CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ สพป.ชย.เขต3