ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวินัย พันธุ์มี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
 

เมนูหลัก


เว็บดีดี


เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพถ่าย รายการ
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 1
แบบ : สามัญ
ปีที่สร้าง : 2509
อายุการใช้งาน : 51 ปี
งบประมาณ : 180000 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 2
แบบ : สามัญ
ปีที่สร้าง : 2517
อายุการใช้งาน : 43 ปี
งบประมาณ : 420000 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 3
แบบ : สปช.2/28
ปีที่สร้าง : 2541
อายุการใช้งาน : 19 ปี
งบประมาณ : 4083300 บาท
ประเภท : อาคารเรียน
ลำดับที่ : 4
แบบ : อาคารเรียนอนุบาล
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : null บาท
ประเภท : อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ : 1
แบบ : สปช.206/26
ปีที่สร้าง : 2542
อายุการใช้งาน : 18 ปี
งบประมาณ : 2584000 บาท
ประเภท : อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ : 2
แบบ : สปช.203/26
ปีที่สร้าง : 2521
อายุการใช้งาน : 39 ปี
งบประมาณ : 57520 บาท
ประเภท : บ้านพักครู
ลำดับที่ : 1
แบบ : แบบองค์การ
ปีที่สร้าง : 2507
อายุการใช้งาน : 53 ปี
งบประมาณ : 18000 บาท
ประเภท : บ้านพักครู
ลำดับที่ : 2
แบบ : แบบองค์การ
ปีที่สร้าง : 2518
อายุการใช้งาน : 42 ปี
งบประมาณ : 40000 บาท
ประเภท : บ้านพักครู
ลำดับที่ : 3
แบบ : แบบกรมสามัญ
ปีที่สร้าง : 2522
อายุการใช้งาน : 38 ปี
งบประมาณ : 100000 บาท
ประเภท : บ้านพักครู
ลำดับที่ : 4
แบบ : บ้านพักครูเรือนแถว
ปีที่สร้าง : 2528
อายุการใช้งาน : 32 ปี
งบประมาณ : 750000 บาท
ประเภท : บ้านพักนักการภารโรง
ลำดับที่ : 1
แบบ : null
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : null บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 1
แบบ : สปช.601/26
ปีที่สร้าง : 2526
อายุการใช้งาน : 34 ปี
งบประมาณ : 49000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 2
แบบ : สปช.601/26
ปีที่สร้าง : 2528
อายุการใช้งาน : 32 ปี
งบประมาณ : 60000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 3
แบบ : สปช.601/26
ปีที่สร้าง : 2533
อายุการใช้งาน : 27 ปี
งบประมาณ : 30000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 4
แบบ : สปช601/26
ปีที่สร้าง : 2549
อายุการใช้งาน : 11 ปี
งบประมาณ : 118000 บาท
ประเภท : ส้วม
ลำดับที่ : 5
แบบ : สปช601/26
ปีที่สร้าง : 2549
อายุการใช้งาน : 11 ปี
งบประมาณ : 118000 บาท
ประเภท : หอสมุด
ลำดับที่ : 1
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : 2535
อายุการใช้งาน : 25 ปี
งบประมาณ : 25000 บาท
ประเภท : ศาลาพักร้อน
ลำดับที่ : 1
แบบ : null
ปีที่สร้าง : 2550
อายุการใช้งาน : 10 ปี
งบประมาณ : 130000 บาท
ประเภท : สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ : 1
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : 2550
อายุการใช้งาน : 10 ปี
งบประมาณ : 150000 บาท
ประเภท : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ลำดับที่ : 1
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : 2536
อายุการใช้งาน : 24 ปี
งบประมาณ : 20000 บาท
ประเภท : หอกระจายข่าว
ลำดับที่ : 1
แบบ : กว้าง1.5ม.สูง15ม.
ปีที่สร้าง : 10000
อายุการใช้งาน : -7440 ปี
งบประมาณ : 4000 บาท
ประเภท : เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ : 1
แบบ : อื่นๆ
ปีที่สร้าง : 2548
อายุการใช้งาน : 12 ปี
งบประมาณ : 10000 บาท
ประเภท : สนามกีฬา
ลำดับที่ : 1
แบบ : ฟ.3
ปีที่สร้าง : 2536
อายุการใช้งาน : 24 ปี
งบประมาณ : 1000000 บาท
ประเภท : รั้ว
ลำดับที่ : 1
แบบ : คอนกรีตเสริมเหล็กดัด
ปีที่สร้าง : 2546
อายุการใช้งาน : 14 ปี
งบประมาณ : 1500000 บาท
ประเภท : ถนน
ลำดับที่ : 1
แบบ : คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปีที่สร้าง : 2548
อายุการใช้งาน : 12 ปี
งบประมาณ : null บาท
ประเภท : ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ : 1
แบบ : ฝ.33
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : null บาท
ประเภท : ห้องคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ : 1
แบบ : null
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : null บาท
ประเภท : ห้องวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ : 1
แบบ : null
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : null บาท
ประเภท : ห้องปฏิบัติการภาษา
ลำดับที่ : 1
แบบ : null
ปีที่สร้าง : null
อายุการใช้งาน : 2560 ปี
งบประมาณ : null บาท