CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดดังแนบ