ลงทะเบียน อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพฐ.


สถิติผู้เข้ารับการอบรม

จำนวนผู้ลงทะเบียนอบรม

2042

จำนวนโรงเรียน

188

ผู้บริหารโรงเรียน

173

ครูผู้สอนและบุคลากร

1869