CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2564