ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายบรรจง อินทรรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร
 

เมนูหลัก


เว็บดีดี


เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพถ่าย รายการ
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 1
แบบ : ป.1 ฉ
ปีที่สร้าง : 2518
อายุการใช้งาน : 42 ปี
งบประมาณ : 350000 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 2
แบบ : สปช.102/26
ปีที่สร้าง : 2535
อายุการใช้งาน : 25 ปี
งบประมาณ : 540000 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 3
แบบ : สปช.105/29
ปีที่สร้าง : 2538
อายุการใช้งาน : 22 ปี
งบประมาณ : 1640000 บาท
ประเภท : อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ : 1
แบบ : สปช.202/26
ปีที่สร้าง : 2528
อายุการใช้งาน : 32 ปี
งบประมาณ : 200000 บาท
ประเภท : บ้านพักครู
ลำดับที่ : 1
แบบ : องค์การ ฯ
ปีที่สร้าง : 2520
อายุการใช้งาน : 40 ปี
งบประมาณ : 86000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 1
แบบ : สปช.601/26/2
ปีที่สร้าง : 2530
อายุการใช้งาน : 30 ปี
งบประมาณ : 25000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 2
แบบ : สปช.601/26/4
ปีที่สร้าง : 2542
อายุการใช้งาน : 18 ปี
งบประมาณ : 110000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 3
แบบ : สปช.601/26/4
ปีที่สร้าง : 2545
อายุการใช้งาน : 15 ปี
งบประมาณ : 90900 บาท
ประเภท : หอสมุด
ลำดับที่ : 1
แบบ : ห้องสมุด
ปีที่สร้าง : 2540
อายุการใช้งาน : 20 ปี
งบประมาณ : 100000 บาท
ประเภท : สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ : 1
แบบ : สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง : 2538
อายุการใช้งาน : 22 ปี
งบประมาณ : 25000 บาท
ประเภท : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ลำดับที่ : 1
แบบ : พระพุทธรูป
ปีที่สร้าง : 2540
อายุการใช้งาน : 20 ปี
งบประมาณ : 15000 บาท
ประเภท : หอกระจายข่าว
ลำดับที่ : 1
แบบ : หอกระจายข่าว
ปีที่สร้าง : 2538
อายุการใช้งาน : 22 ปี
งบประมาณ : 10000 บาท
ประเภท : บ่อเลี้ยงปลา/บ่อน้ำ
ลำดับที่ : 1
แบบ : บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง : 2547
อายุการใช้งาน : 13 ปี
งบประมาณ : 100000 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 1
แบบ : สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง : 2538
อายุการใช้งาน : 22 ปี
งบประมาณ : 128000 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 2
แบบ : สนามเซปรักตะกร้อ
ปีที่สร้าง : 2544
อายุการใช้งาน : 16 ปี
งบประมาณ : 50000 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 3
แบบ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง : 2545
อายุการใช้งาน : 15 ปี
งบประมาณ : 70000 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 4
แบบ : สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง : 2546
อายุการใช้งาน : 14 ปี
งบประมาณ : 100000 บาท
ประเภท : รั้ว
ลำดับที่ : 1
แบบ : ป้ายชื่อโรงเรียน
ปีที่สร้าง : 2544
อายุการใช้งาน : 16 ปี
งบประมาณ : 15000 บาท
ประเภท : ถนน
ลำดับที่ : 1
แบบ : ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง : 2545
อายุการใช้งาน : 15 ปี
งบประมาณ : 10000 บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 1
แบบ : ฝ 33
ปีที่สร้าง : 2525
อายุการใช้งาน : 35 ปี
งบประมาณ : 45000 บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 2
แบบ : ฝ 30
ปีที่สร้าง : 2530
อายุการใช้งาน : 30 ปี
งบประมาณ : 37000 บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 3
แบบ : ฝ 33
ปีที่สร้าง : 2532
อายุการใช้งาน : 28 ปี
งบประมาณ : 45000 บาท
ประเภท : ห้องวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ : 1
แบบ : ห้องวิทยาศาสตร์
ปีที่สร้าง : 2539
อายุการใช้งาน : 21 ปี
งบประมาณ : null บาท
ประเภท : ห้องปฏิบัติการภาษา
ลำดับที่ : 1
แบบ : ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ปีที่สร้าง : 2539
อายุการใช้งาน : 21 ปี
งบประมาณ : null บาท