CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาศซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์แบบเลือกรายการ (Shopping List)


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3