CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ สพป.ชย.เขต3