CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การจัดเรียงผลสอบ NT, O-NET ปีการศึกษา 2557 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และเอกสารความรู้การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด


ดาวน์โหลดเอกสาร