กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและกา
การรายงานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการเช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา [19 มีนาคม 2562 : อ่าน 63]
สำรวจการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) [05 มีนาคม 2562 : อ่าน 17]
การจัดการประชุมด้วยระบบเว็บคอนเฟอเรนส์ [20 พฤศจิกายน 2557 : อ่าน 213]