กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561 [ 18 มิถุนายน 2561 : อ่าน 71 ]
แบบฟอร์มต่างๆ [ 30 มีนาคม 2561 : อ่าน 568 ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ธันวาคม 2559 : อ่าน 199 ]
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต [ 03 มิถุนายน 2558 : อ่าน 380 ]
แนวปฏิบัติในการให้บริการ One Stop Service [ 11 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 276 ]
การขายทอดตลาดอาคารเรียน [ 29 เมษายน 2558 : อ่าน 2614 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบกรมสามัญ ชั้นเดียว [ 24 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 239 ]
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%) [ 04 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 1220 ]
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2557 (30%) [ 04 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 733 ]
อนุมัติเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 [ 03 ธันวาคม 2557 : อ่าน 424 ]