CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกติกา และวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับ ครูอาจารย์ และนักเรียนโดยวิทยากรระดับประเทศ


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดฯ