ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมิน ITA เครือข่ายโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) [ 28 มกราคม 2564 (อ่าน : 1) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 28 มกราคม 2564 (อ่าน : 2) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 4/2564 [ 27 มกราคม 2564 (อ่าน : 16) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 [ 27 มกราคม 2564 (อ่าน : 22) ]
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจประเมินราคากลางอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 รายการ [ 27 มกราคม 2564 (อ่าน : 32) ]
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี [ 26 มกราคม 2564 (อ่าน : 34) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑ์ โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียน [ 26 มกราคม 2564 (อ่าน : 29) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ [ 26 มกราคม 2564 (อ่าน : 27) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 26 มกราคม 2564 (อ่าน : 22) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 26 มกราคม 2564 (อ่าน : 19) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมแหล่งเรียนรู้บึงละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 25 มกราคม 2564 (อ่าน : 23) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน [ 25 มกราคม 2564 (อ่าน : 24) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์ [ 25 มกราคม 2564 (อ่าน : 19) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านร่วมมิตร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 22 มกราคม 2564 (อ่าน : 29) ]
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 3 ในระยะเวลา1 ปี [ 22 มกราคม 2564 (อ่าน : 28) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference รับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง [ 22 มกราคม 2564 (อ่าน : 25) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม [ 22 มกราคม 2564 (อ่าน : 25) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ 22 มกราคม 2564 (อ่าน : 26) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [ 21 มกราคม 2564 (อ่าน : 53) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม2564 [ 21 มกราคม 2564 (อ่าน : 33) ]

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 163
เมื่อวานนี้ 359
เดือนนี้ 9,278
เดือนที่แล้ว 9,012
ปีนี้ 9,278