ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
 

เมนูหลัก


เว็บดีดี


เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพถ่าย รายการ
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 1
แบบ : ป.1ฉ.
ปีที่สร้าง : 2508
อายุการใช้งาน : 52 ปี
งบประมาณ : 111676 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 2
แบบ : ป.1ฉ.
ปีที่สร้าง : 2523
อายุการใช้งาน : 37 ปี
งบประมาณ : 610733 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 3
แบบ : สปช.105/29
ปีที่สร้าง : 2535
อายุการใช้งาน : 25 ปี
งบประมาณ : 1500000 บาท
ประเภท : อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ : 1
แบบ : 312
ปีที่สร้าง : 2524
อายุการใช้งาน : 36 ปี
งบประมาณ : 132000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 1
แบบ : ร.ย.601/43องค์การ3ที่
ปีที่สร้าง : 2535
อายุการใช้งาน : 25 ปี
งบประมาณ : 20000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 2
แบบ : สปช.601/26
ปีที่สร้าง : 2536
อายุการใช้งาน : 24 ปี
งบประมาณ : 18600 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 3
แบบ : สปช.601/26
ปีที่สร้าง : 2538
อายุการใช้งาน : 22 ปี
งบประมาณ : 80000 บาท
ประเภท : ศาลาพักร้อน
ลำดับที่ : 1
แบบ : ศาลาพักร้อน
ปีที่สร้าง : 2542
อายุการใช้งาน : 18 ปี
งบประมาณ : 40000 บาท
ประเภท : สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ : 1
แบบ : สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง : 2548
อายุการใช้งาน : 12 ปี
งบประมาณ : 25000 บาท
ประเภท : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ลำดับที่ : 1
แบบ : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ปีที่สร้าง : 2530
อายุการใช้งาน : 30 ปี
งบประมาณ : 3000 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 1
แบบ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง : 2540
อายุการใช้งาน : 20 ปี
งบประมาณ : 75000 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 2
แบบ : วอลเล่ย์บอล
ปีที่สร้าง : 2546
อายุการใช้งาน : 14 ปี
งบประมาณ : 100000 บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 1
แบบ : ฝ.33
ปีที่สร้าง : 2540
อายุการใช้งาน : 20 ปี
งบประมาณ : null บาท
ประเภท : ห้องคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ : 1
แบบ : null
ปีที่สร้าง : 2540
อายุการใช้งาน : 20 ปี
งบประมาณ : 225300 บาท
ประเภท : ห้องวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ : 1
แบบ : null
ปีที่สร้าง : 2540
อายุการใช้งาน : 20 ปี
งบประมาณ : 62200 บาท
ประเภท : ห้องปฏิบัติการภาษา
ลำดับที่ : 1
แบบ : null
ปีที่สร้าง : 2540
อายุการใช้งาน : 20 ปี
งบประมาณ : 251500 บาท