CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2020 ในหัวข้อ “รู้รักษ์...รู้สะสม” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดฯ