CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร
สขร.1 (เดือน ก.ย.2563)