CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนนักเรียนของนักเรียนโดยใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา(SchoolMIS)


ดาวน์โหลดเอกสาร