CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค.58)


ดาวน์โหลดเอกสาร