CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” (New Nomal) ในมิติทางวัฒนธรรม


ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือฯ