แจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หน้าแรก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
* คำแนะนำการแจ้งเบาะแสควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
– สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
– กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 อาจไม่รับหรือยกเรื่องดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้
::.. แจ้งเบาะแส
หัวข้อ :
รายละเอียด :
ชื่อ-สกุล :
e-mail :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กลับหน้าหลัก
กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3