ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วันที่สาม [ 06 ตุลาคม 2565 (อ่าน : 18) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 35/2565 และร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 ผ่่านระบบ Video Conference [ 05 ตุลาคม 2565 (อ่าน : 15) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดแสดงความอาลัยลูกจ้างประจำโรงเรียนซับมงคลวิทยา ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึงแก่กรรม [ 05 ตุลาคม 2565 (อ่าน : 27) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สพป.นครนายก [ 05 ตุลาคม 2565 (อ่าน : 31) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา วันแรก [ 03 ตุลาคม 2565 (อ่าน : 233) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต [ 03 ตุลาคม 2565 (อ่าน : 27) ]
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนฝาย อ.จัตุรัส กรณีเจ็บป่วย [ 30 กันยายน 2565 (อ่าน : 112) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 30 กันยายน 2565 (อ่าน : 20) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนทุ่งกะเจียว อ.เทพสถิต [ 30 กันยายน 2565 (อ่าน : 31) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 30 กันยายน 2565 (อ่าน : 30) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว [ 29 กันยายน 2565 (อ่าน : 24) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกวิทยฐานะ อ.จัตุรัส [ 29 กันยายน 2565 (อ่าน : 37) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา [ 28 กันยายน 2565 (อ่าน : 42) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ [ 28 กันยายน 2565 (อ่าน : 33) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม “ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน [ 28 กันยายน 2565 (อ่าน : 30) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋วและเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก [ 28 กันยายน 2565 (อ่าน : 23) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 34/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ [ 28 กันยายน 2565 (อ่าน : 21) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม“ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนโป่งนกและเครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก [ 27 กันยายน 2565 (อ่าน : 28) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล [ 27 กันยายน 2565 (อ่าน : 31) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ 27 กันยายน 2565 (อ่าน : 32) ]

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 149
เมื่อวานนี้ 186
เดือนนี้ 552
เดือนที่แล้ว 3,510
ปีนี้ 72,175