CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563