ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต [ 07 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 16) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงาน " 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม " ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ [ 07 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 25) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนที่ประสบวาตภัย [ 07 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 23) ]
คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching) นำโดย นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสงและคณะ เข้าตรวจเยี่ยม (รอบที่1) ในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ เวลา 1 ปี [ 06 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 20) ]
คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching) เข้าตรวจเยี่ยม (รอบที่1) ในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด 2 โรง [ 06 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 25) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 [ 05 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 46) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 [ 05 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 29) ]
คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม(รอบที่ 1) ในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี [ 05 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 33) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 29/2563 [ 05 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 23) ]
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม(รอบที่ 1) ในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี [ 04 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 58) ]
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าดูด [ 04 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 33) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานสมโภชองค์พระประธาน พระพุทธมหาศรัทธาอาภาสิริ ณ โรงเรียนบ้านวังคมคาย [ 04 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 21) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจัตุรัส [ 03 สิงหาคม 2563 (อ่าน : 29) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน การประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 [ 31 กรกฎาคม 2563 (อ่าน : 72) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 [ 31 กรกฎาคม 2563 (อ่าน : 40) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 [ 31 กรกฎาคม 2563 (อ่าน : 56) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด ที่ขออนุญาติรื้อถอน [ 30 กรกฎาคม 2563 (อ่าน : 44) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เร่งรัด ป้องกันและแก้ไขปัญหา [ 30 กรกฎาคม 2563 (อ่าน : 48) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้กันทางสังคม เร่งรัด ป้องกันและแก้ไขปัญหา "ความรุนแรง การรังแกกัน ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และ เด็กติดเกมส์ใน สถาน ศึกษา" [ 29 กรกฎาคม 2563 (อ่าน : 43) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [ 28 กรกฎาคม 2563 (อ่าน : 41) ]

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


Facebook

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้
180
เมื่อวานนี้
340
เดือนนี้
2,301
เดือนที่แล้ว
10,401
ปีนี้
71,878
since
1 กุมภาพันธ์ 2562
IP Address ของคุณคือ 54.160.19.155