ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสำรวม กลิ่นศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้
 

เมนูหลัก


เว็บดีดี


เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพถ่าย รายการ
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 1
แบบ : ป1 ฉ. เตี้ย
ปีที่สร้าง : 2513
อายุการใช้งาน : 47 ปี
งบประมาณ : 80000 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 2
แบบ : ป1 ฉ. สูง
ปีที่สร้าง : 2520
อายุการใช้งาน : 40 ปี
งบประมาณ : 160000 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 3
แบบ : สปช. 105/2526
ปีที่สร้าง : 2529
อายุการใช้งาน : 31 ปี
งบประมาณ : 712000 บาท
ประเภท : อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ : 1
แบบ : องค์การ 312
ปีที่สร้าง : 2522
อายุการใช้งาน : 38 ปี
งบประมาณ : 150000 บาท
ประเภท : อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ : 2
แบบ : สปช.202 /2526
ปีที่สร้าง : 2531
อายุการใช้งาน : 29 ปี
งบประมาณ : 200000 บาท
ประเภท : บ้านพักครู
ลำดับที่ : 1
แบบ : องค์การ
ปีที่สร้าง : 2520
อายุการใช้งาน : 40 ปี
งบประมาณ : 53000 บาท
ประเภท : บ้านพักครู
ลำดับที่ : 2
แบบ : กรมสามัญ
ปีที่สร้าง : 2524
อายุการใช้งาน : 36 ปี
งบประมาณ : 130000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 1
แบบ : แบบ สปช 601/2526 2 ที่
ปีที่สร้าง : 2529
อายุการใช้งาน : 31 ปี
งบประมาณ : 20000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 2
แบบ : แบบ สปช 601/2526 4 ที่
ปีที่สร้าง : 2531
อายุการใช้งาน : 29 ปี
งบประมาณ : 40000 บาท
ประเภท : เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ : 1
แบบ : แบบขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร
ปีที่สร้าง : 2549
อายุการใช้งาน : 11 ปี
งบประมาณ : 5000 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 1
แบบ : แบบ สปช
ปีที่สร้าง : 2538
อายุการใช้งาน : 22 ปี
งบประมาณ : 127500 บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 1
แบบ : ถังน้ำฝน แบบ ฝ33
ปีที่สร้าง : 2531
อายุการใช้งาน : 29 ปี
งบประมาณ : 36000 บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 2
แบบ : ถังน้ำฝน แบบ ฝ33
ปีที่สร้าง : 2533
อายุการใช้งาน : 27 ปี
งบประมาณ : 48000 บาท
ประเภท : ห้องคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ : 1
แบบ : สปช. 105/2526
ปีที่สร้าง : 2529
อายุการใช้งาน : 31 ปี
งบประมาณ : null บาท
ประเภท : ห้องวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ : 1
แบบ : สปช. 105/2526
ปีที่สร้าง : 2529
อายุการใช้งาน : 31 ปี
งบประมาณ : null บาท
ประเภท : ห้องปฏิบัติการภาษา
ลำดับที่ : 1
แบบ : สปช. 105/2526
ปีที่สร้าง : 2529
อายุการใช้งาน : 31 ปี
งบประมาณ : null บาท