ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายมานิตย์ พรหมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
 

เมนูหลัก


เว็บดีดี


เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพถ่าย รายการ
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 1
แบบ : ป.1 ฉ. ใต้ถุนเตี้ย
ปีที่สร้าง : 2517
อายุการใช้งาน : 43 ปี
งบประมาณ : 130000 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 2
แบบ : ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง
ปีที่สร้าง : 2524
อายุการใช้งาน : 36 ปี
งบประมาณ : 710000 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 3
แบบ : อาคารอนุบาล สร้างเอง
ปีที่สร้าง : 2536
อายุการใช้งาน : 24 ปี
งบประมาณ : 100000 บาท
ประเภท : อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ : 1
แบบ : โรงเรียนจัดสร้างเอง
ปีที่สร้าง : 2544
อายุการใช้งาน : 16 ปี
งบประมาณ : 120000 บาท
ประเภท : บ้านพักครู
ลำดับที่ : 1
แบบ : องค์การ
ปีที่สร้าง : 2519
อายุการใช้งาน : 41 ปี
งบประมาณ : 40000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 1
แบบ : สปช.601/26
ปีที่สร้าง : 2525
อายุการใช้งาน : 35 ปี
งบประมาณ : 30000 บาท
ประเภท : หอสมุด
ลำดับที่ : 1
แบบ : โรงเรียนจัดสร้างเอง
ปีที่สร้าง : 2546
อายุการใช้งาน : 14 ปี
งบประมาณ : 120000 บาท
ประเภท : สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ : 1
แบบ : งบประมาณสส.
ปีที่สร้าง : 2533
อายุการใช้งาน : 27 ปี
งบประมาณ : 18000 บาท
ประเภท : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ลำดับที่ : 1
แบบ : โรงเรียนจัดสร้างเอง
ปีที่สร้าง : 2544
อายุการใช้งาน : 16 ปี
งบประมาณ : 15000 บาท
ประเภท : หอกระจายข่าว
ลำดับที่ : 1
แบบ : งบประมาณสส.
ปีที่สร้าง : 2537
อายุการใช้งาน : 23 ปี
งบประมาณ : 26000 บาท
ประเภท : บ่อเลี้ยงปลา/บ่อน้ำ
ลำดับที่ : 1
แบบ : กรมประมง
ปีที่สร้าง : 2537
อายุการใช้งาน : 23 ปี
งบประมาณ : 175000 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 1
แบบ : การกีฬาแห่งประเทศไทย
ปีที่สร้าง : 2544
อายุการใช้งาน : 16 ปี
งบประมาณ : 170000 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 2
แบบ : สนามตะกร้อ โรงเรียนสร้างเอง
ปีที่สร้าง : 2544
อายุการใช้งาน : 16 ปี
งบประมาณ : 20000 บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 1
แบบ : ฝ.33
ปีที่สร้าง : 2534
อายุการใช้งาน : 26 ปี
งบประมาณ : 20000 บาท