CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยางดี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน