สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คุณภาพสู่มาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร


การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาพกิจกรรม

1. การสรรหาพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
2. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
3. ประชุมข้าราชการครู บุคลากร และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ
5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำหนังสือสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติและเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
7. ประเมินสัมฤทธิ์ผลผู้อำนวยการโรงเรียนในระยะเวลา 1 ปี
8. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับศึกษานิเทศ
9. การอบรมกฎหมายออนไลน์
10. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (การใช้โปรแกรม ZOOM สำหรับการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล)
11. การปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
12. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำคะแนนตามตังชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ในการประเมินองค์ประกอบการย้ายฯ
13. การประชุมคณะกรรมบริหารอัตรากำลัง
14. การสรรหาพนักงานราชการ


การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Link ที่เกี่ยวข้อง


Social Network

ประชาสัมพันธ์ สพป.ชย.3

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

DLICT สพป.ชย.3

CPM3 live

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

Open chat ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 117
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :108

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


Facebook


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 83
เมื่อวานนี้ 177
เดือนนี้ 6,688
เดือนที่แล้ว 8,164
ปีนี้ 94,224