ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายเชาว์ บุญเทียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย
 

เมนูหลัก


เว็บดีดี


เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพถ่าย รายการ
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 1
แบบ : สปช. 2/28
ปีที่สร้าง : 2549
อายุการใช้งาน : 11 ปี
งบประมาณ : 5268000 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 2
แบบ : ป1ฉ
ปีที่สร้าง : 2524
อายุการใช้งาน : 36 ปี
งบประมาณ : 709700 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 3
แบบ : สปช.105/29
ปีที่สร้าง : 2544
อายุการใช้งาน : 16 ปี
งบประมาณ : 2000000 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 4
แบบ : ป1ฉ
ปีที่สร้าง : 2520
อายุการใช้งาน : 40 ปี
งบประมาณ : 250000 บาท
ประเภท : อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ : 1
แบบ : หอประชุม(100/27)
ปีที่สร้าง : 2528
อายุการใช้งาน : 32 ปี
งบประมาณ : 824000 บาท
ประเภท : อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ : 2
แบบ : โรงอาหาร , หอประชุม
ปีที่สร้าง : 2521
อายุการใช้งาน : 39 ปี
งบประมาณ : 101000 บาท
ประเภท : บ้านพักครู
ลำดับที่ : 1
แบบ : 206
ปีที่สร้าง : 2509
อายุการใช้งาน : 51 ปี
งบประมาณ : 18000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 1
แบบ : สปช.602/2526
ปีที่สร้าง : 2528
อายุการใช้งาน : 32 ปี
งบประมาณ : 100000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 2
แบบ : สปช.206/2526
ปีที่สร้าง : 2529
อายุการใช้งาน : 31 ปี
งบประมาณ : 80000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 3
แบบ : สปช.602/2526
ปีที่สร้าง : 2532
อายุการใช้งาน : 28 ปี
งบประมาณ : 75000 บาท
ประเภท : ศาลาพักร้อน
ลำดับที่ : 1
แบบ : ศาลาปัญญานุสรณ์
ปีที่สร้าง : 2521
อายุการใช้งาน : 39 ปี
งบประมาณ : 30000 บาท
ประเภท : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ลำดับที่ : 1
แบบ : null
ปีที่สร้าง : 2528
อายุการใช้งาน : 32 ปี
งบประมาณ : 5170 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 1
แบบ : ฟุตบอล
ปีที่สร้าง : 2539
อายุการใช้งาน : 21 ปี
งบประมาณ : 99800 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 2
แบบ : วอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง : 2527
อายุการใช้งาน : 33 ปี
งบประมาณ : 50000 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 3
แบบ : บาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง : 2539
อายุการใช้งาน : 21 ปี
งบประมาณ : 128000 บาท
ประเภท : รั้ว
ลำดับที่ : 1
แบบ : คอนกรีต
ปีที่สร้าง : 2548
อายุการใช้งาน : 12 ปี
งบประมาณ : 750000 บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 1
แบบ : ฝ.33
ปีที่สร้าง : 2528
อายุการใช้งาน : 32 ปี
งบประมาณ : 26000 บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 2
แบบ : ฝ.33
ปีที่สร้าง : 2529
อายุการใช้งาน : 31 ปี
งบประมาณ : 30000 บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 3
แบบ : ฝ.33
ปีที่สร้าง : 2529
อายุการใช้งาน : 31 ปี
งบประมาณ : 35000 บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 4
แบบ : ฝ.33
ปีที่สร้าง : 2533
อายุการใช้งาน : 27 ปี
งบประมาณ : 43000 บาท