กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 5 ]
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 02 กรกฎาคม 2562 : อ่าน 19 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 มิถุนายน 2562 : อ่าน 25 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 17 มิถุนายน 2562 : อ่าน 41 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 04 พฤษภาคม 2562 : อ่าน 73 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561 [ 18 มิถุนายน 2561 : อ่าน 150 ]
แบบฟอร์มต่างๆ [ 30 มีนาคม 2561 : อ่าน 833 ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ธันวาคม 2559 : อ่าน 267 ]
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต [ 03 มิถุนายน 2558 : อ่าน 417 ]
แนวปฏิบัติในการให้บริการ One Stop Service [ 11 พฤษภาคม 2558 : อ่าน 317 ]