หนังสือรับรองการหักภาษี 2563

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3


กรอกเลขประจำตัวประชาชนสำหรับลูกจ้างชั่วคราว คลิกที่นี่
นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว :
1. ผู้รับบำนาญ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ลูกจ้างประจำ
4. ลูกจ้างชั่วคราว