CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การดำเนินการจัดสอบ PreO-NET ในรูปแบบออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ดาวน์โหลดเอกสาร