CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565


ดาวน์โหลดเอกสาร