 170]
โรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างอาคารประกอบ [19 ธันวาคม 2557 : อ่าน 202]
กบข. UNDO [18 ธันวาคม 2557 : อ่าน 1132]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ครั้งที่ 2 [17 ธันวาคม 2557 : อ่าน 234]
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างอาคารประกอบ [17 ธันวาคม 2557 : อ่าน 284]
โรงเรียนบ้านไทรงาม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.102 /26 [16 ธันวาคม 2557 : อ่าน 786]
ประกาศโรงเรียนเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ทรุดโทรม ประจำปีงบประมาณ 2558 [16 ธันวาคม 2557 : อ่าน 172]
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น [16 ธันวาคม 2557 : อ่าน 227]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างอาคารประกอบ [16 ธันวาคม 2557 : อ่าน 411]
เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดสีเขียวคืนความสุขให้เมืองสี่มุม [15 ธันวาคม 2557 : อ่าน 118]
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 [15 ธันวาคม 2557 : อ่าน 205]
สพฐ. ร่วมกับ มทส. พัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์ [15 ธันวาคม 2557 : อ่าน 818]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ "ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" [15 ธันวาคม 2557 : อ่าน 218]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 [12 ธันวาคม 2557 : อ่าน 285]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ฉ.ใต้ถุนเตี้ย [12 ธันวาคม 2557 : อ่าน 185]
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบป๑ ฉใต้ถุนเตี้ยและบ้านพักครูแบบองค์การ [11 ธันวาคม 2557 : อ่าน 814]
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง [09 ธันวาคม 2557 : อ่าน 264]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ [09 ธันวาคม 2557 : อ่าน 249]
ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย [08 ธันวาคม 2557 : อ่าน 158]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ปี 2558 [08 ธันวาคม 2557 : อ่าน 464]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน [08 ธันวาคม 2557 : อ่าน 180]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ 115 ปี โรงเรียนภักดีชุมพล “Chaiyaphum Robot Contest 2014” [08 ธันวาคม 2557 : อ่าน 135]
การแข่งขันวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ.2558 [03 ธันวาคม 2557 : อ่าน 1081]
ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด [03 ธันวาคม 2557 : อ่าน 176]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ ระหว่างผู้สร้างและผู้สอนศิลปะ [02 ธันวาคม 2557 : อ่าน 157]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ 115 ปี โรงเรียนภักดีชุมพล “Chaiyaphum Robot Contest 2014” [01 ธันวาคม 2557 : อ่าน 190]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา [01 ธันวาคม 2557 : อ่าน 190]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 [01 ธันวาคม 2557 : อ่าน 292]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงาน [01 ธันวาคม 2557 : อ่าน 160]
ขอเชิญชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 [01 ธันวาคม 2557 : อ่าน 148]
ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการติวเข้ม O-NET ADMISSION ฟรี ปีการศึกษา 2558 [01 ธันวาคม 2557 : อ่าน 314]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 [01 ธันวาคม 2557 : อ่าน 403]
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา [01 ธันวาคม 2557 : อ่าน 306]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท [01 ธันวาคม 2557 : อ่าน 144]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครเรียนปริญญาโท [01 ธันวาคม 2557 : อ่าน 224]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย [01 ธันวาคม 2557 : อ่าน 138]
ขอเชิญครูแนะแนวสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านแรงงานในจังหวัดชัยภูมิ [01 ธันวาคม 2557 : อ่าน 120]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาด [27 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 170]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองดง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน [27 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 1151]
ประกาศ... ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันคามโครงการทุนรัฐบาล [25 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 272]
แจ้งครูแกนนำ สารสนเทศและเทคโนโลยี เข้ารับการอบรม ที่ มทส. [25 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 457]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโครงการทุนรัฐบาล [21 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 265]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม [20 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 187]
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด [20 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 236]
ขอขอบคุณ การร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี [18 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 1218]
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย [18 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 220]
ขอร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครเรียนปริญญาโท [18 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 151]
ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาครู [18 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 188]
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 [18 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 392]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย [17 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 139]
การอบรมหลักสูตร “พัฒนาครูฯโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” [14 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 377]
สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2558 [11 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 298]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองดง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน [11 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 2178]
รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 [11 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 481]
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบครุภัณฑ์ทางไกลผ่านดาวเทียม [10 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 154]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [10 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 156]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [10 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 127]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดประกาศประชาสัมพันธ์ [10 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 114]
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ [10 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 114]
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี จังหวัดชัยภูมิ [04 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 133]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการเผยแพร่และจำหน่ายเพลงราชนิพนธ์ [03 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 170]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล [03 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 147]
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมใน “งานเกษตรสุรนารี’58” [03 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 657]
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต [03 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 118]
เฉลยข้อสอบ O-net 56 [01 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 91427]
สรุปความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการเป็นสมาชิก กบข. [25 ตุลาคม 2557 : อ่าน 455]
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๘ [20 ตุลาคม 2557 : อ่าน 150]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองดง เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) [16 ตุลาคม 2557 : อ่าน 880]
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีฌาปณกิจศพ คุณพ่อเยื้อน โพธิ์เนียม บิดา นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [15 ตุลาคม 2557 : อ่าน 304]
แจ้งขยายระยะเวลารายงานการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training (UTQ) ถึง สพป.ชย3 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นะครับ [15 ตุลาคม 2557 : อ่าน 796]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) [15 ตุลาคม 2557 : อ่าน 629]
(ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา รายงานผลการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training ด่วนที่สุด [14 ตุลาคม 2557 : อ่าน 271]
โรงเรียนบ้านหนองดงรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [11 ตุลาคม 2557 : อ่าน 634]
การแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. [09 ตุลาคม 2557 : อ่าน 221]
ขอความร่วมมือ ตรวจสอบครูผู้ช่วยที่บรรจุ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557 ระบุว่าสอนช่วงชั้นประถม หรือ มัธยม (ด่วนที่สุด) [07 ตุลาคม 2557 : อ่าน 217]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตานา เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 [06 ตุลาคม 2557 : อ่าน 274]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [05 ตุลาคม 2557 : อ่าน 435]
Announcement for “PMAC 2015 World Art & Photo Contest” [05 ตุลาคม 2557 : อ่าน 142]
สรุปผลการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [05 ตุลาคม 2557 : อ่าน 407]
ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ [05 ตุลาคม 2557 : อ่าน 238]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก(หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558 [05 ตุลาคม 2557 : อ่าน 157]
ขอความอนุประชาสัมพันธ์โครงการโรงหนังประชาชน [05 ตุลาคม 2557 : อ่าน 133]
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network) [05 ตุลาคม 2557 : อ่าน 133]
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต [05 ตุลาคม 2557 : อ่าน 188]
เชิญชวนการแสดงมุทิตาจิต ป.กศ.วคน..รุ่นที่ 16 [01 ตุลาคม 2557 : อ่าน 181]
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ คุณแม่สัมฤทธิ์ อาชา มารดาของนายประวิทย์ อาชา รอง ผอ.รร.เพชรพิทยาสรรค์ [22 กันยายน 2557 : อ่าน 1307]
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเฉลิม ไทยประสงค์ บิดา ดร.คะนอง ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [17 กันยายน 2557 : อ่าน 590]
การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training [12 กันยายน 2557 : อ่าน 460]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานลูกเสือ [09 กันยายน 2557 : อ่าน 457]
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [09 กันยายน 2557 : อ่าน 573]
เชิญเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [05 กันยายน 2557 : อ่าน 313]
เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ [01 กันยายน 2557 : อ่าน 180]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [30 สิงหาคม 2557 : อ่าน 315]
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้านวิทยาศาสตร์ [29 สิงหาคม 2557 : อ่าน 323]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้านวิทยาศาสตร์ [28 สิงหาคม 2557 : อ่าน 226]
โรงเรียนบ้านส้มป่อย แก้ไขประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ด้านวิทยาศาสตร์ [28 สิงหาคม 2557 : อ่าน 345]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู " ประจำปี ๒๕๕๗ [25 สิงหาคม 2557 : อ่าน 592]
กำหนดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขององค์คณะบุคคลและผู้บริหารสถานศึกษาสู่อาเซียน สพป.ชัยภูมิ 3 [25 สิงหาคม 2557 : อ่าน 216]
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (ด้านวิทยาศาสตร์) [21 สิงหาคม 2557 : อ่าน 951]
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ [20 สิงหาคม 2557 : อ่าน 819]
แบบพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ [19 สิงหาคม 2557 : อ่าน 216]
แจ้งผลการพิจารณาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 (ว 53) [15 สิงหาคม 2557 : อ่าน 229]
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต ๓ [15 สิงหาคม 2557 : อ่าน 396]
ผลสอบโอเน็ตปี ๕๔ - ๕๖ [15 สิงหาคม 2557 : อ่าน 317]
ค่านิยม ๑๒ ประการ [15 สิงหาคม 2557 : อ่าน 1095]
เรียน ผู้เข้ารับการอบรมครูด้านบรรณารักษ์ /ครูด้านการวัดผล/ครูด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก [14 สิงหาคม 2557 : อ่าน 721]
กรอกแบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [14 สิงหาคม 2557 : อ่าน 513]
แจ้งการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณะบุคคลและผู้บริหารสถานศึกษาสู่อาเซียน [13 สิงหาคม 2557 : อ่าน 212]
ผลการสอบบุคคลทั้วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว [13 สิงหาคม 2557 : อ่าน 230]
แจ้งผู้บริหารเครือข่ายไทรทอง จากประธานเครือไทรทอง (ส่งข้อมูลบันทึกการนิเทศภาพรวมโรงเรียน) [13 สิงหาคม 2557 : อ่าน 169]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประมูลขายอาคารเรียนเพื่อการรื้อถอน [12 สิงหาคม 2557 : อ่าน 291]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่นสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 [07 สิงหาคม 2557 : อ่าน 210]
การบำเพ็ญกุศล นายอานนท์ พึบขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (งานลูกเสือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3) [04 สิงหาคม 2557 : อ่าน 609]
กำหนดการ พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูปาริชาติ ยุวเสถียร ครู รร.หนองประดู่วิทยา [02 สิงหาคม 2557 : อ่าน 1041]
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ [01 สิงหาคม 2557 : อ่าน 232]
ส่งสำเนาประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ [01 สิงหาคม 2557 : อ่าน 1556]
ประกาศการรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว [01 สิงหาคม 2557 : อ่าน 490]
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สานฝันลูกทุ่งไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปี [31 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 193]
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่สุรนารี” [31 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 692]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [31 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 168]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 “Sclenec Klds วิทย์ฯ ปรองดอง” [31 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 156]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราการ “คืนความสุขให้กับคนในชาติ” [31 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 257]
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังคมคาย [31 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 1558]
แจ้งประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาครูด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก [31 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 160]
แจ้งประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาครูด้านวัดผล [31 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 168]
แจ้งประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาครูด้านบรรณารักษ์ [31 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 139]
ขอความร่วมมือ กรอกข้อมูลครู วัดผล/ บรรณารักษ์ และขนาดเล็ก เพื่อเข้าอบรม (ด่วนภายใน 30 กค 57) [29 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 257]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสะพานหิน [28 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 430]
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง [22 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 534]
คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [10 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 314]
หนังสือเชิญ ประธานเครือข่ายร่วมประชุม [10 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 799]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครูสมาธิ [10 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 917]
ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยว “ท่องโลกกว้าง สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้” [10 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 290]
โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๕๘ [08 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 343]
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนโรงเรียนบ้านสะพานหิน [07 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 957]
โครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) [06 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 242]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา [04 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 340]
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชากร โรงเรียนดีศรีตำบล(ครุภัณฑ์3มิติสู่อาเซียนAEC) [01 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 222]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศผู้ชนะสอบราคา [01 กรกฎาคม 2557 : อ่าน 235]
ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 179]
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่องประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 195]
ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบราคา [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 245]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปี 2557 [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 193]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล (ห้องเรียน 3 มิติ) [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 179]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ประกาศผลการเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล (ครุภัณฑ์ 3 มิติ สู่อาเซียน (AEC) [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 384]
ประกาศโรงเรียนหัวสระวิทยา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (โรงเรียนดีศรีตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2557 [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 350]
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการโรงเรียนดีศรีตำบล [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 212]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 205]
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 835]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 2168]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 223]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [27 มิถุนายน 2557 : อ่าน 199]
ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล (ครุภัณฑ์ 3 มิติ สู่อาเซียน (AEC)) [21 มิถุนายน 2557 : อ่าน 343]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ โรงเรียนดีศรีตำบล [20 มิถุนายน 2557 : อ่าน 198]
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาการโรงเรียนดีศรีตำบล [18 มิถุนายน 2557 : อ่าน 204]
ร.ร.บ้านเกาะมะนาว ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ โรงเรียนดีศรีตำบล (ห้องเรียน 3 มิติ) [17 มิถุนายน 2557 : อ่าน 318]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล (ห้องเรียน 3 มิติ) [17 มิถุนายน 2557 : อ่าน 217]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนดีศรีตำบล [17 มิถุนายน 2557 : อ่าน 161]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการศึกษาวิชาการโรงเรียนดีศรีตำบลฯ [17 มิถุนายน 2557 : อ่าน 174]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ โรงเรียนดีศรีตำบล [17 มิถุนายน 2557 : อ่าน 334]
ประกาศโรงเรียนหัวสระวิทยาเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพปีงบประมาณ 2557 [16 มิถุนายน 2557 : อ่าน 178]
สภาวิจัยสัมคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมอบรม [10 มิถุนายน 2557 : อ่าน 157]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมมาตรา 40 [10 มิถุนายน 2557 : อ่าน 204]
แจ้งการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งบริหาร [10 มิถุนายน 2557 : อ่าน 310]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน “วันนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดชัยภูมิ” [10 มิถุนายน 2557 : อ่าน 348]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมมือจ้างคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน [10 มิถุนายน 2557 : อ่าน 161]
การนำเสนอภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ตอนยุทธหัตถี [10 มิถุนายน 2557 : อ่าน 1019]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557 [09 มิถุนายน 2557 : อ่าน 363]
ประกาศ การสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภาจังหวัด 12-20 มิถุนายน 2557 [04 มิถุนายน 2557 : อ่าน 384]
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และครู (วิถีพุทธ) [03 มิถุนายน 2557 : อ่าน 816]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครู [03 มิถุนายน 2557 : อ่าน 506]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการหยุดทำการของ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ [30 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 261]
แบบประเมินการพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล [29 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 1881]
แจ้งให้ผู้สนใจเตรียมหลักฐาน เพื่อสมัครขอรับการคัดเลือก รับทุนการศึกษา ระดับปริญญษโท สาขาดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ [29 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 203]
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ กรณีเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [28 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 474]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ [27 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 193]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ [27 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 157]
ขอเชิญบูชาพระหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย “สธ” [25 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 426]
ขอขอบคุณ [25 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 620]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพเด็ก [25 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 276]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ e-Learning [25 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 292]
ขอเชิญร่วมอบรมการสอนหลักภาษาไทยและการอ่านเพื่อการเรียนรู้และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [25 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 521]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว [20 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 635]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสอบ กรั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3 และ คศ.4 ว.17 [19 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 370]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ [19 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 478]
แจ้งกำชับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งหรือเลื่อนให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ [16 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 571]
ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ [16 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 847]
ประกาศผลการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2557 [15 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 789]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557 [15 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 333]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 [15 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 374]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนดนตรีสากล [12 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 448]
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูที่ได้รับทุนครูพันธ์ใหม่/ครูมืออาชีพเข้าร่วมประชุมสัมมนา [08 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 341]
จ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 2นำคอมพิวเตอร์ โน๊คบุคมาด้วย [25 เมษายน 2557 : อ่าน 404]
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา [23 เมษายน 2557 : อ่าน 293]
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก [22 เมษายน 2557 : อ่าน 472]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [18 เมษายน 2557 : อ่าน 264]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศลฯ [18 เมษายน 2557 : อ่าน 1660]
การย้ายสำนักงานและแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ [18 เมษายน 2557 : อ่าน 233]
เชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์อ้น แช่มขุนทด บิดาผอ.สุรพล แช่มขุนทด [15 เมษายน 2557 : อ่าน 899]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ [08 เมษายน 2557 : อ่าน 798]
การคััดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ [08 เมษายน 2557 : อ่าน 143]
ขอเชิญร่วมสืบค้น เสาะหา ๑ ครูต้นแบบ และ ๑ นักเรียนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวอร็ด" รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์" [31 มีนาคม 2557 : อ่าน 186]
การจำหน่ายหนังสือคู่มือ กฎหมาย ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง [25 มีนาคม 2557 : อ่าน 1398]
การจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดสรรและอนุมัติเงินประจำงวด หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง [25 มีนาคม 2557 : อ่าน 220]
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ร.ร.บ้านเกาะมะนาว [25 มีนาคม 2557 : อ่าน 204]
เชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูเพ็ญศรี เจริญดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกุดตาลาด [23 มีนาคม 2557 : อ่าน 742]
การเลือกตั้ง ส.ว. [21 มีนาคม 2557 : อ่าน 239]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 [18 มีนาคม 2557 : อ่าน 220]
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [18 มีนาคม 2557 : อ่าน 215]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 [17 มีนาคม 2557 : อ่าน 409]
แจ้งเบิกจ่ายการไปประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [14 มีนาคม 2557 : อ่าน 209]
การประชุมใหญ่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ [13 มีนาคม 2557 : อ่าน 657]
มร.มหาสารคาม ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติ สมัครเข้ารับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ [12 มีนาคม 2557 : อ่าน 198]
มร.บุรีรัมย์ เปิดรับผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ [12 มีนาคม 2557 : อ่าน 165]
โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี ๒๕๕๗ [12 มีนาคม 2557 : อ่าน 188]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้....สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" [12 มีนาคม 2557 : อ่าน 199]
แจ้งด่วน.....ขอให้ จนท.ธุรการโรงเรียน ติดต่อรับบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล [10 มีนาคม 2557 : อ่าน 286]
การสมัครขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ [10 มีนาคม 2557 : อ่าน 207]
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [06 มีนาคม 2557 : อ่าน 330]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม [04 มีนาคม 2557 : อ่าน 264]
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ(นักเรียนที่มีผลการเรียนทั่วประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2557 [04 มีนาคม 2557 : อ่าน 177]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (พ.ศ. 2558-2559) [04 มีนาคม 2557 : อ่าน 164]
เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด [04 มีนาคม 2557 : อ่าน 174]
ม.สารคาม จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ [28 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 553]
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่เที่ยง จงกล มารดา นางศิรินันท์ ใจรักษา [27 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 240]
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประกวด “เนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับสื่อมัลดิมีเดีย” [20 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 167]
แจ้งผลการพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2557 [18 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 1149]
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพ [17 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 1980]
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีภาษี 2556 [11 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 912]
ประกาศผู้สอบได้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ [10 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 477]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [10 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 435]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ [09 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 475]
แจ้งการอบรม ครูผู้ช่วย [07 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 305]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้อบรม [04 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 202]
ขอเชิญร่วมเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านอีเลร์นนิง ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ [04 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 150]
โครงการ "อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษามัธยม รุ่นที่ 29" [04 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 200]
แจ้งการโอนเงินทุนนักเรียน [04 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 202]
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล เงินยืมราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน ค่าการศึกษาบุตร เงินพื้นที่พิเศษ ประจำเดือน มค.57 [03 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 330]
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [31 มกราคม 2557 : อ่าน 248]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน และพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำเดือน มกราคม 2557 [29 มกราคม 2557 : อ่าน 481]
เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน [28 มกราคม 2557 : อ่าน 289]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานธุรการ [28 มกราคม 2557 : อ่าน 396]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ [24 มกราคม 2557 : อ่าน 362]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์งานพอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [23 มกราคม 2557 : อ่าน 164]
ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [23 มกราคม 2557 : อ่าน 192]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในการศึกษาต่อ [23 มกราคม 2557 : อ่าน 166]
ขอเชิญตรวจสุขภาพกับหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [23 มกราคม 2557 : อ่าน 417]
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย กรณีขอใช้บัญชี จาก สพป.เลย เขต1 [23 มกราคม 2557 : อ่าน 265]
ประกาศโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ [23 มกราคม 2557 : อ่าน 268]
แจ้งการขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง [21 มกราคม 2557 : อ่าน 189]
ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า [20 มกราคม 2557 : อ่าน 247]
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ [20 มกราคม 2557 : อ่าน 153]
เชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง การบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายของดนตรี [20 มกราคม 2557 : อ่าน 148]
การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [17 มกราคม 2557 : อ่าน 170]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม [10 มกราคม 2557 : อ่าน 208]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข [10 มกราคม 2557 : อ่าน 178]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานราตรี “คืนสู่เหย้า 90 ปีบ้านของครู วค.ม. มรม.” [10 มกราคม 2557 : อ่าน 311]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ [09 มกราคม 2557 : อ่าน 438]
การอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program(LSP) รุ่นที่ ๒ [09 มกราคม 2557 : อ่าน 278]
การประชุมการจัดงานวันครู ประจำปี 2557 [07 มกราคม 2557 : อ่าน 285]
การเตรียมความพร้อมในการเข้าชมการแสดงซานตง [06 มกราคม 2557 : อ่าน 264]
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก(หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ [05 มกราคม 2557 : อ่าน 313]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 [28 ธันวาคม 2556 : อ่าน 254]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [27 ธันวาคม 2556 : อ่าน 294]
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่มีชื่อ รายงานค่าใช้จ่ายค่าพาหนะ การไปอบรมตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [26 ธันวาคม 2556 : อ่าน 284]
แจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2556 [26 ธันวาคม 2556 : อ่าน 581]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาผู้ที่ได้รับการคัดเลือก [24 ธันวาคม 2556 : อ่าน 237]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย [23 ธันวาคม 2556 : อ่าน 359]
เตรียมการประชุม/อบรม ตำแหน่งครูผู้ช่วย [23 ธันวาคม 2556 : อ่าน 257]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย [20 ธันวาคม 2556 : อ่าน 272]
แจ้งประกาศหยุดทำการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ [20 ธันวาคม 2556 : อ่าน 901]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2557 [19 ธันวาคม 2556 : อ่าน 179]
การอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ [19 ธันวาคม 2556 : อ่าน 270]
เตรียมการประชุม/อบรม ตำแหน่งครูผู้ช่วย [19 ธันวาคม 2556 : อ่าน 237]
มูลนิธิฯ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่วิทยฐานะ ว.17 [18 ธันวาคม 2556 : อ่าน 194]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “งานเกษตรสุรนารี’57” และ “งานวันเด็กแห่งชาติ” [17 ธันวาคม 2556 : อ่าน 324]
ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลง [17 ธันวาคม 2556 : อ่าน 214]
กองทัพบกแจ้งการเปิดรับสมัคร [17 ธันวาคม 2556 : อ่าน 200]
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [15 ธันวาคม 2556 : อ่าน 532]
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (ค่ายพุทธบุตร) ปี ๒๕๕๖ [09 ธันวาคม 2556 : อ่าน 1317]
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 [09 ธันวาคม 2556 : อ่าน 1169]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน และพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำเดือน ต.ค.-พ.ย 56 [09 ธันวาคม 2556 : อ่าน 541]
ประกาศสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.604/45 [09 ธันวาคม 2556 : อ่าน 338]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [08 ธันวาคม 2556 : อ่าน 271]
การจัดงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 [08 ธันวาคม 2556 : อ่าน 224]
ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พลังงานสีเขียว Greeneducation [08 ธันวาคม 2556 : อ่าน 230]
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง วันพ่อ [05 ธันวาคม 2556 : อ่าน 854]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูอาวุโส" ประจำปี 2555 [04 ธันวาคม 2556 : อ่าน 311]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [03 ธันวาคม 2556 : อ่าน 394]
กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้่งประจำ [28 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 310]
แผนที่ไปงานฌาปนกิจศพบิดา ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์ [28 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 669]
ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี สร้างอาคารให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) [26 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 796]
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.56 [26 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 1320]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [23 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 205]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมแข่งขันประกวดวาพสดนิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน [22 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 185]
เปิดอบรมการแสดงพิเศษสำหรับคณะครูและนักเรียน (ครั้งที่ 8/2556) [22 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 277]
เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมประชุม [22 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 348]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [21 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 224]
โอนเงินวิทยฐานะ [21 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 907]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานลูกเสือ [21 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 254]
รายละเอียดการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 [21 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 438]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเมืองชัยภูมิ ระยะ 12 ปี(พ.ศ. 2556-2567) [19 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 849]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป [15 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 1070]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [14 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 235]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาทางไกล [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 214]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวุฒิสภา [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 212]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฺฎิบัติงานลูกเสือ [12 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 452]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [07 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 379]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 9 [05 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 196]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [05 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 202]
แจ้งสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล หลวงบรรเทาเกมส์ ครั้งที่ 23 ปี 2556 [05 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 1296]
เชิญร่วมงานบำเบ็ญกุศลพิธีฌาปนกิจศพ เรืออากาศตรีจรูญ สีบูพิมพา บิดาของ นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพา [30 ตุลาคม 2556 : อ่าน 348]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [29 ตุลาคม 2556 : อ่าน 593]
ส่ง ตัวชี้วัด 1.1.8.ด่วนภายในวันอังคารที่ 29 ตค 56 [29 ตุลาคม 2556 : อ่าน 280]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ [28 ตุลาคม 2556 : อ่าน 366]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงาน คำรับรองตัวชี้วัด 1.1.8 (ตอบข้อมูล แล้ว่สงกลับทาง e-filing ภายในวันจันทร์ 28 ตค 56) [27 ตุลาคม 2556 : อ่าน 420]
ด่วนที่สุด ตอบแบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS 1,1.8 (ด่่วนที่สุด) [25 ตุลาคม 2556 : อ่าน 289]
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2556 [23 ตุลาคม 2556 : อ่าน 1820]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย รอบที่ ๑ [21 ตุลาคม 2556 : อ่าน 248]
ด่วนที่สุด ตอบแบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS 1,1.8 (ส่งคืนภายใน 22 ตุลาคม 2556) [18 ตุลาคม 2556 : อ่าน 402]
รายงานตามสมรรถนะครูรายบุคคล ส่งภายในวันที่ื 15 ตุลาคม 56 [14 ตุลาคม 2556 : อ่าน 593]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [10 ตุลาคม 2556 : อ่าน 829]
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เงินเดือน(ตกเบิก) ค่าเช่าบ้าน(ตกเบิก) ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [10 ตุลาคม 2556 : อ่าน 838]
บัญชีรายละเอียดการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ "ครูผู้ช่วย" (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556) [07 ตุลาคม 2556 : อ่าน 1074]
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล [07 ตุลาคม 2556 : อ่าน 598]
นำ้ท่วมโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก [03 ตุลาคม 2556 : อ่าน 373]
แจ้งการโอนเงินยืมราชการ ค่าเช่าบ้าน(ตกเบิก) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฯลฯ [02 ตุลาคม 2556 : อ่าน 444]
(ด่วน) ติดตามการประเมินผลการพัฒนาตามสมรรถนะครูรายบุคคล [02 ตุลาคม 2556 : อ่าน 903]
โรงเรียนหัวสระวิทยาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ [02 ตุลาคม 2556 : อ่าน 415]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [01 ตุลาคม 2556 : อ่าน 231]
สพฐ.ระงับการทำบัตรข้าราขการและลูกจ้างทุกประเภทเป็นการชั่วคราว [01 ตุลาคม 2556 : อ่าน 349]
โรงเรียนหัวสระวิทยาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [30 กันยายน 2556 : อ่าน 286]
ประกาศโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [25 กันยายน 2556 : อ่าน 266]
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา [24 กันยายน 2556 : อ่าน 359]
แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ [24 กันยายน 2556 : อ่าน 201]
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา [24 กันยายน 2556 : อ่าน 289]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [24 กันยายน 2556 : อ่าน 177]
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [23 กันยายน 2556 : อ่าน 582]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 [23 กันยายน 2556 : อ่าน 198]
ขอความอนุเคราะห์ เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ “HP Creative @ Play Camp 2013” [23 กันยายน 2556 : อ่าน 266]
การสั่งซื้อเสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖ [20 กันยายน 2556 : อ่าน 408]
โรงเรียนหัวสระวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [20 กันยายน 2556 : อ่าน 370]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [19 กันยายน 2556 : อ่าน 521]
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖ [17 กันยายน 2556 : อ่าน 727]
โครงการรางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ(Thailand EE Award) [16 กันยายน 2556 : อ่าน 634]
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [14 กันยายน 2556 : อ่าน 1180]
โรงเรียนหัวสระวิทยาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [11 กันยายน 2556 : อ่าน 657]
การโอนเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [10 กันยายน 2556 : อ่าน 707]
ประกาศ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หยุดทำการ [10 กันยายน 2556 : อ่าน 509]
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 [10 กันยายน 2556 : อ่าน 310]
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ประเภทงานวิจัยฯ [09 กันยายน 2556 : อ่าน 275]
การจัดสร้างพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู พร้อมศาลาจัตุรมุขเพื่อประดิษฐาน [06 กันยายน 2556 : อ่าน 405]
การประกวดผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2556 [06 กันยายน 2556 : อ่าน 288]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [06 กันยายน 2556 : อ่าน 189]
ประกาศโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [04 กันยายน 2556 : อ่าน 234]
โรงเรียนบ้านโนนเชือกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านวิทยาศาสตร์ [04 กันยายน 2556 : อ่าน 284]
รายชื่อข้าราชการครูผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี 2556 [04 กันยายน 2556 : อ่าน 497]
โรงเรียนบ้านโนนเชือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านวิทยาศาสตร์ [03 กันยายน 2556 : อ่าน 285]
โรงเรียนบ้านโนนเชือก ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ [30 สิงหาคม 2556 : อ่าน 759]
โครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 4 [30 สิงหาคม 2556 : อ่าน 696]
โรงเรียนบ้านหนองตานา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [28 สิงหาคม 2556 : อ่าน 582]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ส.ค.56 [27 สิงหาคม 2556 : อ่าน 755]
แจ้งหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ก.ค.56 [27 สิงหาคม 2556 : อ่าน 421]
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดชัยภูมิ ปีพุทธศักราช 2556 [26 สิงหาคม 2556 : อ่าน 480]
โรงเรียนบ้านหนองตานา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง [26 สิงหาคม 2556 : อ่าน 448]
ขอเชิญทีมเยาวชนร่วมประกวดโครงการนวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556(Energy innovation for Green Green Globe 2013) [24 สิงหาคม 2556 : อ่าน 396]
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นจริง” [24 สิงหาคม 2556 : อ่าน 324]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศิลปกรรมภายใต้โครงการ “PMAC 2014 World Art Contest” [24 สิงหาคม 2556 : อ่าน 264]
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ [23 สิงหาคม 2556 : อ่าน 214]
ขอเชิญร่วมฌาปนกิจศพ คุณแม่ชื่น โพธิ์นอก มารดานางสมนึก ดอบขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ [21 สิงหาคม 2556 : อ่าน 756]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการครูดนตรีและนาฎศิลป์พื้นเมืองอีสาน [20 สิงหาคม 2556 : อ่าน 315]
โรงเรียนบ้านหนองตานา รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [19 สิงหาคม 2556 : อ่าน 479]
โรงเรียนบ้านหนองตานา ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง [16 สิงหาคม 2556 : อ่าน 515]
ประชาสัมพันธ์โครงการ “ตำบลของหนูปี 2556” [14 สิงหาคม 2556 : อ่าน 430]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [14 สิงหาคม 2556 : อ่าน 305]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ [14 สิงหาคม 2556 : อ่าน 260]
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา [14 สิงหาคม 2556 : อ่าน 352]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [14 สิงหาคม 2556 : อ่าน 231]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [14 สิงหาคม 2556 : อ่าน 206]
โรงเรียนบ้านหนองตานา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [13 สิงหาคม 2556 : อ่าน 442]
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ [09 สิงหาคม 2556 : อ่าน 740]
ขอเชิญหน่วยงานหรือองค์กร9 องค์กรในจังหวัดชัยภูมิ ส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด [08 สิงหาคม 2556 : อ่าน 314]
แบบคำขอรับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ [05 สิงหาคม 2556 : อ่าน 594]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.) [25 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 845]
สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ [25 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 413]
โปรดส่งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาคุณธรรม ปี 2555-2556 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. [23 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 577]
ขอเชิญร่วมฌาปนกิจศพ นายดุสิต เคนจัตุรัส ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโจด โรงเรียนบ้านหนองตานา โรงเรียนบ้านละหานค่าย บุตรนายสมชัย เคนจัตุรัส [21 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 888]
แจ้งเปลี่ยนแปลงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.) [17 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 656]
การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชิอสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญหรือตราต่างประเทศ [17 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 482]
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ประเภทงานวิจัย (สำหรับผู้ที่เคยส่งผลงาน) [16 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 441]
ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู [16 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 4982]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้าราชการในสังกัดอบรมพนักงานวิทยุสื่อสาร [16 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 311]
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (สพฐ.) [16 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 428]
แจ้งกำหนดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้าง ระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring (ระยะที่ 2) [13 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 1072]
เผยแพร่ผลการสังเคราะห์การดำเนินงานโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้กับผู้เรียน [13 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 506]
เผยแพร่ผลการสังเคราะห์การดำเนินงานการปลูกฝังคุณธรรม [12 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 206]
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 รายการชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา [12 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 1814]
การประกวดวาดภาพระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี หัวข้อ “สีสัน..ฉัน..อากาศ (Space and me ) [11 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 509]
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ ศิลป์สิรินธร สู่ เยอรมนี [11 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 277]
โรงเรียนบ้านศิลาทองรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [11 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 410]
สพป.ชย.3 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนร่วม [10 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 926]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ [10 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 596]
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๗ [10 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 367]
การส่งผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [09 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 220]
การพัฒนาครู ประจำปี ๒๕๕๖ ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring (ระยะที่ ๒) [09 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 293]
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.) [08 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 1233]
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านคณิตศาสตร์ [07 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 500]
ขอประชาสัมพันธ์ตัวอย่างเสื้อจังหวัดชัยภูมิ [04 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 806]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ข้าวไทย เด็กไทยเรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี 2556 [04 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 346]
เชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณพ่อเหลือง อยู่ภักดี [04 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 606]
ด่วนที่สุด ขอความร่วมโรงเรียน (บ้านซับยาง/ตาเนินราษฎร์ฯ/บ้านสะพานยาว/หนองม่วง(ระเหว)) ตอบแบบสำรวจการพัฒนาครู ด้วยรูปแบบพี่เลี้ยงครู (Coaching and mentoring ) ด่วนที่สุด [02 กรกฎาคม 2556 : อ่าน 298]
เชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) [28 มิถุนายน 2556 : อ่าน 1030]
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร เงินยืมราชการ [27 มิถุนายน 2556 : อ่าน 428]
แจ้งการเข้าอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ฯ ของคุรุสภา ปี 2556 (UPDATE รายชื่อ 27 มิ.ย. 2556) [26 มิถุนายน 2556 : อ่าน 1485]
กำหนดการเปิดงานทุ่งดอกกระเจียว [26 มิถุนายน 2556 : อ่าน 1616]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ได้รับการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ [25 มิถุนายน 2556 : อ่าน 476]
การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน มิ.ย.56 [25 มิถุนายน 2556 : อ่าน 1315]
ด่วนพิเศษ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการพัฒนาครู ด้วยรูปแบบพี่เลี้ยงครู (Coaching and mentoring ) [25 มิถุนายน 2556 : อ่าน 577]
รับการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม - การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ของคุรุสภา ปี ๒๕๕๖ [25 มิถุนายน 2556 : อ่าน 1338]
โรงเรียนบ้านหนองตานา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [24 มิถุนายน 2556 : อ่าน 758]
การติดตาม ตรวจสอบตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองตานา [21 มิถุนายน 2556 : อ่าน 312]
การอบรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๒๕๕๖ [20 มิถุนายน 2556 : อ่าน 559]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง [20 มิถุนายน 2556 : อ่าน 277]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ [18 มิถุนายน 2556 : อ่าน 371]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ฯ บนเว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [18 มิถุนายน 2556 : อ่าน 370]
การคัดเลือกครูฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ [17 มิถุนายน 2556 : อ่าน 801]
แจ้งผลการคัดเลือกสมาชิก กบข. [17 มิถุนายน 2556 : อ่าน 315]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [13 มิถุนายน 2556 : อ่าน 402]
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 [12 มิถุนายน 2556 : อ่าน 494]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) [12 มิถุนายน 2556 : อ่าน 341]
แจ้งกำหนดการ และแผนที่ การพัฒนาครู ใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring (ระยะที่ 1) [11 มิถุนายน 2556 : อ่าน 1378]
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเด็ก [10 มิถุนายน 2556 : อ่าน 343]
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 [10 มิถุนายน 2556 : อ่าน 245]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง ) ประจำปีการศึกษา 2557 [10 มิถุนายน 2556 : อ่าน 313]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [10 มิถุนายน 2556 : อ่าน 560]
การคัดเลือกผู้เข้ารับพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 [04 มิถุนายน 2556 : อ่าน 1635]
ประกาศผลการคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556(รอบที่5) [03 มิถุนายน 2556 : อ่าน 511]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างบุคลบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 [03 มิถุนายน 2556 : อ่าน 372]
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 4 [03 มิถุนายน 2556 : อ่าน 939]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [03 มิถุนายน 2556 : อ่าน 420]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ [03 มิถุนายน 2556 : อ่าน 569]
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ(รอบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม) [03 มิถุนายน 2556 : อ่าน 515]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา EES:e-Education Services [03 มิถุนายน 2556 : อ่าน 355]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) [03 มิถุนายน 2556 : อ่าน 352]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(หลักสูตร ๕ วัน) [03 มิถุนายน 2556 : อ่าน 355]
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 [03 มิถุนายน 2556 : อ่าน 575]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม [31 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 482]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล "คำพูน บุญทวี" [31 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 324]
ขอเชิญร่วมอบรมการสอนกระบวนการคิดและการจัดกิจกรรมในการสอนภาษาไทย [31 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 365]
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานอื่น [31 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 270]
แจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด [31 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 312]
ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมงานการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 [31 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 326]
กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 11 [31 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 4912]
แจ้งรายงานข้อมูลการพัฒนาตามสมรรถนะ ประจำปี 2556 (ทุกคน ภายในเดือนกันยายน 2556) [30 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 3298]
รายละเอียดการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ปี 2555 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 [30 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 614]
รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย [30 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 266]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8/2556 [29 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 1101]
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ [29 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 695]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [29 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 437]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 [28 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 813]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 [27 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 1065]
ขอความอนุเคราะห์รายงานออนไลน์ข้อมูลผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 [27 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 437]
แจ้งรายชื่อบุคคล/สถานศึกษา เพื่อเตรียมรับการพัฒนาครูในรูปแบบการ Coaching และ Mentoring [23 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 712]
การอบรมหลักสูตรการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนและกฏหมายปกครอง [23 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 948]
การจัดประกวดภาพวาดระบาย โครงการ "มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด" [22 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 492]
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลการฌปนกิจศพ มารดานางอรุณรัตน์ ประภาสโนบล [21 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 745]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย [20 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 1417]
แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ [15 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 622]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [14 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 915]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ [14 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 366]
ขอเชิญร่วมอบรมการสอนกระบวนการคิดและการจัดกิจกรรมในการสอนภาษาไทย [14 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 366]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 [14 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 892]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 [14 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 372]
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่า(เพิ่มเติม) [14 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 376]
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2556 [14 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 549]
โครงการจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 1 ทศวรรษ [04 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 771]
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบซึ่งเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 [03 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 340]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 [30 เมษายน 2556 : อ่าน 584]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ2556 [30 เมษายน 2556 : อ่าน 764]
แจ้งการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ระยะที่ ๒ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้) [30 เมษายน 2556 : อ่าน 907]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน [26 เมษายน 2556 : อ่าน 742]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย [26 เมษายน 2556 : อ่าน 1087]
การขอใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย [26 เมษายน 2556 : อ่าน 691]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร [24 เมษายน 2556 : อ่าน 621]
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ [18 เมษายน 2556 : อ่าน 512]
แจ้งการเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 [18 เมษายน 2556 : อ่าน 468]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ [18 เมษายน 2556 : อ่าน 416]
การรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ [17 เมษายน 2556 : อ่าน 328]
การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา [11 เมษายน 2556 : อ่าน 526]
ประกาศโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน [10 เมษายน 2556 : อ่าน 823]
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล [10 เมษายน 2556 : อ่าน 348]
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [10 เมษายน 2556 : อ่าน 341]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาด [04 เมษายน 2556 : อ่าน 356]
ขอเชฺิญประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน [04 เมษายน 2556 : อ่าน 375]
การอบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ [04 เมษายน 2556 : อ่าน 404]
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ [01 เมษายน 2556 : อ่าน 1203]
การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน [27 มีนาคม 2556 : อ่าน 377]
เชิญสมัครสมาชิก "วารสารใต้ร่มพระบารมี" [27 มีนาคม 2556 : อ่าน 274]
แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ [27 มีนาคม 2556 : อ่าน 354]
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดภายใต้แนวคิด "ป้องกันภัยเชิงรุกและการจัดการภัยพิบัติยั่งยืน [27 มีนาคม 2556 : อ่าน 312]
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2556 [26 มีนาคม 2556 : อ่าน 1079]
ขอเชิญร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวให้แก้ไขกฏหมาย กบข. [25 มีนาคม 2556 : อ่าน 439]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๒๐ (สวนป่าเทพสถิต) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ๑ ตำแหน่ง [25 มีนาคม 2556 : อ่าน 1845]
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ)คุณพ่อสมสี ธรรมมา บิดานายอุุดม ธรรมมา [22 มีนาคม 2556 : อ่าน 395]
การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือน กุมภาพันธ์2556 [20 มีนาคม 2556 : อ่าน 881]
หนังสือรับรองการหักภาษีของลูกจ้าง ประจำปี [18 มีนาคม 2556 : อ่าน 690]
เชิญร่วมงานบำเบ็ญกุศลพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อหนู ขุนสูงเเนิน [12 มีนาคม 2556 : อ่าน 532]
ขอความ