เมนูหลัก


เว็บดีดี


เว็บเพื่อนบ้าน


ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน : บ้านวังอ้ายคง
รหัสโรงเรียน : 36030131
ชื่อโรงเรียน : บ้านวังอ้ายคง
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 หมู่บ้านวังอ้ายคง ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-870547
E-mail : 36030131@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน : อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 : 65 กิโลเมตร
ผู้บริหาร : นายประวิทย์ หมั่นงาน
มือถือ : 0857792929

พิกัดโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง