CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดฯ