สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คุณภาพสู่มาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เว็บไซต์โรงเรียน
1 1036100134 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) กุดน้ำใส จัตุรัส http://btl.chaiyaphum3.go.th
2 1036100104 จัตุรัสวิทยานุกูล บ้านกอก จัตุรัส http://jtr.chaiyaphum3.go.th
3 1036100140 บ้านโนนคร้อ บ้านขาม จัตุรัส http://bnk.chaiyaphum3.go.th/
4 1036100112 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ละหาน จัตุรัส http://blh.chaiyaphum3.go.th/
5 1036100119 บ้านส้มป่อย ส้มป่อย จัตุรัส http://bsp.chaiyaphum3.go.th/
6 1036100129 บ้านร้านหญ้า หนองโดน จัตุรัส http://bry.chaiyaphum3.go.th/
7 1036100148 บ้านหนองลุมพุก หนองบัวโคก จัตุรัส https://sites.google.com/pracharath.ac.th/nonglumpook-cpm3
8 1036100120 ชุมชนบัวบานสามัคคี หนองบัวบาน จัตุรัส http://ccb.chaiyaphum3.go.th/
9 1036100108 บ้านหนองบัวใหญ่ หนองบัวใหญ่ จัตุรัส http://nby.chaiyaphum3.go.th/
10 1036100157 บ้านเกาะมะนาว เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ http://kmn.chaiyaphum3.go.th/
11 1036100186 โคกเพชรวิทยาคาร โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ http://kpw.chaiyaphum3.go.th/
12 1036100184 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ http://kht.chaiyaphum3.go.th/
13 1036100154 ชุมชนชวนวิทยา บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ http://ccw.chaiyaphum3.go.th/
14 1036100170 บ้านตาล บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ http://btn.chaiyaphum3.go.th/
15 1036100162 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ http://cbp.chaiyaphum3.go.th/
16 1036100175 หัวสระวิทยา หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ http://hsw.chaiyaphum3.go.th/
17 1036100255 บ้านโคกสะอาด โคกสะอาด หนองบัวระเหว http://bkd.chaiyaphum3.go.th/
18 1036100264 บ้านท่าโป่ง วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว http://btp.chaiyaphum3.go.th/
19 1036100248 บ้านโสกปลาดุก โสกปลาดุก หนองบัวระเหว http://spd.chaiyaphum3.go.th/
20 1036100244 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว http://crw.chaiyaphum3.go.th/
21 1036100269 ชุมชนบ้านห้วยแย้ ห้วยแย้ หนองบัวระเหว http://chy.chaiyaphum3.go.th/
22 1036100233 บ้านนาประชาสัมพันธ์ นายางกลัก เทพสถิต http://bnp.chaiyaphum3.go.th/
23 1036100212 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต http://brp.chaiyaphum3.go.th/
24 1036100225 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา โป่งนก เทพสถิต http://bkp.chaiyaphum3.go.th/
25 1036100202 อนุบาลเทพสถิต วะตะแบก เทพสถิต http://att.chaiyaphum3.go.th/
26 1036100193 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต http://hyj.chaiyaphum3.go.th/
27 1036100736 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กะฮาด เนินสง่า http://rrw.chaiyaphum3.go.th/
28 1036100731 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ตาเนิน เนินสง่า http://tnr.chaiyaphum3.go.th/
29 1036100727 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี รังงาม เนินสง่า http://www.bungwai.ac.th
30 1036100723 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) หนองฉิม เนินสง่า http://ncs.chaiyaphum3.go.th
31 1036100748 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ ซับใหญ่ http://www.subyai.com/
32 1036100749 บ้านซับใหม่ ตะโกทอง ซับใหญ่ http://bsu.chaiyaphum3.go.th/
33 1036100740 บ้านท่ากูบ ท่ากูบ ซับใหญ่ http://btk.chaiyaphum3.go.th/


การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Link ที่เกี่ยวข้อง


Social Network

ประชาสัมพันธ์ สพป.ชย.3

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

DLICT สพป.ชย.3

CPM3 live

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

Open chat ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3


ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 117
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :108

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3การดำเนินงานเขตสุจริตปฏิทิน ITA 2020
คู่มือการประเมิน ITA 2020
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 346
เมื่อวานนี้ 191
เดือนนี้ 4,889
เดือนที่แล้ว 9,795
ปีนี้ 84,261