ระบบรับแจ้งปัญหา DLTV สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ที่ โรงเรียน อำเภอ วันที่แจ้ง สถานะ วันที่คาดว่าจะเข้าพื้นที่
1 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต 2020-10-06 13:31:29 รับเรื่อง 2020-10-07
2 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต 2020-10-06 13:31:20 รับเรื่อง 2020-10-07
3 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ 2020-09-17 22:45:58 รับเรื่อง
4 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่ 2020-09-18 23:00:01 ดำเนินการแก้ไขแล้ว 2020-09-18
5 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์ 2020-09-17 22:14:11 ดำเนินการแก้ไขแล้ว 2020-09-17
6 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ 2020-09-17 22:14:08 ดำเนินการแก้ไขแล้ว 2020-09-17
7 บ้านโนนฝาย จัตุรัส 2020-09-15 10:43:09 รับเรื่อง
8 บ้านวังกุง ซับใหญ่ 2020-09-16 15:15:55 ดำเนินการแก้ไขแล้ว 2020-09-16