เมนูหลัก


เว็บดีดี


เว็บเพื่อนบ้าน


ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน : บ้านโนนฝาย
รหัสโรงเรียน : 36030037
ชื่อโรงเรียน : บ้านโนนฝาย
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 หมู่บ้านโนนฝาย ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-870452
E-mail : 36030037@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน : อนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 : 11 กิโลเมตร
ผู้บริหาร : นายอนนท์ ประดับวงษ์
มือถือ : 0810676702

พิกัดโรงเรียนบ้านโนนฝาย