ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 27
เมื่อวานนี้ 92
เดือนนี้ 1,752
เดือนที่แล้ว 5,956
ปีนี้ 66,540

วัน พุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

รายงานผลการดำเนินงาน กล้วย 50 หน่อ มะละกอ 50 ต้น 1 ต้นยางนา 1 สนามเปตอง [ คลิกที่นี่ ]

ข่าว สพป.ชย.3ข่าวโรงเรียนประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง [ 15 สิงหาคม 2565 (อ่าน : 16) ]
ประกาศโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [ 15 สิงหาคม 2565 (อ่าน : 13) ]
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ [ 12 สิงหาคม 2565 (อ่าน : 18) ]
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต โครงการสิทธิประโยชน์สำหรับโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โรงเรียนสังกัด สพฐ.) [ 08 สิงหาคม 2565 (อ่าน : 23) ]
คณะสมาชิกกลุ่มนายแพทย์วีระ สถิรอังกูร แลพะเพื่อนสยามวิทยา [ 02 สิงหาคม 2565 (อ่าน : 30) ]
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินบุคคลและสัมภาษณ์ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 27 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 84) ]
การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 [ 22 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 126) ]
ผอ.สดป.ชัยภูมิ เขต3 สร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมซอฟท์บอล [ 22 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 53) ]
ความปลอดภัยนักเรียนด้านจราจร โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ตาเนิน ในการจัดทำทางม้าลาย [ 22 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 47) ]
ประชุมเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา [ 21 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 51) ]

วาระการประชุม

วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 21 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 207) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2565 [ 05 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 227) ]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2565 [ 25 เมษายน 2565 (อ่าน : 215) ]
วาระการประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู ผ่านระบบทางไกล video conference [ 27 มกราคม 2565 (อ่าน : 559) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่5/2564 [ 29 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 427) ]
นิเทศติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียที่ 2/2564 [ 03 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 378) ]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 5/2564 [ 18 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 444) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2564 [ 15 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 444) ]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ video conference [ 06 มิถุนายน 2564 (อ่าน : 592) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 [ 16 เมษายน 2564 (อ่าน : 579) ]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาศซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์แบบเลือกรายการ (Shopping List) [ 22 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 24) ]
โรงเรียนบ้านวังตาท้าวประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 12 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 51) ]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา [ 05 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 57) ]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 87) ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนกลุ่ม Stand Alone ทดแทนปี 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 02 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 110) ]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนกลุ่ม Stand Alone ทดแทนปี 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธ [ 20 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 118) ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [ 11 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 139) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 03 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 318) ]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาท้าว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาออเล็กทรอนิกส์ ( e [ 03 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 185) ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำป [ 29 เมษายน 2565 (อ่าน : 166) ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ 21 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 28) ]
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อย่างมีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ 28 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 234) ]
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านประดู่งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ 28 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 131) ]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า [ 15 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 2583) ]
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ นางณัฐดญา แคนเภาว์ [ 14 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 2193) ]
การพัฒนากระบวนการนิเทศมิติบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูด้านการทำวิจัยชั้นเรียนในการแก้ปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ 09 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 331) ]
การพัฒนาโมดูลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครู โดยนายปฏิวัติ เทียบอุ่น [ 25 เมษายน 2565 (อ่าน : 233) ]
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถนศึกษาด้านการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน บ้านนาประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ 14 มีนาคม 2565 (อ่าน : 288) ]
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานอย่างมีประสิทธิผล โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) [ 14 มีนาคม 2565 (อ่าน : 280) ]
การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคุณธรรม โดย นายศรายุทธ ปาปะกัง [ 03 มีนาคม 2565 (อ่าน : 335) ]


ข่าวกลุ่มต่างๆ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กลุ่มอำนวยการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 [ 08 มกราคม 2559 (อ่าน : 1107) ]
รายงานการประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 17 สิงหาคม 2558 (อ่าน : 2005) ]
ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ [ 17 กรกฎาคม 2558 (อ่าน : 1114) ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษา [ 17 กรกฎาคม 2558 (อ่าน : 1837) ]
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 14 กรกฎาคม 2558 (อ่าน : 1836) ]
การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ในการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ 09 กรกฎาคม 2558 (อ่าน : 734) ]
ขอเชิญร่วมโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา [ 30 มิถุนายน 2558 (อ่าน : 819) ]
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส [ 30 มิถุนายน 2558 (อ่าน : 740) ]
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 30 มิถุนายน 2558 (อ่าน : 1375) ]
การให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด [ 16 มิถุนายน 2558 (อ่าน : 848) ]

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [ 18 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 137) ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [ 17 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 137) ]
เดินทางไปส่งข้าราชการครู ย้ายกลับภูมิลำเนา [ 14 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 179) ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 28 เมษายน 2565 (อ่าน : 259) ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [ 25 เมษายน 2565 (อ่าน : 177) ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางกา [ 02 มีนาคม 2565 (อ่าน : 285) ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 27 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 591) ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคราว ปีงบประมาณ 2565 [ 17 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 385) ]
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา [ 07 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 331) ]
รายงานการรับ-จ่าย เงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 03 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 323) ]

กลุ่มนโยบายและแผน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 05 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 52) ]
แบบขอรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 21 เมษายน 2565 (อ่าน : 212) ]
แบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปี 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 538) ]
แบบ ปร. 4, 5, 6 และตัวอย่าง 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 562) ]
แบบคำขอตั้งบ้านพักครู 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 451) ]
แบบฟอร์ม ขอตั้งสิ่งก่อสร้าง 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 478) ]
แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 591) ]
รายการครุภัณฑ์ 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 502) ]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 523) ]
แนวทางการขอตั้งงบประมาณ กรณีประสบภัย [ 15 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 264) ]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 09 สิงหาคม 2565 (อ่าน : 10) ]
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (30%) [ 05 สิงหาคม 2565 (อ่าน : 282) ]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 11 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 45) ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 08 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 47) ]
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 และเดือน พฤษภาคม 2565 [ 15 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 91) ]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 10 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 93) ]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 26 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 118) ]
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) [ 29 เมษายน 2565 (อ่าน : 173) ]
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (70%) [ 28 เมษายน 2565 (อ่าน : 797) ]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 07 เมษายน 2565 (อ่าน : 183) ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 [ 05 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 56) ]
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านงิ้วได้ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ [ 13 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 355) ]
ข้อสอบมาตรฐาน [ 01 มิถุนายน 2564 (อ่าน : 573) ]
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 สพป.ชย 3 [ 16 พฤษภาคม 2564 (อ่าน : 1446) ]
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ 09 พฤษภาคม 2564 (อ่าน : 1217) ]
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ 09 พฤษภาคม 2564 (อ่าน : 1687) ]
แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 [ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน : 5239) ]
แบบทดสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 [ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน : 20467) ]
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ [ 09 กรกฎาคม 2563 (อ่าน : 784) ]
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ 16 พฤษภาคม 2563 (อ่าน : 1242) ]


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” [ 26 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 19) ]
สพป.ชัยภูมิเขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจากอุบัติเหตุ [ 30 มีนาคม 2565 (อ่าน : 205) ]
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ [ 24 มิถุนายน 2564 (อ่าน : 552) ]
เกียรติบัตรสำหรับผุ้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบงานหลักฐานทางการศึกษา [ 12 มีนาคม 2564 (อ่าน : 1234) ]
การสนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน [ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน : 1598) ]
มาตรการเฝ้าระวังระงับเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงต่อเด็กในสถานศึกษา [ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน : 727) ]
การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา(แบบควบคุม) [ 07 ธันวาคม 2563 (อ่าน : 4797) ]
แนวทางการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) [ 21 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน : 844) ]
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 08 กันยายน 2563 (อ่าน : 2435) ]
ผลการประกวดผลงานนักเรียนกิจกรรมทางเลือกรูปแบบออนไลน์ โครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา "ต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" [ 04 กันยายน 2563 (อ่าน : 757) ]

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุม “ผอ. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู” [ 26 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 19) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 20 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 137) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [ 20 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 127) ]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 07 มีนาคม 2565 (อ่าน : 243) ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564 [ 15 มีนาคม 2564 (อ่าน : 533) ]
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 'โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินประจำปี 2563' [ 05 มีนาคม 2564 (อ่าน : 596) ]
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินชั้นที่5 ประจำปี 2563 [ 05 มีนาคม 2564 (อ่าน : 535) ]
ประกาศรายชื่อรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ประจำปี2563 [ 05 มีนาคม 2564 (อ่าน : 523) ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี2563 [ 05 มีนาคม 2564 (อ่าน : 520) ]
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ' คุรุสดุดี 'ประจำปี2563 [ 05 มีนาคม 2564 (อ่าน : 504) ]

หน่วยตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรม [ 14 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 298) ]
กฎบัตร [ 14 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 260) ]
แบบฟอร์มบัญชี [ 07 มกราคม 2564 (อ่าน : 737) ]
ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ [ 05 มกราคม 2564 (อ่าน : 800) ]
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน [ 07 ธันวาคม 2563 (อ่าน : 607) ]
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 07 ธันวาคม 2563 (อ่าน : 539) ]
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 [ 30 มิถุนายน 2563 (อ่าน : 3475) ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติฯว.521ลว.30ตค2562 [ 30 มีนาคม 2563 (อ่าน : 1224) ]
กวจ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว82(มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพ) [ 13 มีนาคม 2563 (อ่าน : 6490) ]
ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง [ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน : 829) ]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การออกหน่วยบริการ ICT เคลื่อนที่ [ 08 ธันวาคม 2563 (อ่าน : 614) ]
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 3 (รอบสิ้นปีการศึกษา) ปีการศึกษา 2562 [ 22 เมษายน 2563 (อ่าน : 748) ]
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [ 03 ตุลาคม 2562 (อ่าน : 20164) ]
การจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) [ 03 ตุลาคม 2562 (อ่าน : 5422) ]
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 3 (สิ้นปีการศึกษา 2561) [ 29 มีนาคม 2562 (อ่าน : 1165) ]
การรายงานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการเช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา [ 19 มีนาคม 2562 (อ่าน : 1836) ]
สำรวจการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) [ 05 มีนาคม 2562 (อ่าน : 900) ]
การจัดการประชุมด้วยระบบเว็บคอนเฟอเรนส์ [ 20 พฤศจิกายน 2557 (อ่าน : 920) ]การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Link ที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 0878693434
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :108

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th
ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.