กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 04 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 18 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561 [ 18 มิถุนายน 2561 : อ่าน 112 ]
แบบฟอร์มต่างๆ [ 30 มีนาคม 2561 : อ่าน 687 ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ธันวาคม 2559 : อ่าน 229 ]
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต [ 03 มิถุนายน 2558 : อ่าน 395 ]
แนวปฏิบัติในการให้บริการ One Stop Service [ 11 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 294 ]
การขายทอดตลาดอาคารเรียน [ 29 เมษายน 2558 : อ่าน 2660 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบกรมสามัญ ชั้นเดียว [ 24 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 253 ]
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%) [ 04 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 1234 ]
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2557 (30%) [ 04 กุมภาพันธ์ 2558 : อ่าน 749 ]