ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือ/แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
counter
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
291
เดือนนี้
4,484
เดือนที่แล้ว
6,946
ปีนี้
40,699
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 18.206.16.123
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [16 สิงหาคม 2562 : อ่าน 22]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [02 สิงหาคม 2562 : อ่าน 33]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เริ่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน การสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [28 มิถุนายน 2562 : อ่าน 57]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ดนตรีสากล [07 มิถุนายน 2562 : อ่าน 70]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [24 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 63]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [30 เมษายน 2562 : อ่าน 53]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดนตรีสากล) [30 เมษายน 2562 : อ่าน 80]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV [03 เมษายน 2562 : อ่าน 106]
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [14 มีนาคม 2562 : อ่าน 77]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกสดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [13 มีนาคม 2562 : อ่าน 67]
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล [07 มีนาคม 2562 : อ่าน 70]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ดนตรี [28 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 75]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [20 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 68]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [01 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 69]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 12 รายการ [01 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 69]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา [01 กุมภาพันธ์ 2562 : อ่าน 51]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [24 มกราคม 2562 : อ่าน 90]
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ [16 มกราคม 2562 : อ่าน 46]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [11 มกราคม 2562 : อ่าน 71]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง [08 มกราคม 2562 : อ่าน 104]
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [08 มกราคม 2562 : อ่าน 60]
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [08 มกราคม 2562 : อ่าน 63]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4ที่/49 และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆด้วยวิธีประกวดราคา [07 มกราคม 2562 : อ่าน 66]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง [26 ธันวาคม 2561 : อ่าน 61]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง [25 ธันวาคม 2561 : อ่าน 61]
ประกาศโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันไดขึ้นสองข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi [24 ธันวาคม 2561 : อ่าน 57]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [20 ธันวาคม 2561 : อ่าน 45]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [20 ธันวาคม 2561 : อ่าน 31]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 49]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 49]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 29]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 46]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 54]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [19 ธันวาคม 2561 : อ่าน 41]
ประกาศโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 ธันวาคม 2561 : อ่าน 41]
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 ธันวาคม 2561 : อ่าน 40]
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [17 ธันวาคม 2561 : อ่าน 50]
โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [15 ธันวาคม 2561 : อ่าน 47]
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [12 ธันวาคม 2561 : อ่าน 114]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07 ธันวาคม 2561 : อ่าน 53]
โรงเรียนหนองประดู่วิทยา ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [07 ธันวาคม 2561 : อ่าน 102]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรเียน สปช.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [06 ธันวาคม 2561 : อ่าน 41]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [06 ธันวาคม 2561 : อ่าน 26]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง ของโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [06 ธันวาคม 2561 : อ่าน 36]
ประกาศโรงเรียนวังใหม่พัฒนา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [05 ธันวาคม 2561 : อ่าน 55]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล​ ขนาด​ 2 ห้องเรียนด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 44]
ประกาศโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 44]
ประกาศโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ของโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [04 ธันวาคม 2561 : อ่าน 62]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [03 ธันวาคม 2561 : อ่าน 30]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [03 ธันวาคม 2561 : อ่าน 38]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง [30 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 196]
ยกเลิกการประมูลขายอาคารเรียนอาคารประกอบเพื่อการรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด [28 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 65]
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [28 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 45]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [27 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 51]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [26 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 59]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 39 รายการ) [19 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 50]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตำ่กว่า 1 ล้านบาท (โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศ [19 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 54]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น [19 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 60]
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [19 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 49]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 55]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [12 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 78]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง [09 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 53]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [06 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 63]
ประกาศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [02 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 67]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [01 พฤศจิกายน 2561 : อ่าน 60]
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [31 ตุลาคม 2561 : อ่าน 53]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) [11 กันยายน 2561 : อ่าน 75]
ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 สิงหาคม 2561 : อ่าน 43]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อโต๊-เก้าอี้นักเรียน [20 สิงหาคม 2561 : อ่าน 39]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561 [18 มิถุนายน 2561 : อ่าน 47]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิบเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [27 มีนาคม 2561 : อ่าน 212]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสารสนเทศ (DLIT) [09 มีนาคม 2561 : อ่าน 216]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน (CC1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [02 มีนาคม 2561 : อ่าน 121]
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [02 มีนาคม 2561 : อ่าน 190]
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน (CC1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [19 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 185]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [14 กุมภาพันธ์ 2561 : อ่าน 131]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ216 ล/57 ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [24 มกราคม 2561 : อ่าน 192]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [24 มกราคม 2561 : อ่าน 134]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [04 มกราคม 2561 : อ่าน 103]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล/๕๗-ก.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [29 ธันวาคม 2560 : อ่าน 145]
โรงเรียนบ้านวังคมคายประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.205/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [28 ธันวาคม 2560 : อ่าน 151]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างอาคารอนุบาล [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 81]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง [27 ธันวาคม 2560 : อ่าน 95]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) [26 ธันวาคม 2560 : อ่าน 304]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาดที่นั่ง 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [25 ธันวาคม 2560 : อ่าน 102]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4/49 [25 ธันวาคม 2560 : อ่าน 85]
โรงเรียนหัวสระวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [25 ธันวาคม 2560 : อ่าน 89]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ และก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA ด้วยวิธีประก [25 ธันวาคม 2560 : อ่าน 257]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง [21 ธันวาคม 2560 : อ่าน 152]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕ I ๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) [19 ธันวาคม 2560 : อ่าน 106]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองดินดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การประกวดการจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) [18 ธันวาคม 2560 : อ่าน 91]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 ธันวาคม 2560 : อ่าน 67]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างอาคารอนุบาล [16 ธันวาคม 2560 : อ่าน 65]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 53]
ยกเลิกประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 46]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 49]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลเรื่อง ยกเลิกประกาศ ครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาธิต [15 ธันวาคม 2560 : อ่าน 56]
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4/49 [14 ธันวาคม 2560 : อ่าน 64]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช ๒๐๕๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bi [13 ธันวาคม 2560 : อ่าน 99]
โรงเรียนหัวสระวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [13 ธันวาคม 2560 : อ่าน 58]
โรงเรียนหัวสระวิทยา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 216]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้ [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 56]
ประกาศราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 157]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ และ ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e [12 ธันวาคม 2560 : อ่าน 153]
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. ๔ (ส้วมนักเรียน ๔ ที่นั่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [09 ธันวาคม 2560 : อ่าน 72]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [08 ธันวาคม 2560 : อ่าน 203]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [08 ธันวาคม 2560 : อ่าน 198]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕ I ๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07 ธันวาคม 2560 : อ่าน 110]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาธิต [07 ธันวาคม 2560 : อ่าน 50]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07 ธันวาคม 2560 : อ่าน 249]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [06 ธันวาคม 2560 : อ่าน 158]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [04 ธันวาคม 2560 : อ่าน 292]
ยกเลิกประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [04 ธันวาคม 2560 : อ่าน 56]
ประกาศโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ [01 ธันวาคม 2560 : อ่าน 80]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-budding) [30 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 55]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [30 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 51]
โรงเรียนบ้านหนองดินดำประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ๒๐๒/๒๖ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์(e-biding) [30 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 49]
ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมอาคารเรียน และก่อสร้างส้วม [29 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 64]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอนเกประสงค์ แบบ สปช ๒๐๕๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) [29 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 73]
ประกวดราคาจ้าง [29 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 43]
ประกาศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 53]
ประกาศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 58]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 111]
ประกาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 90]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. ๔ (ส้วมนักเรียน ๔ ที่นั่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 61]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 67]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านหนองม่วง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ [27 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 52]
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [23 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 84]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [22 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 78]
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [21 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 60]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [21 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [21 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 142]
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [17 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 133]
ประกาศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุกขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [17 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 154]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) [17 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 77]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสะอาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [16 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 85]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [15 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 97]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [15 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 64]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [15 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 57]
โรงเรียนหัวสระวิทยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [07 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 96]
ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [06 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 162]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [03 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 85]
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [02 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 187]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [02 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 86]
โรงเรียนบ้านหนองดินดำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [02 พฤศจิกายน 2560 : อ่าน 70]
ประกาศ โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [31 ตุลาคม 2560 : อ่าน 168]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านวังคมคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [31 ตุลาคม 2560 : อ่าน 88]
ประาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2561 [27 ตุลาคม 2560 : อ่าน 100]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างส้วมนักเรียนชาย ๖/ที่๔๙ และส้วมนักเรียนหญิง ๖/ที่๔๙  [05 กันยายน 2560 : อ่าน 126]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [29 สิงหาคม 2560 : อ่าน 138]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม แบบส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 [21 สิงหาคม 2560 : อ่าน 624]
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา วัสดุ ICT ห้องสมุด [18 สิงหาคม 2560 : อ่าน 348]
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง [18 สิงหาคม 2560 : อ่าน 373]
ประกาศเชิญชวนสอบราคาวัสดุ ICT ห้องสมุด โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) [02 สิงหาคม 2560 : อ่าน 151]
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี และระบบทำความเย็นห้องประชุม [14 กรกฎาคม 2560 : อ่าน 76]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 มิถุนายน 2560 : อ่าน 140]
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [22 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 100]
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [09 พฤษภาคม 2560 : อ่าน 78]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ วัสดุห้องสมุด ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) ด้วยวิธีสอบราคา [06 เมษายน 2560 : อ่าน 189]
ร่าง [29 มีนาคม 2560 : อ่าน 80]
ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17 มีนาคม 2560 : อ่าน 129]
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 1 โครงการ [09 มีนาคม 2560 : อ่าน 112]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) [07 มีนาคม 2560 : อ่าน 89]
ประกาศเชิญชวนสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) [20 กุมภาพันธ์ 2560 : อ่าน 159]
โรงเรียนหัวสระวิทยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๗ ส้วม สปช.๖๐๕/๔๕ สนามบาสเก็ตบอลแบบ FIBA ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ซ่อมแซมบ้านพักครู [30 ธันวาคม 2559 : อ่าน 165]
ประกาศโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 3 หลัง , ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญฯ [16 ธันวาคม 2559 : อ่าน 241]
ประกาศโรงเรียนหัวสระวิทยาเรื่อง ประกวดราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๗ ส้วม สปช. ๖๐๕/๔๕ สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน FIBA ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/ ๒๙ซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 ธันวาคม 2559 : อ่าน 101]
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ห้องสมุด [16 ธันวาคม 2559 : อ่าน 103]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาเทพ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานบริการซ่อมแซมทั่วไป (72.10.15.01) [14 ธันวาคม 2559 : อ่าน 93]
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน [09 ธันวาคม 2559 : อ่าน 106]
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง ,ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา และ ซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านวังตาท้าว [07 ธันวาคม 2559 : อ่าน 437]
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง , ปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน ,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู [07 ธันวาคม 2559 : อ่าน 294]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [02 ธันวาคม 2559 : อ่าน 80]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างงานซ่องแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [02 ธันวาคม 2559 : อ่าน 83]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๓ หลัง ,ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญฯ [01 ธันวาคม 2559 : อ่าน 147]
โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 78]
ประกาศโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญและส้วมแบบ สปช. ๖๐๒/๒๖ [30 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 78]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [29 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 74]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [29 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 58]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [29 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 213]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [29 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 67]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 60]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [28 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 69]
ประกาศโรงเรียนหินฝนวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 122]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 92]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคมเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [25 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 80]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 61]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 52]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างห้องสมุด ICT ,ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา,ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและ ภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [24 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 113]
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกปรสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 423]
ประกาศโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง) การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง สปช.๖๐๕/๔๕ (ส้วม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 74]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาท้าว เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗,ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา ,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู [22 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 69]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) [19 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 97]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) [19 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 88]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง [18 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [18 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 68]
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ,ปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 69]
ประกาศโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เรื่อง สอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา,ส้วม สปช.604/45,ส้วม สปช.603/29 [16 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 75]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม ประกาศสอบราคา [12 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 67]
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙, ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู สาขาบ้านหลังสัน [11 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 76]
ประกาศสอบราคา [11 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 75]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และ ก่อสร้างส้วม ของโรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สพป ชัยภูมิ เขต ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [10 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 109]
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 , ห้องน้ำชาย 4 ที่/ 49 , ลานกีฬาอเนกประสงค์, ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) [10 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [10 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 80]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างห้องสมุด ICT,ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา ,ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและ ภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [09 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 82]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน [09 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 63]
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศประกวดราคาจ้าง [07 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญ และส้วมแบบ สปช.602/26 [07 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 68]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [07 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 56]
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างบ้านพัก (30.22.25.01) จำนวน 1 หลัง [04 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 88]
โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างบ้านพัก (30.22.25.01) จำนวน 1 หลัง [04 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 79]
โรงเรียนบ้านหนองตอ เรื่องประกวดราคาจ้างสร้างอาคาร สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [03 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 81]
ประกาศโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 งานหลังคา [01 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [01 พฤศจิกายน 2559 : อ่าน 74]
ประกาศ โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคาร สปช.๖๐๔/๔๕ (ส้วม) [26 ตุลาคม 2559 : อ่าน 98]
ประกาศโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ สอบราคาจ้างบ้านพักครู203/27 [25 ตุลาคม 2559 : อ่าน 249]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 [16 ธันวาคม 2558 : อ่าน 395]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 [16 ธันวาคม 2558 : อ่าน 180]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 [15 ธันวาคม 2558 : อ่าน 185]
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) [30 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 373]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน [06 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 159]
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา รับฟังคำวิจารณ์การจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง2ชั้น 6 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) [02 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 354]
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 3 ห้องเรียน [02 พฤศจิกายน 2558 : อ่าน 174]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30 ตุลาคม 2558 : อ่าน 184]
ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (๓๐.๒๒.๒๓.๐๔ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28 ตุลาคม 2558 : อ่าน 297]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-biding) [10 กันยายน 2558 : อ่าน 154]
ประกาศผู้ชนะสอบราคา [29 สิงหาคม 2558 : อ่าน 170]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [28 สิงหาคม 2558 : อ่าน 196]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [27 สิงหาคม 2558 : อ่าน 245]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [27 สิงหาคม 2558 : อ่าน 125]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ [27 สิงหาคม 2558 : อ่าน 396]
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 460]
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 105]
ประกาศโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 179]
ประกาศโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เรื่องประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 170]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 103]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 102]
โรงเรียนบ้านส้มป่อยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 91]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 79]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 90]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 107]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ [26 สิงหาคม 2558 : อ่าน 118]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง ผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 85]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 116]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 92]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 83]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 151]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 138]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อประกาศผลการสอบราคา [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 129]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [25 สิงหาคม 2558 : อ่าน 115]
สอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซ่มระบบไฟฟ้า-ประปา [24 สิงหาคม 2558 : อ่าน 65]
โรงเรียนบ้านวังกะทะประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [20 สิงหาคม 2558 : อ่าน 159]
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง [19 สิงหาคม 2558 : อ่าน 118]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 181]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงากรพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 190]
โรงเรียนบ้านบุฉนวน ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงากรพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 130]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 146]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 309]
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [14 สิงหาคม 2558 : อ่าน 152]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 114]
โรงเรียนซับมงคลวิทยา ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 111]
โรงเรียนซับมงคลวิทยา ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 92]
ประกาศโรงเรียนบ้านศิลาทอง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [13 สิงหาคม 2558 : อ่าน 60]
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [11 สิงหาคม 2558 : อ่าน 102]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เรื่อง สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [11 สิงหาคม 2558 : อ่าน 130]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 94]
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 121]
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 102]
ยกเลิกประกาศสอบราคา [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 116]
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 108]
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 54]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 146]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 74]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคมประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 74]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556และปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 61]
โรงเรียนบ้านหนองผักชีประกาศสอบราคาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม ปีงบประมาณ2556และปีงบประมาณ2557ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 70]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 149]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 108]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 140]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกายกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 122]
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประกาศสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 80]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 64]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 100]
รงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี เนื่องจากคุณลักษณะและราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบฯ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 68]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 80]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 100]
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 98]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนเชือก เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 80]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 101]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 103]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 115]
ประกาศโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 95]
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 110]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 108]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านวังคมคาย ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 107]
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 86]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 147]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอจัตุรัส ประกาศสอบราคาซื้อรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 ชุด [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อประกาศสอบราคา [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 117]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 111]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 125]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 101]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ยกเลิกประกาศการสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 106]
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2556 และประจำปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 67]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ยกเลิกประกาศการสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 115]
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ประกาศสอบราคาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 99]
ประกาศโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 90]
โรงเรียนปากจาบวิทยา ยกเลิกประการศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 69]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 86]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงปีงบประมาณ 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 91]
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 96]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิตยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอจัตุรัส ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 123]
โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอจัตุรัส ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 93]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อได้รับจัดสรรจาก สพฐ.รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 255ุ6 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 112]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อได้รับจัดสรรจาก สพฐ.รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 90]
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 107]
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 97]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบ ปี ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 128]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบ ปี ๒๕๕๖ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 123]
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 127]
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ยกเลิกการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 50]
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 121]
ยกเลิกประกาศประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 91]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [10 สิงหาคม 2558 : อ่าน 99]
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อได้รับการจัดสรรจากสพฐ.รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ2557 [08 สิงหาคม 2558 : อ่าน 282]
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อได้รับการจัดสรรจากสพฐ.รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ2556 [08 สิงหาคม 2558 : อ่าน 325]
ประกาศโรงเรียนหินฝนวิทยาคม เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [08 สิงหาคม 2558 : อ่าน 94]
โรงเรียนหินฝนวิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [06 สิงหาคม 2558 : อ่าน 77]
โรงเรียนโป่งขุนเพชร ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [04 สิงหาคม 2558 : อ่าน 104]
โรงเรียนโป่งขุนเพชร ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [04 สิงหาคม 2558 : อ่าน 107]
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [03 สิงหาคม 2558 : อ่าน 82]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด ประกาศสอบราคาชื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 [03 สิงหาคม 2558 : อ่าน 113]
ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [02 สิงหาคม 2558 : อ่าน 91]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีสอบราคา [29 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 83]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบ ปี ๒๕๕๖ [29 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 136]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 113]
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 95]
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 81]
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 72]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 163]
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 77]
ประกาศสอบราคา [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 70]
ประกาศสอบราคา [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 100]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 131]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วง สอบราคาซื้อรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 145]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2557 [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 227]
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อ.เทพสถิต ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 71]
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อ.เทพสถิต ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [28 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 74]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 71]
ประกาศโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 148]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 110]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 129]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 109]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 138]
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 106]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 91]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 69]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณปี 2556 [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณปี 2556 [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 102]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณปี 2557 [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 134]
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 118]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาประกาศสอบราคา [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 64]
ประกาศโรงเรียนบ้านศิลาทอง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 52]
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาประกาศสอบราคา [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 56]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 76]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประกาศสอบราคาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 138]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 133]
โรงเรียนบ้านสะพานยาวประกาศ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามโครงการคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 59]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บาท (ฉบับแก้ไข) [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 106]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 126]
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวสะพาน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 137]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ พ.ศ. 2557 [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 172]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ [27 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 81]
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [25 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 118]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 73]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผักชีจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเเพื่อการศึกษา [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 100]
ประกาศโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/2529 [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 76]
ประกาศโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง เรื่อง ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 75]
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ เรื่องสอบราคาจัดซื้อจัดหาคอมพิวเอตร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 76]
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (งบลงทุน) [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 61]
โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 131]
โรงเรียนบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิต ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 135]
โรงเรียนบ้านศิลาทองมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 80]
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 121]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังคมคาย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 329]
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 112]
โรงเรียนบ้านหนองม่วงมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 74]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 88]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๕๗ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 159]
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก จะสอบราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557 [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 115]
ประกาศโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 130]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 132]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล เรื่อง สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [24 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 138]
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [23 กรกฎาคม 2558 : อ่าน 131]
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา [17 มิถุนายน 2558 : อ่าน 148]
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา [17 มิถุนายน 2558 : อ่าน 123]
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา [17 มิถุนายน 2558 : อ่าน 89]
ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง เรื่องสอบราคาจ้างสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ [25 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 126]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [21 เมษายน 2558 : อ่าน 286]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ [16 เมษายน 2558 : อ่าน 117]
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี งบประมาณ 2558 [24 มีนาคม 2558 : อ่าน 364]
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี งบประมาณ 2558 [21 มีนาคม 2558 : อ่าน 879]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2558 [20 มีนาคม 2558 : อ่าน 908]
โรงเรียบ้านท่าโป่ง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 ห้องเรียน ชั้นบน 4 ห้องเรียน) [09 มีนาคม 2558 : อ่าน 137]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน 2 รายการ) [02 มีนาคม 2558 : อ่าน 107]
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบกรมสามัญ ชั้นเดียว [25 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 143]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบกรมสามัญ ชั้นเดียว [24 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 83]
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว [12 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 74]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [05 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 83]
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงเรียนบ้านท่าโป่ง [28 มกราคม 2558 : อ่าน 89]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [22 มกราคม 2558 : อ่าน 168]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล [22 มกราคม 2558 : อ่าน 247]
โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ประกาศสอบราคาจ้างรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ [12 มกราคม 2558 : อ่าน 137]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ [08 มกราคม 2558 : อ่าน 112]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองดง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน [05 มกราคม 2558 : อ่าน 906]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิ่งก่อสร้างอื่น [29 ธันวาคม 2557 : อ่าน 154]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศสอบราคาจ้างรายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ [29 ธันวาคม 2557 : อ่าน 237]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม [29 ธันวาคม 2557 : อ่าน 102]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 [26 ธันวาคม 2557 : อ่าน 119]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง [26 ธันวาคม 2557 : อ่าน 75]
ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [26 ธันวาคม 2557 : อ่าน 98]
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [25 ธันวาคม 2557 : อ่าน 82]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารแบบ 105/29 [25 ธันวาคม 2557 : อ่าน 93]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารแบบ ป.กรมสามัญ และ อาคารแบบ ป.1 ฉ [25 ธันวาคม 2557 : อ่าน 96]
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ [18 ธันวาคม 2557 : อ่าน 95]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.201/26 ปีงบประมาณ 2558 [18 ธันวาคม 2557 : อ่าน 399]
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่้าช้าง) เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ครั้งที่ 2 [17 ธันวาคม 2557 : อ่าน 107]
ประกาศโรงเรียนเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ทรุดโทรม ประจำปีงบประมาณ 2558 [16 ธันวาคม 2557 : อ่าน 94]
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 [15 ธันวาคม 2557 : อ่าน 347]
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 [12 ธันวาคม 2557 : อ่าน 298]
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ใต้ถุนสูง [09 ธันวาคม 2557 : อ่าน 858]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านโนนคร้อ [09 ธันวาคม 2557 : อ่าน 177]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [03 ธันวาคม 2557 : อ่าน 521]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [03 ธันวาคม 2557 : อ่าน 7086]
ประกาศผลการสอบราคาโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 192]
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการโรงเรียนดีศรีตำบล [30 มิถุนายน 2557 : อ่าน 126]
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล [17 มิถุนายน 2557 : อ่าน 286]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนดีศรีตำบล (ห้องเรียน 3 มิติ) [17 มิถุนายน 2557 : อ่าน 202]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ โรงเรียนดีศรีตำบล [17 มิถุนายน 2557 : อ่าน 1115]
ประกาศผู้ยื่นซองสอบบราคาดนตรีไทย [21 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 215]
ประกาศโรงเรียนบ้านงิ้ว ที่ 6/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย [12 พฤษภาคม 2557 : อ่าน 1488]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557 [04 เมษายน 2557 : อ่าน 163]
ยกเลิกประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ดนตรีไทย [31 มีนาคม 2557 : อ่าน 187]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 [28 มีนาคม 2557 : อ่าน 196]
โรงเรียนบ้านวังกะทะประกาศสอบราคาซื่้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) [26 มีนาคม 2557 : อ่าน 172]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังกะทะ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 [18 มีนาคม 2557 : อ่าน 196]
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว [17 มีนาคม 2557 : อ่าน 190]
ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลและเทคอนกรีตลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม [13 มีนาคม 2557 : อ่าน 257]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) [20 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 678]
โรงเรียนบ้านงิ้วสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย [07 กุมภาพันธ์ 2557 : อ่าน 209]
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) [27 มกราคม 2557 : อ่าน 249]
ประกาศผลกาารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล [24 มกราคม 2557 : อ่าน 173]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) [09 มกราคม 2557 : อ่าน 1354]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล [09 มกราคม 2557 : อ่าน 805]
ประกาศโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล [05 ธันวาคม 2556 : อ่าน 380]
ประกาศโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [03 ธันวาคม 2556 : อ่าน 312]
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา [29 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 338]
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่องผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [26 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 266]
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า [26 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 254]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [23 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 233]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก [21 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 232]
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [19 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 297]
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [15 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 226]
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(งบแปรญัตติ) โรงเรียนบ้านร้านหญ้า [14 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 446]
ประกาศโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์) เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [14 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 208]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์) [14 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 193]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีมีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประขาคมอาเซียน [14 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 216]
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ประกาศแสดงตารางวงเงินงบประมาณโครงการซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสุ่ประชาคมอาเซียน [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 233]
รร.บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 227]
รร.บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศตารางแสดงวงเงินฯ [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 207]
ประกาศโรงเรียนบ้านร้านหญ้า เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 847]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 261]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ฉบับ ลงวันที่ 12 พ.ย. 2556 [13 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 179]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [12 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 222]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [12 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 225]
รร.บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา [11 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 210]
รร.บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประกาศตารางแสดงวงเงินฯ [11 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 249]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [08 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 383]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านโนนคร้อ [08 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 500]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [05 พฤศจิกายน 2556 : อ่าน 301]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ [25 กันยายน 2556 : อ่าน 289]
ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านโนนคร้อ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [24 กันยายน 2556 : อ่าน 231]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารเรียนอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2556 [06 กันยายน 2556 : อ่าน 338]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ [02 กันยายน 2556 : อ่าน 373]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [03 มิถุนายน 2556 : อ่าน 448]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [17 พฤษภาคม 2556 : อ่าน 414]
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประกาศสอบราคาซ้ือหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี งบ ๒๕๕๖ [09 เมษายน 2556 : อ่าน 589]
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน [04 เมษายน 2556 : อ่าน 591]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน [04 เมษายน 2556 : อ่าน 371]
โรงเรียนซับมงคลวิทยาสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เรียนฟรี 15 ปี) [30 มีนาคม 2556 : อ่าน 466]
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา [22 มีนาคม 2556 : อ่าน 531]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ [18 มีนาคม 2556 : อ่าน 351]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต [18 มีนาคม 2556 : อ่าน 282]
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน [11 มีนาคม 2556 : อ่าน 3051]
โรงเรียนบ้านงิ้วประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา [11 มีนาคม 2556 : อ่าน 819]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้าง [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 346]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 273]
โรงเรียนบ้านหนองผักชีประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 955]
โรงเรียนบ้านหนองผักชีประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 6 รายการ [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 339]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 286]
โรงเรียนวังใหม่พัฒนาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 260]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง สอบราคาจ้าง ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ (e-classroom) พร้อมครุภัณฑ์ [08 มีนาคม 2556 : อ่าน 228]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ [07 มีนาคม 2556 : อ่าน 209]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ [06 มีนาคม 2556 : อ่าน 181]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ [05 มีนาคม 2556 : อ่าน 330]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคร้อ [05 มีนาคม 2556 : อ่าน 201]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม [28 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 247]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ [28 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 233]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ [28 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 356]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต [28 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 311]
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาซื้อสื่อวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน [26 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 405]
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง [26 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 258]
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา [26 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 283]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ สอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล [23 กุมภาพันธ์ 2556 : อ่าน 667]
เลือกภาษา
บริการออนไลน์ (e-Service)

คุณภาพสู่มาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร
POLL
ขอเชิญทุกท่านประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3


ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Q&A : กระดานถามตอบ

กระดานถามตอบ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
พุธเช้า ข่าว สพฐ.

รายการ"พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" ทุกวันพุธ เวลา 07.30 - 08.00 น.
รายการ"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ทุกวันพุธ เวลา 08.00 - 09.00 น.
สามารถรับชมได้และดูย้อนหลังได้ที่
1. http://www.obectv.tv
2. https://www.youtube.com/obectvonline
3. https://www.facebook.com/obectvonline
เว็บในเครือ สพฐ.NEW DLTV

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ระบบทดสอบออนไลน์