CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต โครงการสิทธิประโยชน์สำหรับโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โรงเรียนสังกัด สพฐ.)


ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประชาสัมพันธ์