CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           รายชื่อผู้ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 'โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินประจำปี 2563'