CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นที่ราชพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดสพป.ชัยภูมิ เขต3


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดแนบ