เมนูหลัก


เว็บดีดี


เว็บเพื่อนบ้าน


ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน : โป่งขุนเพชร
รหัสโรงเรียน : 36030095
ชื่อโรงเรียน : โป่งขุนเพชร
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 หมู่บ้านกระจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-822673
E-mail : 36030095@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน : อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 : 45 กิโลเมตร
ผู้บริหาร : นายบรรจง อินทรรินทร์
มือถือ : 0817906395

พิกัดโรงเรียนโป่งขุนเพชร