CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           นิเทศติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียที่ 2/2564


ดาวน์โหลดเอกสาร