ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) [ 28 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 47) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม) งบกระตุ้นเศรษฐกิจ [ 27 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 37) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) ในการจัดหาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในมิติโรงเรียนเลี้ยงโคเนื้อ [ 26 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 26) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 27 ราย [ 26 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 73) ]
คณะกรรมการนิเทศ เครือข่ายโรงเรียน อ.หนองบัวระเหว สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) [ 26 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 47) ]
คณะกรรมการนิเทศ เครือข่ายโรงเรียน อ.บำเหน็จณรงค์ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) [ 25 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 35) ]
คณะกรรมการนิเทศ เครือข่ายโรงเรียน อ.จัตุรัส สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) [ 25 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 47) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านพักครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)ที่ประสบวาตภัย [ 25 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 20) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 67) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหารือ ประสานงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School Project) มิติโรงเรียนมันสำปะหลังกับบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด [ 22 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 88) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน Online นักเรียนในสังกัด [ 22 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 45) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบวาตภัย [ 21 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 60) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV [ 20 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 91) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ "โรงเรียนร่วมพัฒนา" (MOU - Partnership School Project) มิติโรงเรียนไก่ไข่ [ 20 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 52) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทาง DLTV ลูกนักเรียนในสังกัด [ 20 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 33) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล(Video Conference)ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) [ 20 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 22) ]
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ นำคณะครูโรงเรียนบ้านท่าโป่ง พบผู้ปกครองเพื่อแนะนำและร่วมวางแผนการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูประถัมภ์ DLTV [ 20 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 23) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการบ้านปันรัก "พระเมตตา ครูกรุณา ผู้ใหญ่ปราณี" จำนวน 2 หลัง [ 20 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 27) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Online [ 19 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 159) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด [ 18 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 51) ]

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ระบบงานออนไลน์


[ ธิติวุฒิ นาคุณทรง ]

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้
36
เมื่อวานนี้
365
เดือนนี้
10,800
เดือนที่แล้ว
7,282
ปีนี้
44,368
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 34.238.190.122