เมนูหลัก


เว็บดีดี


เว็บเพื่อนบ้าน


ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน : บ้านหนองตะไก้
รหัสโรงเรียน : 36030065
ชื่อโรงเรียน : บ้านหนองตะไก้
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 หมู่บ้านหนองตะไก้ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-870274
E-mail : 36030065@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน : อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 : 20 กิโลเมตร
ผู้บริหาร : นายสำรวม กลิ่นศรีสุข
มือถือ : 0867547387

พิกัดโรงเรียนบ้านหนองตะไก้