CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศ สพป.ชย. เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC2 ประจำปีงบประมาณ 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ สพป.ชย.เขต3