CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา