ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 [ 23 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 20) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำวิจัย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) สำหรับศึกษานิเทศก์ [ 22 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 38) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี(รอบที่ 1) โรงเรียนบ้านโคกแสว [ 21 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 29) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี(รอบที่ 1) จำนวน 2 โรงเรียน [ 21 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 41) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการ เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(Coding for Teachers : C4T) รุ่นที่ 3 [ 21 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 40) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [ 21 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 20) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 39/2563 [ 21 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 32) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าคารวะแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 21 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 34) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ [ 20 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 27) ]
ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(Coding for Teachers : C4T) รุ่นที่ 2 [ 20 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 35) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี(รอบที่ 1) จำนวน 2 โรงเรียน [ 20 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 35) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและศูนย์หัวใจ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ [ 19 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 81) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี (รอบที่ 1) จำนวน 2 โรงเรียน [ 19 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 44) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teachers : C4T) [ 19 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 39) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคีชาวอำเภอจัตุรัส ประจำปี 2563 [ 16 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 53) ]
นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตปกติใหม่(New Noral)โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ 16 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 51) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก [ 15 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 106) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 [ 13 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 44) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 13 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 42) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [ 09 ตุลาคม 2563 (อ่าน : 62) ]

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


Facebook


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 68
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 6,688
เดือนที่แล้ว 8,164
ปีนี้ 94,224