ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายมณีแสง นามอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้ว
 

เมนูหลัก


เว็บดีดี


เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพถ่าย รายการ
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 1
แบบ : สปช.105/26
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 799500 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 2
แบบ : สปช.105/29
ปีที่สร้าง : 2547
อายุการใช้งาน : 13 ปี
งบประมาณ : 1684800 บาท
ประเภท : อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ : 1
แบบ : สศ.312
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 89500 บาท
ประเภท : อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ : 2
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : 2546
อายุการใช้งาน : 14 ปี
งบประมาณ : 50000 บาท
ประเภท : บ้านพักครู
ลำดับที่ : 1
แบบ : กรมสามัญศึกษา
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 40000 บาท
ประเภท : บ้านพักครู
ลำดับที่ : 2
แบบ : อบจ.
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 70000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 1
แบบ : อบจ.
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 14800 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 2
แบบ : อบจ.
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 25000 บาท
ประเภท : ศาลาพักร้อน
ลำดับที่ : 1
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 8000 บาท
ประเภท : ศาลาพักร้อน
ลำดับที่ : 2
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 8000 บาท
ประเภท : ศาลาพักร้อน
ลำดับที่ : 3
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 6000 บาท
ประเภท : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ลำดับที่ : 1
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 15000 บาท
ประเภท : หอกระจายข่าว
ลำดับที่ : 1
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 10000 บาท
ประเภท : รั้ว
ลำดับที่ : 1
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 100000 บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 1
แบบ : ฝ.33 (พิเศษ)
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : 40000 บาท
ประเภท : ห้องคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ : 1
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : null บาท
ประเภท : ห้องวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ : 1
แบบ : อื่น ๆ
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : null บาท
ประเภท : ห้องปฏิบัติการภาษา
ลำดับที่ : 1
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : null บาท